Home Digər

Digər

Makedonyalı İsgəndərin izindən – Ellinizm mədəniyyəti

B.e.ə. IV əsrin sonuna doğru kiçik yunan şəhər dövlətləri – polisləri daha güclü şəkildə canlanmağa başladı. Klassik yunan dünyası özünü içəridən müharibələrə praktik cəhətdən yox etməyə başladı. Yeni bir tarixi dövrün əsası qoyuldu: sərhədlər aradan qaldırıldı, xalqlar birləşərək böyük bir mədəniyyətin əsasını qoydular. Buna böyük yunan sərkərdəsi Makedoniyalı İskəndərin məşhur hərbi yürüşləri...

Olmek sivilizasiyası / Mezoamerika mədəniyyəti

Amerika qitəsi sivilizasiyalarının inkişaf tarixinin ən parlaq səhifəsi onun mərkəzi hissəsində yaşayan xalqların mədəniyyəti ilə bağlıdır. Qitəni iki tərəfdən Sakit və Atlantik okeanları əhatə edir. Zəngin və rəngarəng faunası olan bu ərazi yaşıl düzənlik və çəmənliklərdən, rütubətli tropik meşələrdən ibarətdir. Burada məskunlaşmış tayfa və xalqlar makromayya, makrotomanqe, xokanaklar, naua və d. dil...

Mayya sivilizasiyası / Mezoamerika mədəniyyəti

Mərkəzi Amerika sivilizasiyaları içərisində öz orijinallığı və yüksək inkişafı ilə fərqlənən mədəniyyətlərdən biri də Mayyaların sivilizasiyası (b.e.ə.3000-ci il – XVI əsr) hesab edilir. Bu xalq planetin yüksək yaradıcılıq qabiliyyətlərinə malik xalqlarından biridir. Min il əvvəl bu xalq, müasir Meksika ştatlarnın (Yukatan, Kampeçe, Tabasko, Çyapasa, Kistana-Roo) Qvatemala, Beliza, qərbi Honduras...

Qadın və Kişinin bərabər ibadət etdiyi Ələvilik nədir?

Qadın və Kişinin bərabər ibadət etdiyi Ələvilik nədir? ƏLƏVİLİK [ər. حَػهى – [şiəliyə mənsub dini-fəlsəfi təlim. Əliallahilik isə [ər. حُهّآنُػه -[şiəlik təriqətidir. Orta əsrlərdə İranda, Azərb. və digər ölkələrdə geniş yayılmış dini-mistik cərəyandır. Ələvilik Türkiyədə sünnilikdən sonra ən çox mənsubu olan ikinci müsəlmançılıq inanc sistemidir. Əhli-sünnə məzhəbində Allah - Məhəmməd...

Zərdüştlük necə bir dindir?

Ulduz Müharibələrindən (Star Wars) Taxt Oyunlarına qədər (Game of Thrones) bir çox filmə ilham verən, Volter (Voltaire) və Nitsşedən Freddi Merkyuriyədək (Freddie Mercury) çox insana təsir edən Zərdüştlük necə bir dindir? Zərdüştlüyün yaradıcısı Zərdüştün e.ə. 1500 - 1000-ci illər arası hazırkı İran ərazisində yaşadığına inanılır. Zərdüştlükdən əvvəl İranda hind-aryan dini olan...

CAT (İşgəncəyə qarşı Komitə) / Ensiklopedik bilgi

CAT (İşgəncəyə qarşı Komitə - Committee Against Torture) BMT-nin 1984-cü il tarixli İşgəncələrə Qarşı Konvensiyasına əsasən yaradılıb. O Konvensiyanın yerinə yetirilməsinə nəzarət edir və hər dörd ildə dövlətlərin fəaliyyəti haqqında hesabatları qəbul edir və onlara dair mülahizələrini bildirir. 52 Konvensiya 26.06.1987-ci ildə qüvvəyə minmiş, İşgəncəyə qarşı Komitə isə ilk dəfə 1988-ci...

BMT İnsan Hüquqları Şurası / Ensiklopedik bilgi

BMT İnsan Hüquqları Şurası BMT İnsan Hüquqları Şurası BMT sisteminə daxil beynəlxalq orqandır. Onun fəaliyyəti insan hüquqları pozuntularının araşdırılması ilə bağlıdır. Şura BMT İnsan Hüquqları Komissiyasının varisidir, hansı ki, öz vətəndaşları üçün insan hüquqlarını təmin etməyən üzv dövlətlərə xeyli yumuşaq davranıb bu pozuntuları görməməzlikdən gəldiyi üçün tez-tez tənqid olunmuşdur. İndi o...

Ernesto Çe Gevara: ” karyerama həkim olaraq başlamışdım…”

Ernesto Çe Gevara-“İnqilabi tibb haqqında” 19 Avqust 1960-cı ildə Kubalı Milislərə xitabən etdiyi çıxışı: Kuba xalqının, hər gün öz azadlığını,bütün inqilabi qanunlarının inkişafını və tam müstəqillik yolunda əldə etdiyi nailiyyətləri bayram etdiyi yüzlərlə ictimai funksiya arasında olan bu sadə bayram mənim üçün xüsusi maraq kəsb edir. Demək olar ki, hamı,illər əvvəl karyerama həkim olaraq...

Ernesto Çe Gevara – Dünya xalqlarına müraciət

Ernesto Çe Gevara – Dünya xalqlarına müraciət (Üç qitə Konfransına göndərilmiş məktubu) İki, üç….çoxlu Vyetnamlar yaratmaq – bizim şüarımız belədir. İndi yanan kürələr zamanıdır və işıqdan başqa heç nə görünməməlidir. Xose Marti       Son dünya müharibəsindən sonra iyirmi bir il keçib; indi nəticəsi Yaponiyanın darmadağın edilməsi olan bu hadisəyə bütün dillərdə çox saylı nəşrlər həsr olunur....

Ali riyaziyyatda misal və məsələ həlli (2) : Matrisin determinantının hesablanması

Ali riyaziyyat üzrə məsələ həll etdikdə olduqca tez-tez matrisin determinantınıtapmaq lazım olur. Matrisin determinantı xətti cəbrdə, analitik həndəsədə, riyazi analizdə və digər ali riyaziyyat bölmələrində lazım olur. Buna görə də ali riyaziyyatda matrisin determinantını hesablamağı bilmədən keçinmək olmur. Matrisin determinantını yalnız kvadrat matrislərdə tapmaq olur. Praktikada adətən ikili quruluşa, məsələn:  və...