Turqut Ağayev

19 MƏQALƏLƏR0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com
Xəzər Univerisitetində təhsil alır. Maraq dairəsində olan sahələr: Astronomiya, İnformasiya Texnologiyaları, Fəlsəfə

BMT tərəfindən istifadəsi qadağan olunan və təbiətdə həll olmayan – DDT maddəsi nədir? // Ensiklopedik bilgi

1948-ci ildə alman alimi Paul Müller yeni insektisid DDT-Dixlor-difenil-trixlor etanı sintez edərək Tibb ilə Fiziologiya sahəsində Nobel mükafatına layiq görülüb. Azərbaycanda bit dərmanı kimi geniş istifadə olunan bu yeni kimyəvi birləşmənin 1964-cü ildə BMT-nin (Birləşmiş Millətlər Təşkilatı) qərarı ilə istifadəsinə qadağa qoyulub və 1970-ci ildə SSRİ-də tətbiqi...

Elea məktəbi və Eleaçılar

//my.visme.co/visme-embed.jsMade with Visme Infographic Maker

İnsan və bakteriyalar arasındakı sərhəd – Sabunun tarixi

Gündəlik istifadə olunan bütün obyektləri kimi, səthi-aktiv maddələr də, demək olar ki, adi bir ifadəyə çevrilib, lakin onların kəşfi və xüsusilə də istifadəsi sivilizasiyanın tarixində əsl inqilabı təmsil edib. Sabun tarix boyu, həm dəyərli bir ticari məmulat, həm də dərman kimi istifadə edilib. Şəxsi gigiyena ilə yanaşı, sabunların geniş istifadəsi,...

İnsanın atomik kimliyi: Kimyəvi tərkibimiz nədən ibarətdir?

Atomların varlığından xəbər tutduqdan sonra hər cismin atomar tərkibini axtaran insanlıq özünün bilinən ən kiçik parçalarını XX əsrin ortalarından axtarmağa başladı... İnsan bədəninin nədən ibarət olduğunu onun element tərkibinə, molekul və hüceyrə tipinə görə müəyyən etmək olar. Bədən molekulyar tipinə görə bədən su, zülal, karbohidrat, yağ, bağlayıcı toxuma, hidroksilapatit və...

O həyatın mərkəzindədir – Günəşin sonu necə olacaq?

Günəşdə gedən nüvə reaksiyasını nəzərə alsaq, gənclik illərini yaşayan bir ulduzdur. Gənclik dönəmində ulduzlar hidrogeni heliuma çevirərək enerji istehsal edir. Lakin, bir müddət sonra, ulduzun nüvəsində heliuma çevirmək üçün lazım olan miqdarda hidrogen qalmır. Nüvə və çevrəsi, ulduzun o zamana qədər topladığı heliumla dolmağa başlayır. Bu hidrogen qıtlığının yaranması,...

İlk Qara dəlik görüntüsündəki halqa nəyə görə narıncı rəngdədir?

Aprel ayının 10-da, 200-dən çox astronomun beynəlxalq iş ortaqlığı, bizim real olaraq görə bildiyimiz ilk qara dəlik görüntüsünü ortaya çıxartdı. Qaranlıq bir nüvənin ətrafında olan parlaq narıncı-sarı halqanın görüntüsü, "Event Horizon Telescope (EHT)" olaraq bilinən və dünyada 8 ədəd olan radioteleskopun köməkliyi ilə əldə edildi. Araşdırmaçıların əlində olan görüntü, Yerdən...

Dünyanın sonu necə olacaq? – 8 alternativ fikir

  Atmosferimiz, Günəşə olan yaxınlığımız və digər çox sayda təsadüf, canlıların yaşaması və inkişaf etməsi üçün şərait yaradır. Lakin bütün bu yaşantının sonu olacaq və bir gün Yer, üzərində yaşayan heç bir canlıya belə qonaqpərvər yanaşmayacaq. Araşdırmaçılar Yerin bir çox şəkildə məhv ola biləcəyini düşünür: Yer, maqnetosfer adı verilən, maqnit qalxan ilə...

Yerdən uzaqda həyat ola bilərmi? – Kosmik arayışda tək səs

Yerdən uzaqlarda bir yerdə həyat vardırmı deyə bütün həyatım boyu maraqlanmışam. Varsa, görəsən, necədir? Bu həyat hansı meyarlardan yaranmışdır? Planetimizdəki bütün canlılar həyat (üzvi) molekullardan ibarətdir. Həyat molekulları karbon atomunun başlıca rol oynadığı mürəkkəb və mikroskopda görünən quruluşdadır. Həyatın başlamasından əvvəl Yer kürəsinin çöl kimi tənha və gildən ibarət...

Şüuraltını əks etdirən avanqard cərəyan – Sürrealizm

1920-ci illərdə Qərbi Avropa ədəbiyyatı və rəssamlığında bir dövrün sonu idi. Birinci dünya müharibəsi illərində İsveçrədə yaranan, Fransa və Almaniyada geniş yayılan, dövrünün incəsənətinə belə müxalif olan modernist cərəyan - dadaizm artıq son illərini yaşayırdı. Dada Dünya müharibəsindəki vandalizmə, sənət sahəsində və gündəlik həyatdakı intellektual qatılığa qarşı reaksiya idi....

Cırttan planet yoxsa peyk?: Qayıqçı Xaron və tanrı Pluton

1978-ci ildə Ceyms Kristi və Robert Harinqton tərəfindən kəşf olunan Xaron, Plutonun ən böyük təbii peyki və cırttan planetdir. Plutondan çoxda kiçik olmayan bu peyk, cırttan planetlə ikili planet sistemi yaradır. Diametri 1.208 km- dir ki, bu, Plutonun diametrinin yarısından biraz çoxdur. Plutonla birlikdə ikili planet sistemini yaratmaqlarının səbəbi,...