Samir Qulamzadə

26 POSTS0 ŞƏRHLƏR

Ay niyə Yerdən aralanır?

Yer və Ay təxminən artıq 4,5 milyard ildir ki, səma rəqsində birlikdədirlər. Yer qravitasiyasının dustağı olan Ay sinxron orbit üzərindədir (yəni, onun öz oxu ətrafında fırlanma müddəti ilə Yer ətrafında fırlanma müddəti eynidir), buna görə də biz onun yalnız bir üzünü görə bilirik. Hazırki situasiyada – bu qabarmanın təsirinin nəticəsidir....

Yerin ölçüsü və forması.

Kosmosdan çəkilən fotoşəkillərdə Yer  Günəş işığı ilə işıqlanmış kürə şəklində görünür və Ay kimi səfhələrə malik olur. Yerin forması və ölçüsü barədə daha dəqiq nəticə dərəcə ölçmələrindən alınır, yəni Yer səthinin müxtəlif yerlərində 1°-lik qövsün uzunluğunu kilometrlərlə ölçməklə alınır. Bu üsulu hələ b.e.ə. III əsrdə Misirdə yaşamış yunan alimi Eratosfen...

Neçə cür “Ay” var?

Aya bir neçə tərəfdən baxmaq olar. Ulduzlar arasında onun şərti yerini müəyyənləşdirsək, bir də bu nöqtədə o, 27 gün 7 saat 43 dəqiqədən sonra olacaq. Bu dövr siderik ay adlanır (latınca “sideris” – ulduz deməkdir). Ayın öz şəklini necə dəyişməsinə diqqət yetirə bilərik. Bu dəyişikliyə - Ay fazaları deyilir. İlk...

Marsda həyat varmı?

Marsda həyat haqqında danışanda həyatın istənilən formasını – bitkiləri, hətta bakteriyaları nəzərdə tuturlar. Marsı müşahidə etmək çox çətindir. Qarşıdurmalar zamanı Günəş Marsı müşahidəçinin düz arxasından işıqlandırır. Buna görə də səthin müxtəlif detalları kölgə salmır. Mars “kanalları” haqqında mübahisələr buradan yaranıb. Ancaq hər şeydən çox mübahisəni bitki örtüyü doğurub. Astronom...

Space Shuttle

Bizim ingilis dilindən `space shuttle` kimi bildiyimiz və tərcümədə kosmik gəmi olan cisimlərə əvvəla `space transportation system`, yəni kosmik nəqliyyat sistemi deyilir. Bu Amerikan proqramının əsas özəlliyi ondan ibarətdir ki, kosmik gəmilər adi raket və peyk sistemlərindən fərqli olaraq müxtəlif cür yüklərin orbitə daşınıb qayıtması üçün bir neçə dəfə...

Qara dəliklər

Qara dəlik çoxlarının təsəvvüründə kosmosda olan böyük bir qıfdır hansı ki, yaxında olan ulduzları, qalaktikaları və ümumiyyətlə yaxınlıqda nə varsa özünə çəkir. Əslində qara dəlik bir ulduzdur. Adi ulduz yox, sadəcə onun məhv olmuş forması ( Ölü ulduz ) . Çünki qara dəliklər ulduzların tam formalaşıb məhv olmasından sonra...