Ziya Mehdiyev

344 MƏQALƏLƏR2 ŞƏRHLƏR
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİL ALIR. ƏSASƏN FƏLSƏFƏ,PSİXATRİYA/PSİXOLOGİYA,TİBB BÖLMƏSİNDƏ MƏQALƏLƏR YAZIR. REZONANSIN İDEYA MÜƏLLİFİDİR.

Arpecio nədir? / Musiqi terminləri

Arpecio nədir? / Musiqi terminləri (ital. arpeggio – arfada çalındığı sayaq) – akkordların çalınma tərzi olub, səslərin aşağıdan yuxarıya doğru bir yerdə deyil, növbə ilə ardıcıl səslənməsini əks etdirir. Arpecioya həmin sözlə (adətən akkord sırasına aid olan),...

Harmoniya nədir? / Musiqi terminləri

(yunan. harmonia – ahəngdarlıq, uyğunluq, mütənasiblik) – 1.Eyni zamanda səslənən tonların qanunauyğun ahəngdarlığı; 2.Musiqi kompozisiyasında akkordların düzgün qurulması üsullarından bəhs edən elm; 3.Ayrı-ayrı akkordları və ya ahəngləri, səsbirləşməsini xarakterizə etmək üçün istifadə olunan məfhum...

Adajio nədir? / Musiqi terminləri

Adajio nədir? (ital. adagio – yavaş–yavaş, ağır, sakit) – 1.Ağır tempin (ağır addımlara uyğun) əsas işarəsi. 2.Bu tempdə yazılmış və xüsusi adı olmayan pyes. Baletdə ağır templi lirik rəqs. Əfrasiyab Bədəlbəyli."Qız qalası".Gülyanaq ilə...

Konformizm nədir?

Konformizm (latınca conformis "uyğun" , "oxşar") - sosial-siayasi və psixoloji anlayış olub kütləvi şüurun hakim fikir, standart və stereotiplərini qeyri-tənqidi qəbul etməni və onlara kor-koranə riayət edilməsini ifadə edir. Konformizm totalitar və avtoritar rejimlərin, kütləvi cəmiyyətin sosial-psixoloji əsası kimi çıxış edir. Bu rejimləri tədqiq edən H.Arendt, Ç.Mills...

Plüralist demokratiya nədir?

Plüralist demokratiya konsepsiyaları - ümumi zəminini hakimiyyətin həyata keçirilməsində çoxlu təşkilatlar və muxtar qruplar iştirak etdiyi zaman dövlətin demokratik hesab edilməsi haqqında müddəa təşkil edir. Siyasi plüralizm ideyalarının yaranması kapitalist cəmiyyətinin sosial strukturunun mürəkkəbləşməsi, inkişaf etmiş sənaye ölkələrində çoxpartiyalı sistemin formalaşması ilə bağlı idi.

Marksizm nədir?

Marksizm - I Marksizmin beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin əsas müddəaları; II Marksizmdə tarix anlayışı; III Marksizm imperializm və millətçilik haqqında I. Marksizm realizm və liberalizm ilə bərabər BMN-nin klassik paradiqmalarındandır. Marksizmin BMN realizmin və liberalizmin BMN-dən aşağıdakı müddəalara görə fərqlənir: Beynəlxalq münasibətlərin aktorlarına (iştirakçılarına,subyektlərinə)...

Kapitalizmin əli olmuş bir elm düşünün…

Yaxud, bir insan olaraq istehlak edib, zibil atan insana necə çevrildiyimizi düşünək. Elə nəticələrdən başlayaraq səbəbləri də araşdıraq. Maraqlıdır, görəsən, bir il ərzində orta statistik bir Azərbaycan ailəsində neçə dəfə lampa dəyişdirilir? Məişət və elektronika əşyalarımız niyə birdən-birə ömrünü...

“Absurd Teatr”- İnsan ilə dünya bir-birinə yaddır

Tanrısız insanın yalnızlığı və laqeydliyi ilə fərqli mədəniyyətlərə sahib insan kütlələrinin meydana gətirdiyi mədəni xaos, XlX, XX əsrlərdə baş verən və insan təbiətini təhdid edən tarixi hadisələr absurd hərəkatın, teatrın meydana gəlməsinə səbəb oldu. Dünya Müharibələrindən sonra ortaya çıxan pessimizm ilə Mövcudluq (Ekzistensializm) və Heçlik (Nihilizm) cərəyanlarının təsiri altında formalaşan...

Rusiya Soyuz roketi ilə 32 peykini kosmosa göndərdi

Rusiya bu gün səhər əsas funksiyası Meteoroidləri və iqlimi öyrənmək olan Soyuz roketi ilə birlikdə 32 peyki kosmosa göndərdi Rusiyanın Amur Vilayətindəki Vostoçni Kosmodromundan Azərbaycan saatı ilə 09:41-də Soyuz-2-1b roketi kosmosa göndərilib. Roketdə Rusiya ilə bərabər Almaniya, Fransa, ABŞ, İsrail, İngiltərə, İsveç, Finlandiya, Tailand, Ekvador, Çexiya və Estoniyaya aidə 32...

Çox yemək psixoloji xəstəlik ola bilərmi? / Sinir Bulemiyası

 - Çox yemək psixoloji xəstəlik ola bilərmi? -BƏLİ. BUNA KOMPULSİV ÇOXYEMƏ DEYİLİR Bu xəstələrin digər ağır çəkili xəstələrdən fərqi odur ki,kompulsiv çoxyemə həm də sinir sistemi(nevrogen bulemiya) ilə bağlıdır. Yəni psixiatrik xəstəlikdir. Normalda arıqlamaq üçün günlərlə özünü aclığa məhkum edən adam vaxtaşırı tam əksinə hərəkət edir. Bir oturuma qısa müddət ərzində 3-4...