Ruqiyyə İbrahimli

Niyə dejavu yaşayırıq?

Niyə dejavu yaşayırıq?   Dejavu fransız mənşəli söz olub,  "daha öncədən  görmək" mənasını verir. Yəni hazırda...

ZENON: “Axilles və tısbağa” paradoksu.

Zenon (yun. Ζήνων, m. ö. 490 – 430)  bizim eramızdan əvvəl 5-ci yüzillikdə...

Orfizm (Orpheus) təlimi

Dualist bir təlim olaraq Orfizm     Xülasə Hər din yarandığı coğrafiyanın mədəniyyətindən təsirlənərək meydana gəlir. Din bir...