Elm

Neyroanatomiya: Truncus Encephali (Beyin kötüyü)

Beyin kötüyü baş beyinlə onurğa beynini bir-birinə bağlayan anatomik bir quruluşdur. Beyin kötüyü yuxarıdan aşağıya doğru 3 hissədən təşkil olunub: Orta beyin (mesencephlaon)Beyin körpüsü (pons)Uzunsov beyin (medulla oblangata) http://www.dusunenmakine.com/noroanatomi/ Beyindən üzə və boyuna gedən kələ...

Ceyms Uotson – Gen ardıcıllığı

Müəllif: Dr. Ceyms Uotson (ing. Dr. James Watson), DNT-nin quruluşunu kəşf edənlərdən biri Bizi insan edən DNT şifrəsini çözmək Bir insanın hüceyrəsindəki bütün DNT-ləri çıxarıb xromosomları...

Neyroanatomiya:Mesencephalon (orta beyin)

Orta beyin körpü və ara beynin arasında yerləşir. Ortalama uzunluğu 2 sm-dir və beynin ən kiçik hissəsidir. Beyin körpüsünü orta beyindən ön səthdə körpü-ayaqcıq şırımı-sulcus pontocruralis, arxa səthdə isə n.trochlearis-blok sinirinin kökləri ayırır. Ara beyin (diencephalon) ilə sərhədini arxa bitişmə-comissura posterior ilə məməciyəbənzər cisimlərin- corpus mamillare aşağı...

Makroiqtisadi Göstəricilərin Hesablanması

İlk iqtisadi məktəblər iqtisadiyyatı ev təsərrüfatı və şirkət səviyyəsində təhlil edirdilər. Amma iqtisadi münasibətlər genişləndikcə və iqtisadi elm inkişaf etdikcə, artıq bütün detalları bir bötöv model vasitəsilə öyrənməyə ehtiyac yarandı. Müvafiq olaraq, iqtisadiyyat daha yüksək səviyyələrdə öyrənilməyə və araşdırılmağa başlandı. Artıq əsas məqsəd kimi, ayrıca ev təsərrüfatının davranışı və istehlakı yox, ayrı-ayrı ölkələrin...

Mikroiqtisadiyyat / İqtisadiyyata giriş

Biz məhdud ehtiyatlar şəraitində yaşayırıq. Bəllidir ki, insanların istəyi və bu istəkləri təmin etmək üçün resurslar bərabər deyil. İstək qeyri-məhduda olsa belə, resursların sayı və həcmi isə məhduddur. İqtisadi nəzəriyyə cəmiyyət üzvlərinin tələbatlarını maksimum dərəcədə ödəmək üçün məhdud istehsal ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması, yaxud onların idarə edilməsi...

Koronavirus ev heyvanlarınıza yoluxa bilərmi və onlardan sizə yoluxma mümkündürmü?

Həm pişik, həm də itlər koronavirusa yoluxa bilər. Lakin onların xəstələnmə ehtimalı, həmçinin, xəstəliyi sizə və ya başqa heyvanlara yoluxdurma ehtimalı çox aşağıdır. Bir çox xəstəliklər həm insanlarda həm də heyvanlarda müşahidə olunur. Bronx Zooparkındakı  pələnglərdə  testin müsbət çıxması dramatik olaraq göstərir ki, koronavirus...

Neyroanatomiya:Medulla oblangata (Uzunsov beyin)

Beyin kötüyünün (truncus encephali) aşağı bölümünü əmələ gətirir. Uzunluğu 25 mm, yuxarı ucunun eni 17-18 mm, aşağı ucunun eni isə 10-11 mm-ə bərabərdir. Birinci boyun fəqərəsinin yuxarısından başlayır, ənsə yamacına (clivus) qədər uzanır. Aşağıdan onurğa beyni, yuxarıdan isə körpü ilə qonşudur. Əlavə beyin qovuğunun-myelencephalon, törəməsidir. Yuxarı hüdudunu...

Neyroanatomiya: Pons (Beyin körpüsü)

Körpü (Varolii körpüsü)- Pons, beyin əsasında yerləşir. Köndələn yastıq şəklindədir. Uzunluğu 2,0-3,0 sm, eni 3,0-3,5 sm-ə bərabərdir. Beyinciyin iki yarımkürəsini bir-birinə bağlayan körpüyə bənzədiyi üçün belə adlanır. Yuxarıdan orta beyinlə, aşağıdan isə uzunsov beyinlə qonşudur və beyinciyin önündə yerləşir. Körpünün ön (ventral) və arxa (dorsal) səthləri var....

Cənub Qütbündə qədim cəngəllik izləri aşkar edildi

Yerin qütbləri qədim zamanlardan bəri donmuş, quraq torpaqlara bənzədilir. Əlbəttə ki, buralarda həyat var, amma insanlar və digər heyvanlar, keçici səbəblərə görə daha yaxın və qonaqpərvər iqlim olan elvatorial iqlimin təhlükəsizliyinə sığınırlar. Lakin bu bölgələr həmişə quraq deyildi. Planetimizin keçmişində şəraitin çox fərqli olduğunu bilirik. Təxminən 90...

Minillərdir dişlərimizi fırçalamadan yaşayırıq, indi niyə fırçalayaq ki?

Doğrudur, insanlar yüz minlərlə il, insanabənzər əcdadlarımız isə milyonlarla il dişlərini fırçalamadan yaşamışlar. Ancaq bu da bir həqiqətdir: biz müasir insanlar əcdadlarımızın həyat tərzinə və istehlak etdikləri yeməyə belə yaxınlaşmırıq! Buna görə dişləri fırçalamamaq üçün təkamül tarixini göstərmək böyük bir səhv olardı. Vəhşi həyat standartlarına qayıtmaq...