Elm

Günəş sistemində olan təbii peyklər

Günəş sistemindəki planetlərin peykləri - həyatın olması mümkündürmü? Günəş sisteminin bilinən təbii peykləri say olaraq 200-dən çoxdur. Peyklər çox fərqli ölçülərdə və şəkillərdə ola bilərlər. Peyklərin çoxunda atmosfer yoxdur. Lakin kiçik bir qismində atmosfer və hətta okeanlar belə vardır. Avropa (Yupiterin peyki), Titan...

Klassik fizika və Kvant fizikasında ölçmə

Ölçmə - xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə fiziki kəmiyyətlərin qiymətlərinin təcrübi yolla tapılmasıdır. Klassik fizikada gündəlik həyatımızdakı bütün fiziki kəmiyyətlər dəqiq bir dəyərə sahib olur Klassik sistemlərdə hər bir fiziki kəmiyyət ölçü cihazından müstəqil bir şəkildə təyin edilə bilər. Kvant...

Günəşin təkamülü: Necə var oldu və necə yox olacaq?

Nebulyar hipotezinə əsasən günəş və günəş sistemimizin bütün planetləri təqribən 4,5 milyard il əvvəl nəhəng bir molekulyar qaz və toz buludunun içə çökməsi nəticəsində meydana gəldi. Bu çökmə nəticəsində toz buludu diskvari quruluş almağa başladı. Bu disk üzərindəki daha sıx ərazilərdə toz...

Epigenetika nədir?

İnsan genomunu kodlaşdırarkən dörd hərfdən istifadə olunur. S,Q,A,T.- bunlar DNT-zəncirini əmələ gətirən hərflərdir. Biz bu hərflərdan 3 milyonunu anamızdan, 3 milyonunu da atamızdan alırıq. Genomumuz elə qurulub ki, əgər milyonlarla olan bu hərflərdən birinin yeri duzgün olmasa , çox ciddi  xətəliklə doğula bilərik. Buna görə də genlərimizin...

“Affiliate” marketinq nədir?

"Affiliate" Marketinq qısaca olaraq məhsulların, xidmətlərin, veb saytların və ya şirkətlərin reklamlarını edərək hər uğurlu satışdan qazanc əldə etməkdir.  "Affiliate" marketinqi satış ortağı olaraq anlamaq mümkündür. "Affiliate" marketinqin işləmə mexanizmi bir ortağın (yəni reklamı edən şəxsin) tacirin (sifariş verən şəxsin) məhsullarını reklam etməsi ilə...

Ən çox bilinən 3 narkotik maddə və onların orqanizmə təsirləri

Kokain Kokain və elmi adıyla benzoylemetil ekgonin Formulu: C17H21NO4 Kokain əsasən, koka bitkisinin (Erythroxylum coca) və Cənubi Amerikanın tropik zonalarında yayılmış Eritroksilum bitkisinin (Erythroxylum) yarpaqlarından əldə edilən bir alkaloiddir. Adətən toz şəklindəki, suda...

Arterialvenoz anastamoz nədir? (Ensiklopedik bilgi)

Arteriyalarla yanaşı gedən benalar arasında yerləşən damarlardır. Arterialvenoz anastamoz iki cür olur: 1. Birləşdirici kanallar qapayıcı tıp 2. Qlomeluryar və ya yumaqcıq tip. Aretrialvenoz anastamozlardan qan axarkən ya kapilyarlardan qan az axır, ya da heç axmır. Kapilyar önü sfinkterlər qapalı olduqda, qan aretrialvenoz anastamozla...

Kommersiya marketinqi nədir?

Marketinqin şirkətlər üçün çox uzun müddətdir imtina edilməz bir ünsür olmasının səbəbi davamlı inkişaf edən dinamik quruluşa malik olması və dəyişikliklərə asanlıqla uyğunlaşmasıdır. Xüsusilə bu çevik və ahəngdar quruluş marketinqin əhatəsini də daim inkişaf etdirməkdədir. Hazırda marketinq adı altında bir çox fərqli mütəxəsislik sahələri və müxtəlif vəzifə...

Superkompüter nədir? (Ensiklopedik bilgi)

Superkompüter – çoxprosessorlu hesablama sistemidır və ilk superkompüter amerikan mühəndis Seymur Krey tərəfindən 1975-ci ildə yaradılmışdır və məhsuldarlığı sürüşkən vergüllü ədədlər üzərində saniyədə yerinə yetirilən trilyon əməliyyatlarla ölçülməklə, aerodinamika, seysmologiya, nüvə fizika sında və s. kimi elm sahələrində istifadə olunur. Meynfreym-universal elektron-hesablama maşınıdır, mürəkkəb hesablamalar aparmaqla yanaşı...

Zehniniz nə qədər etibarlıdır? – Saxta xatirələr

Bir şeyi düzgün xatırladığınıza əmin olmağınız, heç də hər zaman, o anın tamamilə doğru olduğu mənasına gəlmir. Beynin işləmə prinsipləri barədəki tədqiqatlara əsasən deyə bilərik ki, beyində keçmişi xatırlama və gələcəyi xəyal etmə aktları eyni mexanizm üzrə işləyir. Dolayısıyla da, xatirələri yada salmağa...