Təkamül

İnsanlıq tarixinin ən qədim dəlili

40 il əvvəl Efiopiyada üzə çıxarılan insan fosilləri(insan qalıqları) üzərində aparılan yeni tədqiqatlar onların 195 min illik olduğunu göstərdi. Beləliklə, müasir insanın meydana gəldiyi 200 min il geriyə gedən ən qədim sübut tapılmış oldu.Araşdırmanı həyata keçirən Stoni Bruk Universitetinin mütəxəssisi dr. Con Fleql 2005-ci il fevralın 17-də elan etdi...

“Təbii-süni” anlayışı; təbiilik cəfəngiyatı

Təkamül biologiyası xalq arasında yayıldıqca bir çox gözlənilməz mövzu da aydınlığa çıxır. Bunların başında da “təbii-süni” anlayışı gəlir. Bir çox insan GDO-lu məhsulları “təbii olmadığı üçün”, yəni “süni olduğu üçün” istifadə etməməli olduğumuzu deyirlər. Bir çox insan isə sırf “tarladan birbaşa gəldiyi üçün” burdan alınan məhsulların “təbii”, bu səbəbdən...

Faydalı Mutasiya varmı?

  CCR5 Genindəki Faydalı Mutasiya     2001-ci ildə edilən bir araşdırmanın nəticəsinə görə, insanlarda olan CCR5 adlı bir gendə meydana gələn 32 kodun delasiyası (silinməsi) zamanı, bu gen baxımından homoziqot fərdlərdə HİV müqaviməti, heteroziqotlarda isə HİV əlamətlərinin ortaya çıxmasında gecikmə meydana gəldiyi müşahidə edilmişdir.    CCR5-Δ32 gen sahəsindəki mutasiya HİV-ə keçişi yavaşladar və eyni gendə reallaşan...

TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİ NƏDİR?

Təkamül nəzəriyyəsi, təkamülün bir nəticəsi olaraq növlərin dəyişməsini və yeni növlərin meydana gəlməsini, təkamülə təsir edən faktorları və mexanizmləri ilə açıqlayan nəzəriyyədir. Bunun yanında təkamül nəzəriyyəsi, növlərin meydana gəlməsinə dair son elmi araşdırmaların gətirdiyi nəticələr və yeni tapıntılar ilə izah etməyə çalışır. Charles Darwinin ilk dəfə 1859-cu ildə nəşr...

Qadın Orqazmı və Beyin

Hələ həyatın ilk yarandığı dövrlərdə canlılarda cinsiyyət ayrılması baş verməmişdi. Cinsiyyətin təkamüldə yaranmasının ən əsas səbəbinin, növ içərisindəki adaptasiya qabiliyyətinin artırılması və iş bölgüsünün təmin edilməsi olduğu düşünülməkdədir. Çünki, indiki vaxtda belə, cinsiyyətin təkamül müddəti içərisindəki müvəffəqiyyətlər valideynlər təsiri nəzərə alınaraq araşdırılır. Ortaya çıxan nəticələrdən görülür ki, hər bir fərdin...

Bütün insanların anası; Həvva

Təxminən 15 il əvvəl genetiklər elmə “mitoxondrial Həvva” və “mitoxondrial Həvva” terminlərini gətirdilər. Alimlər bütün insanların ümumi bir əcdadı olan Adəm və Həvvadan danışmaları yaradılışçı toplumlarda rezonansa səbəb oldu. Kreasionist nəzəriyyənin tərəfdarları bunu dini mətnlərin həqiqət olması kimi və elmin səmavi dinlərdə sözü gedən Adəm və Həvva tapmasını düşündülər....

Niyə 4 qan qrupumuz var?

Niyə 4 qan qrupumuzun olmasından doğan sual özlüyündə həm maraqlı,həm də əhəmiyyətli sualdır. Ona görə də bu mövzuda düşünməyə dəyər. İlk öncə bəzi şeyləri xatırlatmaqda fayda var. Məsələn, insanların çoxu heyvanlarda qan qrupunun olduğunu öyrənəndə təəccüblənirlər,amma bu reallıqdır. Ən  əsası bilmək lazımdır ki,qan köçürmələr ilk dəfə heyvanlar üzərində tətbiq...

Cinsiyyətin təkamülü

  Cinsiyyətin təkamülü 1:cinsi çoxalmanın inkişafı     Canlıların həyati prosesləri içərisində ən önəmli olanlarından biri çoxalmaqdır.Canlılar təkamülün yön verməsi ilə müxtəlif çoxalma tipləri inkişaf etdirmişdir.Canlıların çoxalma tiplərinin kökləri çox keçmişə dayanır. Bunun səbəbi də dünya üzərindəki canlıların fizika qanunlarının əhatəsində əmələ gəlib,inkişaf etməsidir.Belə ki, canlı formalarında həyatda qalmağın yolu  entropiyaya qarşı qoymaqdır....

Yerin qısa tarixi və ya geotəkamül

             Günəş sistemi 4.5 milliard il əvvəl toz və qaz toplusundan əmələ gəlmişdir və Günəş dumanlığı adlanır.Duman əsas kütləsi Böyük partlayışdan bir qədər sonra əmələ gələn helium,hidrogen və digər ulduzların daxilində əmələ gələn  supernova partlayışları zamanı ətrafa yayılan daha ağır metallardan ibarət idi.Tədricən bu dumanlıqın...

Məməli tükü, quş lələyi və sürünən pulcuqlarının mənşəyinin eyni olduğu aydın oldu

İnsan saçı, quş tükü və sürünən pulcuğu bir-birlərindən olduqca fərqli görünür. Keçdiyimiz günlərdə tamamlanan bir araşdırmada isə bu strukturların hamısının eyni ortaq əcdadan təkamül etdikləri bir dəfə daha ortaya qoyuldu. Məməlilərin, quşların və sürünənlərin (repiteli) ortaq əcdadının, təxminən 300 milyon il əvvəl yaşamış olan və görünüşcə sürünəni xatırladan bir...