Tofiq Cəfərov

15 MƏQALƏLƏR0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com
AZƏRBAYCAN TURİZM VƏ MENECMENT UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİL ALIR. ƏSASƏN, İQTİSADİYYAT VƏ COĞRAFİYA ÜZRƏ MƏQALƏLƏR YAZIR.

Valyuta nədir?

Valyuta (italyanca-“valuta”, tərcümədə qiyməti, dəyəri ifadə edir) hər hansı müstəqil dövlətin pul nişanəsidir (məsələn, ABŞ-da dollar, Böyük  Britaniyada funt sterlinq, Azərbaycanda manat və s.) . Valyuta ölkənin beynəlxalq iqtisadi mübadilədə və digər beynəlxalq  əlaqələrdə iştirak edən pul vahidi, milli banknotudur. Valyutaya eyni...

Vergi nədir?

Vergi haqqında ümumi  anlayış. Vergi nədir? Vergi - dövlət və ya dövlət qurumlarının dövlət xərcləri üçün real və hüquqi şəxslərdən qanuni olaraq yığılan pul məbləğidir. Vergi dövlətin və digər ictimai qurumların dövlət xidmətlərinin maliyyələşdirilməsini əhatə etmək üçün insanlardan alınan...

Türk Rokunun Şahzadəsi – Teoman

Bəzən çılğın , bəzən duyğusal, bəzən sevgi və adrenalin , bəzən xarizmatik və ehtiras dolu bir sənətçidən bəhs edəcəyik. Şübhəsiz ki, türk musiqi tarixinin ən gözəl və istedadlı rok musiqiçilərindən biri Teomandır. Biz isə Teomanın həyat və yaradıcılığını 11 maddədə ümumiləşdirdik. Teoman 20 noyabr 1967-ci ildə İstanbulda dünyaya gəlmişdir....

Mərkəzi Bankların Meydana Gəlməsi və Bankçılığın Təkümülü

16 iyun 1583-cü ildə İsveçin Enköpinq adlı qəsəbəsində sonradan İsveçin yüksək vəzifəli kanslerlərindən biri olacaq Axel Gustafsson (Aksel Qustavson) dünyaya gəldi. İsveçin ən köklü ailələrindən birinə məxsus olan Axel, Almaniya universitetlərindən birində təhsil almışdı. 1609-cu ildə krallığın Məsləhət Şurasının üzvlərindən biri oldu. 6 noyabr 1632-ci ildə İsveç kralı II...

Mütləq Üstünlüklər Nəzəriyyəsi – Ensiklopedik Bilgi

Mütləq Üstünlüklər Nəzəriyyəsi - (ing. Theory of Absolute Advantage) yaradıcısı şotland iqtisadçı alim Adam Smith olmuşdur. O, özünün məşhur "Xalqların sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqında təlimat" əsərinin (1776) birinci bölməsinə bu fikirlərlə başlamışdır: "məhsuldar əmək qüvvələrinin inkişafındakı böyük tərəqqidə bacarıq, vərdiş və düşüncənin də əhəmiyyətli payı var, bu isə,...

Pul sistemi

  Restoranda nahar sifariş edərkən siz özlüyündə müəyyən dəyəri olan toxluq hissini duyacaqsınız. Göstərilən xidmətlərə görə hesablaşmaq üçün siz restoran sahibinə üzərində qəribə simvolların, hökumət binaların təsviri və görkəmli siyasi xadimlərinin portreti olan bir neçə kağızın bir az əzik vərəqlərini verəcəksiniz. Siz eyni ilə ona yalnız bankın adı və imzanız...

Ekologiya və ekoloji fondlar

Ekologiya (yun. oikos-məskən, vətən, loqos-anlayış, təlim) – orqanizmlərin həyat tərzini və orqanizmdən yüksək canlı sistemləri öz aralarında və ətraf mühitin cansız komponentləri ilə qarşılıqlı əlaqədə öyrənən elm. “Ekos” məfhumunu ilk dəfə ekologiya sözü kimi 1858-ci ildə Q.D.Toro işlətmiş və klassik darvinizm nümayəndəsi Ernest Hekkel tərəfindən 1866-cı ildə elmi dövriyyəyə...

Elmi-Texniki İnqilab (ETİ)

  Elmi-Texniki İnqilab (ETİ) - ictimai istehsalın inkişafında elmin mühüm amilə çevrilməsi əsasında məhsuldar qüvvələrdə baş verən köklü keyfiyyət dəyişiklərdir. ETİ, həmçinin elm və texnikanın inkişafında əsaslı keyfiyyət dəyişikliyi, dərin sıçrayışdır. ETİ-nin ilkin elmi-texniki sosial şərtləri var. Onun hazırlanmasında XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlində təbiətşünaslığın mühüm rolu olmuşdur. Elektronun, radiumun,...

Dünyada Ərzaq Təhlükəsizliyi

  Ərzaq təhlükəsizliyinin hüquqi əsasını ölkə konstitusiyası təşkil edir və hər bir ölkənin milli ərzaq müstəqilliyinə əsaslanır. Ölkənin milli ərzaq suverenliyi baş verə biləcək hər hansı fövqəladə vəziyyətlər zamanı, dövlətin əhalini ərzaq və qida məhsulları ilə təmin etmək imkanına, eləcə də hər kəsin ərzaq məhsulları əldə etmək üçün fiziki, sosial...

İnhisar və inhisarlaşma

İnhisar nədir? İnhisar (monopoliya yunanca monos – tək, poleo - satıram). Tək və ya qrup halında şəxslərin, firmaların, dövlətin, məhsulun, xidmətin istehsalına və ya mənimsənilməsinə , müəyyən malların ticarətinə müstəsna (inhisar) hüququdur. İnhisarlar niyə yaranır? İnhisarların yaranması haqqında mülahizə yürütdüyümüz zaman əsasən bu qeyd etdiyimiz müddəa əsas götürülür: Əgər firma özünə yaxın...