Texnologiya

Rusiya Soyuz roketi ilə 32 peykini kosmosa göndərdi

Rusiya bu gün səhər əsas funksiyası Meteoroidləri və iqlimi öyrənmək olan Soyuz roketi ilə...

Süni intellekt nədir və insanlıq üçün təhlükəli ola bilərmi?

Süni intellekt intellektual maşın yaratmağı, xüsusən yalnız insanlara məxsul olduğu düşünülən yaradıcı fəaliyyətlə məşğul...

Süni peyklərin qısa tarixi

Bəşəriyyət həmişə kosmosu fəth etmək arzusunda olmuşdur 1869-cu ildə Edward Everett Hale tərəfindən qələmə alınmış...

Recent

Ağcaqanadların hədəfində olmağımızın səbəbi bədən qoxumuzu müəyyən edən genlərdir

Belə bir hadisə, ehtimal ki, qarşınıza çıxıb. İsti bir yay gecəsi, hər hansı bir ailə üzvünüz ilə eyni otaqda yatırsınız və səhər bədəninizin müxtəlif...

Mifik və utopik canlılar

"Artıq əlində mifologiyanın açarı var. Ruhun bütün qapılarını açmaqda azadsan". Carl Gustav Jung Kimilərinə görə mövcud olmuş, kimilərinə görə əfsanə, mif, nağıl olan mifik canlılar, nə...

Mən sənin yerinə də ağlayacağam – Adonis (Ali Ahmad Said Asbar)

Bir çox insanların fikrincə, Mahmud Dərviş (Mahmoud Darwish) dünyasını dəyişdikdən sonra taxtı Adonis (Ali Ahmad Said Asbar) almış olur. Ərəblərin yaşayan ən böyük şairi...

Van Qoq- Buğda tarlası və qarğalar.(Wheatfield with crows)

  Van Qoqun(Vincent van Gogh) ən məşhur əsərlərindən biri olan “Buğda tarlası və qarğalar” rəssamın ömrünün son bir neçə həftəsində çəkilən rəsmlərdən olduğu üçün bu...

Dekorativ – tətbiqi incəsənəti

Miniatür. Xəttatlıq Dekorativ-tətbiqi incəsənəti praktik təyin edilən bədii məhsulun emalıdır. İslam incəsənətində kitab miniatürü geniş yayılmışdır. Miniatür latın...

Check out more Articles

Popular

Təkamülün Sübutları: Paleontologiya və ara növlər

  Paleontologiya qədim orqanizmlərin qalıqlarını öyrənərək onların müasir orqanizmlərlə oxşarlıq və fərqlərini aydınlaşdırır. Paleontoloji məlumatlara əsasən yerin üst laylarından tapılan orqanizmlərin aşağıdakı laylardakı formalara nisbətən...

Mediastinoskopiya nədir?/ Ensiklopedik Bilgi

Medistinoskopiya divararalığı törəmələrinin və limfa düyünlərinin müayinəsi üçün (biopsiya almaq və operabelliyi qiymətləndirmək üçün), xüsusən də ağciyər xərçənginin mərhələsinin təyinində tətbiq olunur.     Ağciyərin cərrahi xəstəlikləri. N.Y.Bayramov, S.Əliyev

Psixolinqvistika nədir?/ Ensiklopedik bilgi

Psixolinqvistika nitq davranışını psixoloq və linqvistlərin kompleks şəkildə öyrənmələrini nəzərdə tutan elm sahəsidir. Linqvistika və nitqin psixologiyası ilə müqayisədə psixolinqvistika özünün müstəqil tədqiqat predmetinə...

Adrenokortikal karsinoma nədir? / Ensiklopedik Bilgi

Adrenokortikal karsinoma böyrəküstü vəzin qabıq maddəsindən inkişaf edən bəd xassəli törəmədir, yarısı hormonal aktiv olur. Xoş xassəli törəmələrdən histologiyasına görə yox, ətraf toxumalara invaziya və...

Cövhər – Substansiya // Fəlsəfə lüğəti

CÖVHƏR – fəlsəfi terminologiyaya aiddir. Bir şeydə var olan, fəqət o şeyin təbiəti xaricində yer olan her məna arazıdır. Orta əsrlər Şərq fəlsəfəsində şeyin mahiyyətini təşkil...