Elm

Ekologiya və ekoloji fondlar

Ekologiya (yun. oikos-məskən, vətən, loqos-anlayış, təlim) – orqanizmlərin həyat tərzini və orqanizmdən yüksək canlı...

2000 illik “Ölülər Şəhəri”

Misirin olduqca zəngin və qədim keçmişi olduğu hər birimizə orta məktəb dərsliklərindən bəllidir. Bu...

Ən Yaxşı Riyaziyyat Filmləri

Əgər riyaziyyat həvəskarsınızsa, ədədlərlə aranız yaxşıdırsa və ya məntiqi sevirsinizsə, riyaziyyat dolu bu filmləri...

Recent

Ali riyaziyyatda misal və məsələ həlli (2) : Matrisin determinantının hesablanması

Ali riyaziyyat üzrə məsələ həll etdikdə olduqca tez-tez matrisin determinantınıtapmaq lazım olur. Matrisin determinantı xətti cəbrdə, analitik həndəsədə, riyazi analizdə və digər ali riyaziyyat...

DEPRESSİYA

Depessiya nədir? Depressiyanı gündəlik həyatımızdakı digər üzüldüyümüz və özümüzü pis hiss etdiyimiz hallardan ayıran xüsusiyyət, depressiyanın davamlı və kəskin olaraq hiss olunmasıdır. Depressiyada olan şəxs halsızlıq,...

MRT (maqnit rezonans tomoqrafiyası) nədir ?

  Maqnit rezonans tomoqrafiyasının 1973-cü ildə Pol Loterbur tərəfindən əsası tqoyulmuşdur.Sonradan Piter Mensfild şəkilin alınmasının riyazi alqoritmini mükəmmələşdirdi və buna görə ikisi 2003-cü ildə tibb...

Ataraksiya nədir? // Fəlsəfə lüğəti

ATARAKSİYA – ruhi rahatlıq və sakitlik vəziyyəti, bəzi qədim yunan filosoflarının fikrincə ataraktiv hala mütəfəkkir, dühalar, sufilər nail ola bilir. Xüsusilə də, Stoa fəlsəfəsində insanın davranışları ilə...

Adət nədir? // Fəlsəfə lüğəti

ADƏT [ing. Habit; ər. آدج –[müəyyən etnik birlik daxilində qəbul edilmiş davranış qaydalarıdır. Adətlər və ənənələr hər hansı bir xalqa, topluma, hətta kiçik topluma da aid...

Check out more Articles

Popular

Hiperkortizolizm nədir? / Ensiklopedik Bilgi

Hiperkortizolizm və ya Cushing sindromu orqanizmdə kortizolun artması ilə xarakterizə olan vəziyyətdir, yatrogenik, AKTH ifraz edən hipofiz adenoması (Cushing xəstəliyi), kortikosteroid ifraz edən adrenal törəmə...

Analoq və Analogiya nədir? // Fəlsəfə lüğəti

ANALOQ iki mənalı sözlər. ANALOGİYA [Alm., fr. Analogie; ing. Analogy; yun. Analogia – uyğunluq; osm. tr. temsil; ər. ًٍثّر – [eyniyyət təşkil etməyən obyektlərin bəzi cəhətlərdən...

Körpə sincablar erkən doğulduğu zaman ölmə ehtimalı daha azdır.

Əgər siz gözəl bir qırmızı sincab balasısınızsa, ən yaxşısı mart ayında doğulun. Erkən doğulan quş qurdu alır, erkən doğulan sincab evi. Guelph Universitetindən tədqiqatçılar ortaya...

Müzakirədə hiylə işlətmək, yoxsa həqiqət axtarışı?

Əvvəlcə qeyd etmək lazımdır ki, nitq mübahisələrinin əsas 3 növü vardır: Sofistika, eristika və dialektika. Sofistika yunan dilində-müzakirələri hiyləgərliklə aparmaq bacarığı, Qədim Yunanıstanda sofistlər tərəfindən...

Telefonların təkamülü.

Telefon (qədim yun. τῆλε «uzaq» və φωνή«səs»)— səsi ötürmək və almaq üçün istifadə olunan telekommunikasiya cihazı. İndiyə qədər uzun təkamül yolu keçmişdir. Müasir dövrdə əsasən...