Vüqar Məmmədli

İntihar

İntihar tarixi İnsanların ilk dəfə nə vaxt intihar etmələri hələ də öz sirrini qoruyur. Çünki...

Оliqоfreniyа haqqında: Ensefalit, Epilepsiya, Daun

Оliqоfreniyа – ruhi хəstəlik yох, pаtаlоji hаldır və özünü nоrmаl psiхi və fiziki prоseslərin...

ALMAN DİLİ – Dərs #10 (Unterricht#10)

İsim Bir qrup isimlər vardır ki , onlar birbaşa müəyyən bir cinsə aid edilirlər . Kişi...