Digər

ALMAN DİLİ – Dərs #2 (Unterricht#2)

  SÖZLƏRİN YAZILIŞI Alman dilində bir qayda olaraq bütün isimlər böyük hərflə yazılır .Bununla bağlı hansısa istisna yoxdur . das Auto - maşın                           die Erde - yer ( planet )                ...

ALMAN DİLİ – Dərs #1 (Unterricht#1)

AlMAN  DİLİNDƏ  BƏZİ  SƏSLƏRİN  TƏLƏFFÜZÜ Qoşa saitlər uzun tələffüz olunur das Haar  das Meer “ie”   birləşməsində   “i “  uzun  tələffüz olunur ,  ”e”   isə tələffüz olunmur fliegen –     lieben – “ch” birləşməsi   “ai” , “i” , “e” , “ü” , “ei”  səslərindən sonra  və...