Sayyara Rasullu

5 MƏQALƏLƏR0 ŞƏRHLƏR

Epigenetika nədir?

İnsan genomunu kodlaşdırarkən dörd hərfdən istifadə olunur. S,Q,A,T.- bunlar DNT-zəncirini əmələ gətirən hərflərdir. Biz bu hərflərdan 3 milyonunu anamızdan, 3 milyonunu da atamızdan alırıq. Genomumuz elə qurulub ki, əgər milyonlarla olan bu hərflərdən birinin yeri duzgün olmasa , çox ciddi  xətəliklə doğula bilərik. Buna görə də genlərimizin...

Epifiz vəzisi və onun funksiyaları

Ölçüsü 5-8 mm, yəni mərcimək böyüklüyündə olan üzv-epifiz vəzi- beynin içində qapalı bir sahədə yerləşir. Forması şam qozasına bənzədiyinə görə latınca adı Pinealis adlanır. 100-180 mq ağırlığında olmasına baxmayaraq böyrəklərdən sonra ən çox qanla təmin olunan orqandır. Beynimizdə hər bölüm simmetrikdir, yəni 2  hissədən ibarətdir, lakin, epifiz...

Kulik effekti nədir?

Kulik effekti - Biologiya və psixologiyada bu terminin ifadə etdiyi fenomen ondan ibarətdir ki, erkək fərdlər cütləşməyə hazır olan yeni dişi fərdlərlə rastlaşdıqda onların cinsi aktivliyi davamlı olaraq yüksək səviyyədə qalır. Bu fenomen sınaq olunan bütün heyvanlarla bağlı özünü doğruldub. Belə ki yeni dişi...

Piqmalion effekti

Piqmalion effekti – (Pygmalion effect və ya Rosenthal effect) elə bir təzahürdür ki, bu zaman bu və ya digər informasiyanın dürüstlüyünə əmin olan insan qeyri-iradi şəkildə özünü elə aparır ki, sonda həmin informasiya öz təsdiqini tapır. İlk dəfə Robert Rozental tərəfindən eksperimental formada sübut olunub. Rozental elmi...

Sitoplazmatik mutasiyalar

Orqanizmlərin əlamət və xüsusiyyətlərinin dəyişkənliyinə səbəb olan plazmogenlərin dəyişilməsi sitoplazmatik mutasiyalar adlanır. Hal-hazırda plazmogenlər yalnız plastidlərdə və mitoxondrilərdə lokallaşıb. Başqa orqanoidlərdə isə onların olması sübut edilməyib.Sitoplazmatik mutasiyalar gen mutasiyalarına oxşayır: onlar stabildir və nəsildən nəslə ötürülür. Resessiv mutasiyaların fenotipdə üzə çıxması üçün müvafiq sitoplazmatik strukturların hüceyrədə mutant...