İsmayıl Şərifov

2 MƏQALƏLƏR1 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com

Müşahidəçi

Mənsiz qalib gələ bilməzsən. Yox, yox, yox... Bilirsən niyə? Çünki "mən" sənəm, sənsə "mən" deyilsən. Müşahidəçi teistlər üçün tanrı, ruhçular üçün öz mənliyin baxışı, fizika üçün obyektin və ya zərrəciyin referans çərçivəsi, riyaziyyat üçün əməliyyatçı, mühəndisdir. Əgər statik kainat varsa, riyazi hesablamaları kim edir? Həyata baxış bucağımızı tamamilə dəyişdirdiyimiz, başqa bir...

Müşahidə

Alov neçə kilodur? Otağımızdakı işığı bir yerə yığsaq həcmi nə qədər olar? Dərsliklərdə maddələrin aqreqat hallarından bəhs edərkən: "Maddələr bərk, maye, qaz halında mövcuddurlar. (plazma halı da var, fəqət biz digər üçünü öyrənəcəyik)" cümləsi ilə rastlaşmışıq. Son dövrdə Nobel mükafatına layiq görülmüş bir kəşfin bu hadisələrlə birbaşa əlaqəsi var....