Ziya Mehdiyev

344 POSTS2 ŞƏRHLƏR
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİL ALIR. ƏSASƏN FƏLSƏFƏ,PSİXATRİYA/PSİXOLOGİYA,TİBB BÖLMƏSİNDƏ MƏQALƏLƏR YAZIR. REZONANSIN İDEYA MÜƏLLİFİDİR.

Həyatda qalmamıza səbəb olan sürət:Sinir sistemimiz

Məlumdur ki,sinirlərlə innervasiya(təchiz) olunmayan canlı toxumalar ölür. Bəs yaranan qıcıq sinirlərlə necə ötürülür? Şübhəsiz ki, bu əlaqəni başa düşmək üçün sinir sisteminin fiziologiyasını, anatomik quruluşunu, orqanizmin biofiziki xüsusiyyətlərini bilmək vacibdir.Ancaq elmi-kütləvi üslubda məqalə olduğuna görə terminlərdən istifadə etməməyə çalışacam. Sinir sistemində qıcığın qəbulu və cavabın verilməsi üçün bir qövs yaranır. Bu...

İnsan bədənindən mikroskopik şəkillər

GÖZ Gözümüz hər zaman fotoqraflara möhtəşəm mənzərə olmuşdur. Buna təəcüblənməməli. 2. SAÇ Qırılmış saçlarımızın taxta parçasından fərqlənmədiyini bilmirdiniz. Bu hala gəlməmələri üçünonları qoruyun. 3.Ağciyər alveolları Tanış olun aldığımız nəfəsin  içindəki oksigeninin bizim olduğu yer- boşluqlar alveollarımızdır. Bu elə bir gömrükdür ki , oksigeni qanımıza keçirir. əvəzində isə karbonu havaya verir   4.Ağciyər xərçəng hüceyrəsi Ağciyərinizin xətrinə...

Epimenides Paradoksu:Epimenides kimdir?

Biz eradan əvvəl  VII yüzillikdə Krit adasında Epimenides (yun. Ἐπιμενίδης) adlı bir müdrik insan yaşamışdır. Onun haqqında deyirdilər ki, o çoxlu möcüzələr göstərmişdir. Bir rəvayətə görə gənc yaşlarında Epimenides bir ma ğarada yuxuya getmişdir.  Ayıldıqdan sonra geri qayı-danda isə görmüşdür ki, doğma şəhəri dəyişmişdir . Sonra bilinmişdir ki, o 57...

Yunan mifologiyası: Homer və Hesiodos kimdir?

Qədim Yunanıstanın fəlsəfəöncəsi ənənəsində dastanlar da böyük rol oynamışdır. Onları şairlər və ədiblər yazırdılar. Onlardan biri Homer  (Omiros)  (yun. Ὅμηρος, m. ö.11 VIII yüzillik) olmuşdur. Onun kimliyi haqqında bilgilər olduqca azdır. Hətta, onun anadan olduğu yer də dəqiq bilinməməkdədir. Homer “İliada” (yun. Ἰλιάς) və “Odisseia” (yun. Ὀδύσσεια) adlanan dastanların yazarı...

Sinir sisteminin təkamülü

Sinir sisteminin təkamülü. Sinir sisteminin əsas funksiyası qıcığın qəbul edilməsi və oyanmanın qıcığa, cavab vermək qabiliyyətinə malik olan orqanlara ötürülməsindən ibarətdir. Siniı sistemi orqanizmin bütün funksiyalarına, həmçinin orqanizmin xarici təsirlərə qarşı cavab reaksiyalarına da nəzarət edir. Heyvanlarda ən primitiv sinir sistemi diffuz sinir sistemidir. O, dəridə bütün bədən səthi boyunca yerləşən...

Richard Dawkins: Memetika

Mem, 1976-ci ildə Richard Dawkins'in "Eqoist Gen" (The Selfish Gene) adlı kitabında ortaya atdığı və dilə yerləşmiş sosial düşüncənin ötürülmə vahididir. Mövzuyla əlaqədar bir çox bənzər düşüncə, fərqli elm adamları tərəfindən irəli sürülmüşdür. Tək-tək hər birini izah etməyəcəyik ancaq öncüləri; Richard Semo, Luigi Luca Cavalli-Sforza, Marcus Feldman, Malcolm Gladwell,...

Yaşamaq istədiyiniz dünya necədir?

Dünyamız bənzəri görülməmiş sürətlə dəyişir. Texnologiya, demokratiya, iqlim dəyişikliyi və qloballaşma kimi faktorlar vacib olduqları üçün, qeyri-müəyyənlik yaratdıqları bəzi məqamlarda dəyişmə qorxusu olduğu üçün vacib məsələlər olaraq görülür. Lakin, Asiyada yaşanan 50 illik dəyişikliklər ümumilikdə müsbətdir. Bu dəyişikliklər Asiyaya zənginlik gətirmiş, milyonlarla insanı yoxsulluqdan xilas etmişdir. Bu gün, bölgədəki...

Eynşteynin kəşf etdiyini bilmədiyiniz 4 şey

Bir kitab klubu qurdu, arxivlərindən bir qismini bağışladığı Qüdsdə İbrani Universitetini qurdu.  Həmçinin skripka ifaçısı idi. Əlavə olaraq ezoterik, elmi nəzəriyyələrlə əlaqəsi olmayan çox kəşflər edib. İstər inanın, istərsə də inanmayın, bunların arasında, hətta bluz da var və İsveçrə patent bürosunda işlədiyi illərdə kəşfləri üçün təxminən 50 diyazn patenti almışdır. Enşteynin...

Niyə insan əti yemirik?

İnsanlar başqaları üçün təhlükəli ov ola bilərlər, ancaq bir insanı çox kaloriyalı qida saymaq olar (Daha əvvəl Fiji adasında tapılmış kəllə sümüyü kimi hanniballıq dəlillərinə rəğmən). Bir insanın ortalama enerji(kalori) miqdarına əsaslanan yeni və bir qədər ürküdücü olan araşdırma Homo erectus, Homo erectus əcdadları, Neandertallar və erkən modern insanlar...

Qlobal iqtisadi vəziyyət 2050-ci ildə necə olacaq?

Gələcək:  Qlobal iqtisadi vəziyyət 2050-ci ildə necə olacaq? Elə görünür ki, dünya 2050-ci ildə olduğundan çox fərqli olacaq.  Eyni şəkildə iqtisadiyyat və maliyyə dünyasına da bu dəyişikliyin təsir edəcəyi gözlənilir. PwC-in yaydığı son hesabatlardan biri 35 il sonrakı iqtisadiyyat dünyasını obyektiv altına alır. “Gələcəyə dair: Qlobal iqtisadi vəziyyət 2050-ci ildə necə olacaq?...