Digər

ALMAN DİLİ – Dərs #7 ( Unterricht #7 )

der Artikel ( Fortsetzung - Davam )   " die " artiklının hallanması ( Qadın cinsi ) Nominativ         die                          die Kultur Genitiv              der                   ...

ALMAN DİLİ – Dərs #6 ( Unterricht #6 )

Artikl  - der Artikel  Alman dilində sözlərin hansı cinsə mənsub olduğunu göstərmək üçün 3 artikl vardır  .                   " der " , " die " ," das ".     " der "  kişi cinsinə mənsub olan sözləri müəyyən etmək üçün istifadə olunur.  der Junge -    -oğlan      " die "   qadın cinsinə...

ALMAN DİLİ – Dərs #5 ( Unterricht #5 )

 ALMAN DILINDƏ HAL -  der Kasus Dilimizdən fərqli olaraq alman dilində 4 hal vardır .    Nominativ       Genitiv       Dativ     Akkusativ Nominativ - azərbaycan dilində olan adlıq haldır . der  Spiegel  -  ayna   Hər iki söz adlıq haldadır . Genitiv -   dilimizdəki yiyəlik haldır . des Hauses - evin   Hər iki...

ALMAN DİLİ – Dərs #4 ( Unterricht #4 )

ALMAN DILINDƏ FELLƏRİN TƏSRİFLƏNDİRİLMƏSİ Fellərin təsrifləndirilməsi aşağıdakı kimidir . gehen - getmək ich gehe - mən gedirəm                                          wir gehen  - biz gedirik du gehst - sən gedirsən             ...

ALMAN DİLİ – Dərs #3 (Unterricht#3)

    AlMAN DİLİNDƏ ŞƏXSLƏR Alman dilində 3 şəxs vardır  -  1-ci , 2-ci , 3-cü şəxs və onların cəm formaları . ich - mən        wir - biz              Sie - siz ( hörmət mənasında ) du - sən           ihr - siz er...

ALMAN DİLİ – Dərs #2 (Unterricht#2)

  SÖZLƏRİN YAZILIŞI Alman dilində bir qayda olaraq bütün isimlər böyük hərflə yazılır .Bununla bağlı hansısa istisna yoxdur . das Auto - maşın                           die Erde - yer ( planet )                ...

ALMAN DİLİ – Dərs #1 (Unterricht#1)

AlMAN  DİLİNDƏ  BƏZİ  SƏSLƏRİN  TƏLƏFFÜZÜ Qoşa saitlər uzun tələffüz olunur das Haar  das Meer “ie”   birləşməsində   “i “  uzun  tələffüz olunur ,  ”e”   isə tələffüz olunmur fliegen –     lieben – “ch” birləşməsi   “ai” , “i” , “e” , “ü” , “ei”  səslərindən sonra  və...