Elm

Ritm Dəniz fillərinin ən yaxşı müdafiəsidir

Uzun zaman olub? Amma o səsi heç vaxt unuda bilməzdin. Ali məktəblə bağlı xatirələr – hormonlarının ən üst səviyyədə olduğu bir zamanda rəqabətə girdiyin şəxs. Onları izdiham dolu otaqda görə bilmərsən, ancaq sadəcə səsinin avazını və danışığının ahəngini eşitmək bəs edər sənə dönüb qaçmaq, görünməz olmağa çalışmaq üçün. Sadəcə...

Ay niyə Yerdən aralanır?

Yer və Ay təxminən artıq 4,5 milyard ildir ki, səma rəqsində birlikdədirlər. Yer qravitasiyasının dustağı olan Ay sinxron orbit üzərindədir (yəni, onun öz oxu ətrafında fırlanma müddəti ilə Yer ətrafında fırlanma müddəti eynidir), buna görə də biz onun yalnız bir üzünü görə bilirik. Hazırki situasiyada – bu qabarmanın təsirinin nəticəsidir....

Reklamlarda əzilən , əmtəə hesab edilən qadın

Reklam istehlakçıda istehlak istəyi yaradıb(lüzumsuz olsa da ) , onu məhsula maraqlandırıb ona bir şeyləri satmaq məqsədi güdür.(Daha ətraflı baxın : John Berger - Görme biçimleri:REKLAM)  Reklamlar bəzən sizin istifadə məqsədinizi göstərərkən bir çox hallarda emosional mesaj verən psixoloji təlqindən istifadə edir. Bu psixoloji mesaj isə ailə , qadın ,...

İncildəki Kənanlıların DNT-si

İncildəki Kənanlılar soyunun nümayəndələri DNT vasitəsilə müəyyənləşdirilib. 3700 illik qalıntılarda aşkarlanan genom bugünkü Livan ərazisində tapılıb. American Journal of Human Genetics jurnalında dərc edilən məlumata əsasən, indiki Livanlıların 90%-dən çoxunun ataları Kənanlılardan gəlmədir. The American Trust şirkəti tərəfindən dəstəklənən tədqiqatçılar 3700 il əvvəl qədim Sidon liman şəhərində (indiki Saida, Livan) basdırılmış...

Yerin ölçüsü və forması.

Kosmosdan çəkilən fotoşəkillərdə Yer  Günəş işığı ilə işıqlanmış kürə şəklində görünür və Ay kimi səfhələrə malik olur. Yerin forması və ölçüsü barədə daha dəqiq nəticə dərəcə ölçmələrindən alınır, yəni Yer səthinin müxtəlif yerlərində 1°-lik qövsün uzunluğunu kilometrlərlə ölçməklə alınır. Bu üsulu hələ b.e.ə. III əsrdə Misirdə yaşamış yunan alimi Eratosfen...

Neçə cür “Ay” var?

Aya bir neçə tərəfdən baxmaq olar. Ulduzlar arasında onun şərti yerini müəyyənləşdirsək, bir də bu nöqtədə o, 27 gün 7 saat 43 dəqiqədən sonra olacaq. Bu dövr siderik ay adlanır (latınca “sideris” – ulduz deməkdir). Ayın öz şəklini necə dəyişməsinə diqqət yetirə bilərik. Bu dəyişikliyə - Ay fazaları deyilir. İlk...

İnsest. Yaxın qohum evliliyi və onun fəsadları.

İnsest (lat. incestus – “günah, cinayət”) yaxın qohumlar arası (valideyn və övlad, qardaş və bacı) cinsi əlaqəyə deyilir. Hal-hazırda bir çox ölkələrdə yaxın qohumlar arası nikahlar qanunla qadağandır. Lakin, çox yaxın olmayan qohum evliliyi hüquqi cəhətdən mümkündür. TARİXDƏN NÜMUNƏLƏR Qədim misir fironlarının qanı müqəddəs sayıldığı üçün zadəgan nəsilindən olmayan biri ilə...

Bioloji ölümsüzlük

         İnsanlar demək olar ki, özlərini dərk etdikləri gündən ölümsüzlüyün sirrini tapmağa can atır. Bu istək öz əksini əfsanələrdə, əsatirlərdə də tapır. Himalay dağlarındakı cavanlaşdıran bulaqlardan sehrli piyalələrə qədər. Qədim yunanıstanda tanrıların nektar adlanan balabənzər maddə sayəsində ölümsüz olduqlarına və nektar sayəsində insanların da ölümsüz ola...

Təkamül mexanizmləri:Təbii seçmə-4

Təkamül mexanizmləri seriyamızın Təbii Seçməyə aid yazdığımız 4-cü yazını sizlərə təqdim edirik. Əvvəlki yazılarlara məqalənin sonundakı keçiddən keçid edə bilərsiniz.     Dizruptiv (parçalayıcı) seçmə Stabilləşdirici seçmənin tam əksinə növü sabit saxlamaq əvəzinə parçalayır , yəni kənara çıxmalar bir çox populyasiyanın daxilində müxtəlif əlamətlərinə görə bir-birindən ayrılır.Hətta bəzən populyasiya daxilində növün özünə qarşı...

Marsda həyat varmı?

Marsda həyat haqqında danışanda həyatın istənilən formasını – bitkiləri, hətta bakteriyaları nəzərdə tuturlar. Marsı müşahidə etmək çox çətindir. Qarşıdurmalar zamanı Günəş Marsı müşahidəçinin düz arxasından işıqlandırır. Buna görə də səthin müxtəlif detalları kölgə salmır. Mars “kanalları” haqqında mübahisələr buradan yaranıb. Ancaq hər şeydən çox mübahisəni bitki örtüyü doğurub. Astronom...