Tibb

Autohemoterapiya nədir? ( Ensiklopedik bilgi)

Xəstəni öz qanı ilə müalicə metodu. Uzun çəkən xroniki xəstəliklər zamanı (çiban, xroniki pnevmoniya. ağciyər absesi, uşaqlıq artımlarının xroniki iltihabı və s.) autohemoterapiya orqanizmə müsbət təsir edir. Müalicəyə əks-göstəriş kəskin xəstəliklərdir. Mənbə: Tibb bacısının məlumat kitabı (2008)

Bizi sağaldan nədir, dərman yoxsa inam hissi? – Plasebo / Nosebo effekti

2-ci dünya müharibəsi illərində (1939-1945) yaralı Amerika əsgərlərini müalicə edən Henry Beecher ağrıkəsici – morfin bitdikdə, ümidsizcə əsgərlərə morfin olduğunu deyərrək salin verməyə başladı. Əsgərlərin 40%-i bundan sonra, öz ağrılarının yüngülləşdiyini qeyd etmişdi. (Salin–natrium xloridin su ilə qarışığı. Əczaçılıqda burun kanallarının nəmləndirilməsində və s. istifadə olunur. )

Beyin donması nədir?

Sizdə də heç belə olub? Soyuq, şirin, dadlı dondurma yeyirsiniz vəə... Budurr! sanki beyniniz donur! Nə baş verdi? Beyin donması soyuq bir şeyi çox sürətli yedikdən sonra alın və gicgah nahiyəsində baş verən qısa müddətli və güclü ağrıdır. Əgər sizdə də baş verirsə,...

Kralların zəhəri və ya zəhərlərin kralı – Arsen

Napoleon Bonapartı öldürən, Claude Moneti kor edən, Vinsent Van Qoqun ağlını itirib qulağını kəsməsinə səbəb olan zəhərli element -Arsen barəsində nə bilirik ? Arsen (As), dövri cədvəldə atom nömrəsi 33 olan kimyəvi elementdir. Bir çox minerallarda, kükürd və...

Biotibbi texnikada elektronika amili

Biotibbi texnikanın inkişafı bilavasitə elektronika sahəsində əldə olunan naliyyətlərə əsaslanır. Buna görə də elektronikanın inkişaf mərhələlərinə uyğun olarq biotexniki vaisətlərdə müxtəlif texnoloji dəyişikliklər yaranmışdır. Tibbi Elektronika (Medical Electronics), canlı sistemlərlə əlaqədar müxtəlif parametrlərin qəbul edilməsi və qiymətləndirilməsi məqsədilə istifadə olunan bütün elektron texnologiya...

Epifiz vəzisi və onun funksiyaları

Ölçüsü 5-8 mm, yəni mərcimək böyüklüyündə olan üzv-epifiz vəzi- beynin içində qapalı bir sahədə yerləşir. Forması şam qozasına bənzədiyinə görə latınca adı Pinealis adlanır. 100-180 mq ağırlığında olmasına baxmayaraq böyrəklərdən sonra ən çox qanla təmin olunan orqandır. Beynimizdə hər bölüm simmetrikdir, yəni 2  hissədən ibarətdir, lakin, epifiz...

Neyroanatomiya: Əsas və ya bazal (qabıqaltı) nüvələr

Beyin yarımkürələrinin ağ maddəsinin daxilində beyin əsasına yaxın boz maddə yığıntıları yerləşir və əsas (qabıqaltı) nüvələr adlanırlar. Əsas nüvələrə zolaqlı cisim- corpus striatum, hasar- claustrum və badamabənzər cisim- corpus amygdaloideum, aiddir. 1.Zolaqlı cisim- corpus striatum https://doctorlib.info/anatomy/textbook-clinical-neuroanatomy/13.html

Neyroanatomiya: Brodman sahələri

Funksiyaların beyin qabığında lokalizasiyası Alın payında yerləşən mərkəzlər Birincili hərəki mərkəz (Primer motor cortex, Brodmanın 4 nömrəli sahəsi)- Mərkəzi şırımın önündə mərkəzönü qırışıqda yerləşir. Bacarıq tələb edən iradi hərkətlərlə əlaqəlidir. Bu mərkəzdə yerləşən qabıq hüceyrələrinin uzantıları tractus corticospialis (qabıq-onurğa beyni)...

Neyroanatomiya: Telencephalon (Uc beyin-beyin yarımkürələri)

Sağ və sol beyin yarımkürələri bir-birindən fissura longitudinalis cerebri-boylama yarıq vasitəsilə ayrılır.Falx cerebri-beyin orağı, beyin yarımkürələri arasındakı dura mater hissəsidir.Corpus callosum- döyənək cismi beyin yarımkürələrini bir-birilə birləşdirir.Tentorium cerebelli- beyin çadırı, Ənsə payı və beyincik arasında yerləşir.Beyin yarımkürələrinin çıxıq yuxarı-bayır, yastı içəri və...

Neyroanatomiya: Cerebellum (Beyincik)

Beyincik hərəkətlərin kordinasiyasını, müvazinətin saxlanılmasını, orqanizmin məkanda yer dəyişməsini, ayrı-ayrı hərəkətlər zamanı əzələlərin işini və vegetativ funksiyaları tənzim edir. Arxa kəllə çuxurunda, körpü ilə uzunsov beynin arxasında və beynin ənsə paylarının altında yerləşir. Frontal ölçüsü- 3-5 sm və çəkisi 150 qramdır. Beyincik iki yarım...