Ziya Mehdiyev

344 MƏQALƏLƏR2 ŞƏRHLƏR
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİL ALIR. ƏSASƏN FƏLSƏFƏ,PSİXATRİYA/PSİXOLOGİYA,TİBB BÖLMƏSİNDƏ MƏQALƏLƏR YAZIR. REZONANSIN İDEYA MÜƏLLİFİDİR.

Müzakirədə hiylə işlətmək, yoxsa həqiqət axtarışı?

Əvvəlcə qeyd etmək lazımdır ki, nitq mübahisələrinin əsas 3 növü vardır: Sofistika, eristika və dialektika. Sofistika yunan dilində-müzakirələri hiyləgərliklə aparmaq bacarığı, Qədim Yunanıstanda sofistlər tərəfindən yaradılmış fəlsəfi cərəyandır. Məntiq qanunlarının qəsdən pozulmasına, yalançı mühakimələrin işlədilməsinə əsaslanan təlim b.e.ə V əsrin ikinci yarısında maarifçi-filosoflar, ümumi təhsil etibarilə ilk peşəkar müəllimlər olan...

Peşə seçimi zamanı gəncin düşüncələri

193 il əvvəl may ayının 5-də Trierdə protestant ailəsində dünyaya bəşəriyyətin ən görkəmli ziyalılarından olan alman mütəfəkkiri, filosof, sosioloq, iqtisadçı və ictimai xadim Karl Henrix Marks gəlib. Onun  fəlsəfədə "dialektik və tarixi materializm", iqtisadiyyatda "izafi dəyər nəzəriyyəsi" və siyasətdə "sinfi mübarizə təliminin formalaşması" işləri  bəşəriyyətə böyük töhfələr verib. Bu...

Antropologiyanın əhatə dairəsi

Antropologiyanın əhatə dairəsi Qeyd: Məqalə, Conrad Phillip Kottak-ın "Anthropology: The Exploration of Human Diversity and Cultural Anthropology (2003)" kitabının ilk fəslinə revyudur. “İnsan belədir də.” “Dünyadakı bütün insanlar bir-birinə bənzəyir”. Xalq deyimlərində, gündəlik nəqliyyatda tez-tez eşitdiyimiz belə cümlələr başqa ölkələrdə yaşayan insanların istək, duyğu və ümidlərinin bizimkilərlə eyni olduğu kimi yanlış...

K.Marks’ın iqtisadi tsikli nədir? Böhran necə ortaya çıxır?

İqtisadi artım(dövlətdə adam başına düşən gəlirin artması), məşğulluq(insanların aqazanc gətirən hər hansı fəaliyyətidir), qiymətlərin səviyyəsi problemlərinin həlli hər bir iqtisadi sistemin məqsədləri içərisində mühüm yer tutur. Bu problemlər bir- biri ilə sıx əlaqədardır və birində olan dəyişiklik, digərlərində də müəyyən dəyişikliyə yol açır. Tarixi təcrübə göstərir ki, iqtisadi artımın...

Konfutsinin “Söhbətlər” əsərinə revyu

Konfutsi Söhbətlər qeyd: Konfutsinin «Söhbətlər» (Analects) kitabı sosial-ictimai məsələlərə toxunan klassik ədəbiyyat sayılır. Bu kitabı mütaliə edərək ordan bir icmal (review) çıxartmağa çalışdım. İcmala mümkün qədər təkrarlanmayan mövzular və kitabın önəmli saydığım hissələrini daxil etmişəm. 1-ci bölmə Ustad dedi ki: Öyrənmək və sonra bunu başqalarına öyrətmək zövq verici bir şey deyilmi? Bir...

Platonun “Dövlət” əsərinə revyu

Platon Dövlət qeyd: Platonun «Dövlət» əsəri sosial-ictimai məsələlərə toxunan klassik ədəbiyyat sayılır. Bu kitabı mütaliə edərək ordan bir icmal (review) çıxartmağa çalışdım. 1-ci kitab Sokratın Polemarx, Frasimax və Kefal ilə dialoqları Kefal deyir ki, yaşlılıq özü ilə bərabər bir çox qorxular gətirir. Əgər ölümdən sonra həyat varsa və etdiyimiz səhvlərə görə cəzalandırılacayıqsa halımız necə olacaq?...

Erix Fromm – Kredo

  Mən inanıram ki, insan təbii təkamül nəticəsində yaranmışdır, o, təbiətin bir hissəsidir, amma təbiətə üstün gəlib və gələcək şüur və özünüdərklə mükafatlandırılıb. Mən düşünürəm ki, insanın mahiyyəti tamamilə qavranılandır. Ancaq o, insanı bütün tarixi dövrlərdə xarakterizə edən hər hansı bir substansiya deyil. İnsanın mahiyyəti onun varlığındakı ziddiyyətlə bağlıdır və bu...

Gəncləşmək mümkündür!

Gənclik bulağından su içmək mümkündür!   Canlı heyvanlar üzərində ilk dəfə hüceyrənin yenidən proqramlaşdırılması tətbiq edilib və nəticədə yaşlanma əksinə çevrildi.   Elm adamları siçanlar üzərində hüceyrənin yenidən proqramlaşdılmasını tətbiq edərək onların normal yaşlanan siçanlardan daha gənc qalmasını və daha çox yaşamasını təmin etdilər. Proses , bəzi pluripotent kök hüceyrələrin (İPSC) vasitəsilə həyata keçirilir....

Topaza aparan “ayaqlar”.Qumar psixologiyası

Bu yazıda nə "Topaz" mərc oyunlarını tənqid edəcəm , nə də bukmeykerləri. Başlıqdan da məlum olduğu kimi insanı qumar oynamağa təşviq edən psixologiyanı araşdıracam. Sadəcə Topazı qeyd etməklə məsələyə diqqət çəkməyə çalışdım. Psixologiyada buna patoloji qumar adı verilib. Əvvəla kimlərin patoloji qumardan əziyyət çəkdiyini müəyyən edək: (Bu siyahı Amerikan Psixatrlar Birliyi tərəfindən DSM...

Nevrologiya sizi daha ağıllı edə bilərmi?

Mürəkkəb nevroloji araşdırmalardan biri də bizə necə yaxşı yaşamağı göstərən və necə yaxşı fikirləşməyi öyrədən beyin eksperimentidir. “Zəng əyrisi”ndən (The Bell Curve) tutmuş Pozitron Tomoqrafiyası nəticələrinə (PET scans) qədər biz ümid edirik ki, nevroloji  və psixoloji araşdırmalar  cəmiyyətimizin formalaşmasında bizə bələdçilik edəcək. Uşaq böyütmək üçün beyin haqqında ən son...