Home Digər

Digər

Ali riyaziyyatda misal və məsələ həlli (2) : Matrisin determinantının hesablanması

Ali riyaziyyat üzrə məsələ həll etdikdə olduqca tez-tez matrisin determinantınıtapmaq lazım olur. Matrisin determinantı xətti cəbrdə, analitik həndəsədə, riyazi analizdə və digər ali riyaziyyat bölmələrində lazım olur. Buna görə də ali riyaziyyatda matrisin determinantını hesablamağı bilmədən keçinmək olmur. Matrisin determinantını yalnız kvadrat matrislərdə tapmaq olur. Praktikada adətən ikili quruluşa, məsələn:  və...

Hiperkortizolizm nədir? / Ensiklopedik Bilgi

Hiperkortizolizm və ya Cushing sindromu orqanizmdə kortizolun artması ilə xarakterizə olan vəziyyətdir, yatrogenik, AKTH ifraz edən hipofiz adenoması (Cushing xəstəliyi), kortikosteroid ifraz edən adrenal törəmə (kortikosteroma) və paraneoplastik səbəbli ola bilər. Klinik olaraq arterial hipertenziya, ay sifəti, gövdə piylənməsi, əzələ zəifliyi, diabet, depressiya və digər əlamətlərlə biruzə verir. Diaqnostikası üçün...

Skorbut nədir? / Ensiklopedik bilgi

Skorbut - Dişlərin tökülməsi, sümüklərin kövrəkləşməsi ilə müşahidə olunan, C vitamininin çatışmazlığı nəticəsində yaranan xəstəlik. Mənbə: Biologiya lüğəti.

İqlim dəyişikliyi Himalay dağlarına təhlükə yaradır.

Yeni araşdırmalar göstərir ki, qlobal isinmə Hindu-Kuş (şəkil - 1) və Himalay (şəkil - 2)  daşlarındakı buzların əriməsinə səbəb olur; əgər karbondioksitin yayılma səviyyəsindəki artış dayandırılmasa, bu nəhəng buz kütləsinin 2/3-si əriyə bilər. Hindu-Kuş və Himalay dağlarının K2 və Everest zirvələri, qütblər xaric, dünyanın ən çox su tutan buzlarına sahibdir. Ancaq bütün...

Parkinsonun müalicəsində yenilik: Kök hüceyrə metodu.

Yaponiyanın Kyoto Universitetinin xəstəxanasında ilk dəfə proqramlana bilən kök hüceyrələrin implant istifadəsi ilə parkinsonlu xəstələrin müalicəsində yenilik əldə edilib. Ən önəmli elmi yayım orqanlarından olan "Nature"in verdiyi məlumata əsasən, parkinsonlu beyinə kök hüceyrələr yerləşdirməklə, kök hüceyrələri nevro-transmit dopamin istehsal etmək üçün prekursor (xəbərverici) hüceyrələrə çevirirlər. Takayuki Kikuçi 50 yaşda pasientinin beyninə...

Məntiqə Giriş. Məntiqin mövzusu nədir?

Məntiq nədir? Məntiq, “doğru düşünmənin prinsiplərini ortaya qoyan elmdir” kimi tərif edilir. Düşüncəmizin normal fəaliyyətini psixologiya elmi araşdırar.  Ancaq duyğu və iradə fenomenləri məntiqə maraqlı deyil. Bu halda duyğu və iradə fenomenlərini tədqiq sahəsindən xaric etsək, sadə zehin hadisələri üzərində etdiyimiz araşdırmalarla düşünmənin elmini öyrənmiş oluruq. Məntiq kəlməsi yunan sözü olan `logike`nin ərəbcə tərcüməsidir....

Rape culture – Təcavüz mədəniyyəti nədir?

Təcavüz mədəniyyəti və ya orijinalda desək Rape culture müasir dünyamızda əmələ gəlmiş və hər yerdə, hər zamanda qarşımıza çıxan bir mühitdir. O özünü yalnız fiziki zorakılığın olduğu yerdə deyil həmçinin də mənəvi zorakılıqda da göstərir. Aşağıda siz təcavüz mədəniyyətinin nə olduğu  və həmin mühitə xidmət etməmək üçün nəyi etməməli...

Aksiologiya və Aksiom nədir? // Fəlsəfə lüğəti

AKSİOLOGİYA – – dəyərlər mahiyyətinin fəlsəfi tədqiqi. Aksiologiya termini mədəniyyətşünaslığın və fəlsəfənin ortaq termini kimi götürülməlidir, çünki hər iki elm sahəsi mümkün imkanlarından istifadə edərək bu vəya digər dərəcədə insani dəyərlər sistemini və onun cəmiyyətdəki yerini öyrənir. Məhz bu tədqiqlərin sayəsində insana, onun gündəlik həyatında var olan yaxud olmayan faydalı, zəruri, yaxud zərərli və qeyri-zəruri...

Bir Dənizçinin ardından…

Dənizçilikdə dəfn adətləri İnsanların ölümə verdiyi reaksiyalar hər dövrdə və hər mədəniyyətdə eyni olmuşdur: Gedən geri gəlməz, xatirələrdə yaşayar... Qədim dövrlərdə insanlar, ölümün dönüşü olmayan bir səfər olduğuna inanardılar və hər səfər də ayrılıq mənasına gələrdi. İnsanlıq tarixinin ən qədim adəti olan dəfn mərasimləri də elə bu səfər fikrindən meydana...

“Rəqs et, Rəqs et. Yoxsa yox olub gedəcəyik” – Pina Bausch’un Rəqs teatrı

  Pina Bauş - Rəqs teatrının nəcib rahibəsi; incə, ard-arda siqaretini yandıran və kəskin diqqəti ilə insan təbiətinin pik nöqtələrinə və cəhənnəm quyularına çatan, Vuppertal kimi tanınmayan bir şəhəri incəsənətin xaç mərkəzinə çevirən simvolik bir lider.   Filippin Bauş (Philippine Bausch) 27 iyul 1940-da doğulmuş, 30 iyun 2009-da vəfat etmişdir. Pina bir...