Ziya Mehdiyev

344 MƏQALƏLƏR2 ŞƏRHLƏR
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİL ALIR. ƏSASƏN FƏLSƏFƏ,PSİXATRİYA/PSİXOLOGİYA,TİBB BÖLMƏSİNDƏ MƏQALƏLƏR YAZIR. REZONANSIN İDEYA MÜƏLLİFİDİR.

Obsessiv-kompulsiv pozuntu (OKP) nədir?

Obsessiv-kompulsiv pozuntu (OKP) sarışan fikirlərin (obsessiya) və ya sarışan hərəkətlərin (kompulsiya), daha çox isə onların hər ikisinin mövcudluğu ilə xarakterizə olunan, kəskin stress pozuntusuna və dezadaptasiyaya gətirib çıxaran psixi pozuntudur. Obsessiya (akademik) – güclü təşviş yaradan, daim təkrarlanan arzuolunmaz fikirlər, meyillər və...

DNT-nin kəşfi: Cüt spiralı açmaq

Müəllif: Dr. Frensis Kollins (ing. Francis Collins), ABŞ Milli Səhiyyə İnstitutunun və İnsan genomu layihəsinin sabiq rəhbəri Fridrix Mişerin (ing. Friedrich Miescher) qana ehtiyacı var idi. Niyyəti xəstəliklərin təbiətini araşdıran bir həkim olmaq idi və bunun üçün infeksiya ilə mübarizə aparan çox miqdarda...

Çarlz Darvin – Növlərin Mənşəyi

Təbii seçmə və ya ən uyğunların həyatda qalması Çarlz Darvin (Charles Darwin) – “Növlərin Mənşəyi”, IV bölüm İnsanın əlində bu qədər güclü olduğunu gördüğümüz süni seçmə (red. Çarlz Darvin təbii seçməni məhz süni seçmə nümunələrində, yəni seçmə ilə alınan təsərrüfat heyvanları nümunələrində...

Obsessiya (sarışan fikirlər) nədir? / Ensiklopedik bilgi

Obsessiya (akademik) – güclü təşviş yaradan, daim təkrarlanan arzuolunmaz fikirlər, meyillər və obrazlardır. Onlar ya birdən-birə, ya da hər hansı bir vəziyyət və hadisə ilə əlaqədar olaraq yarana bilər. Obsessiyaların daha çox rast gəlinən mövzusu infeksion xəstəliklərə yoluxma və infeksiya yayma qorxusu, ətrafına təsadüfi, ya da...

Kompulsiya nədir? / Ensiklopedik bilgi

Kompulsiya – pasiyent “qeyri-adi, fövqəltəbii” şəkildə onu qorxudan hadisənin, sarışan fikirlərlərin qarşısını almaq və ya həyəcanı, gərginliyi azaltmaq üçün etməyə ehtiyac hiss etdiyi fiziki və ya psixi hərəkətlərdir (rituallar) Kompulsiya nədir? (pasiyentlər üçün) - Kompulsiyalar sizi təkrar-təkrar etməyə məcbur edən fikir və ya...

Hanna Arendt – “vita activa “

Hanna Arend və ya Arendt (Hannah Arendt) yəhudi intellektuallarının o nəslinə məxsusdur ki, buraya Markuze, Adorno və Valter Benyamin (Walter Benjamin, 1892-1940) aiddirlər. O, 1906-cı ildə Hannoverdə anadan olmuş və Şərqi Prussiyada Köniqsberqdə (indiki Kalininqradda) boya-başa çatmışdır. 1920-ci illərdə Arend Haydeggerin, Husserlin və Yaspersin rəhbərliyi altında fəlsəfəni...

Karl Saqan – Təkamül (Dünya necə yarandı?)

Müəllif: Karl Saqan (ing. Carl Sagan) – “Cosmos” (II fəsil) Təkamül? Dörd milyard il əvvəl Yer kürəsi molekullar cənnəti idi. Onların hələ ovçuları yox idi. Bəzi molekullar yeni molekullar istehsal etməkdə bacarıqsız idilər, ana sistem tapmaq üçün rəqabətə girirdilər və...

Yer kürəsinin həqiqətdə neçə yaşı var?

Yerin yaşı: Planetimizin həqiqi yaşının izlərini axtaran fosil axtarıcılar və radiometrik yaş təyini. Müəllif: Stifen Bakster (ing. Stephen Baxter) - "Revolutions in the Earth: James Hutton" (red. Yerdəki inqilablar: Ceyms Hatn) və "True Age of the World" (red. Dünyanın həqiqi yaşı) kimi bestseller kitabların yazarıdır....

Böyük Partlayış nəzəriyyəsi: Bütün zamanların ən böyük partlayışını necə sübut etdilər?

Müəllif: Naycl Henbest (ing. Nigel Henbest) – “Cambridge” Universitetinin doktoru, astronom, “The History of Astronomy” kimi 50-dən çox kitabın və “Journal of the British Astronomical Association” jurnalının yazarı, elm və digər mövzularda sənədli filmlər istehsal edən "Pioneer" şirkətinin qurucularındandır. “Böyük...

NİKKOLO MAKİAVELLİ və onun “HÖKMDAR” əsəri

         NİKKOLO MAKİAVELLİ VƏ ONUN «HÖKMDAR» ƏSƏRİ    Görkəmli italyan siyasi xadimi, yazıçısı, tarixçisi, hərb nəzəriyyəçisi Nikkolo Makiavelli 1469-cu ildə Florensiyada müflisləşmiş zadəgan ailəsində anadan olmuşdu. 1498-ci ildən Florensiya respublikasında yüksək dövlət vəzifəsi tutmuş və mühüm diplomatik tapşırıqları yerinə yetirmişdi. 1512-ci ildə...