Home Elm Tibb

Tibb

Qidalanma meylinin pozulması; Anoreksiya

Psixiatriyada qidalanma meylinin pozuntusu; Nevrotik anoreksiya və bulemiya başda olaraq bu iki sindromun atipik formaları və patoloji iştahla özünü göstərən sindromlardan  ibarət diaqnostik qrupdur. Qidalanma meylinin pozuntusu artıq bir əsrdir ki, tanınmaqdadır və buna diaqnoz qoymaq çox asan hesab olunur. Ancaq qidalanma...

Tetanusun törədicisi-Clostridium tetani

Clostridium tetani 1884-cü ildə A.Nikolayer tərəfindən kəşf edilmiş, təmiz kulturasını ilk dəfə 1889-cu ildə S.Kitazato əldə etmişdir. Morfo bioloji xüsusiyyətləri. C.Tetani 4-8x0,4-1,0 mkm ölçüdə iri, qram müsbət çöpvari bakteriyalardır. Hərəkətlidir, peritrix flagellalara malikdir. Girdə, oval formalı sporaları terminal vəziyyətdə yerləşən, bakteriya hüceyrəsinə xarakter «təbil ...

Vestibulyar hissiyyat (Müvazinət) – Ensiklopedik bilgi

Dəhliz analizatoru görmə və kinestetik analizator ilə birlikdə insanın məkan oriyentasiyasında vacib rol oynayır. Dəhliz analizatoru bədənin düzxətli və yaxud fırlanma hərəkətinin sürətlənməsini və yaxud ləngiməsi, həmçinin başın vəziyyətinin dəyişməsi barədə informasiyanı qiymətləndirir.

Beynimizin içində yaşayan “cücə adam”-Homunkulus nədir?

Homunkulus sözcüyünün əl-kimyada işlədilməsi tarixi, həmçinin bizə çoxalma,gestasiya,genetik mühəndislik və kibernetikanın ilkin təsvvürlərinin necə olduğu haqqında da məlumat verir. İntibah dövründə tibb elmində ana bətninin dölü qidalandırmaqdan başqa funksiyasının olmadığı, yalnız spermin mayalanmada əsas rol oynadığı düşünülürdü.

Uzunsov beyin-Medulla oblangata – Ensiklopedik bilgi

Əlavə beyindən uzunsov beyin və dördüncü mədəciyin aşağı hissəsi diferensiasiya edir. Uzunsov beyin, əlavə beyin qovuğunun – myelencephalon, törəməsidir. Əlavə beyin qovuğunun qalığı IV mədəciyin aşağı hissəsini təşkil edir.Uzunsov beyin arxa kəllə çuxurunda ənsə...

Dyurinq dermatiti nədir?

Dyurinq dermatiti - Herpesəbənzər dermatit klassik olaraq qalça nahiyyəsində,qol və ayaqların açıcı səthlərində yerləşən çox qaşıntılı,ekskoriasiyalarla,köpüşüklü və papula-vezikulyoz elementlərlə xarakterizə olan xəstəlikdir.Bəzi hallarda xəstəliyin yayıldığı səth daha geniş ola bilər. Xəstələrin 90 %-dən çoxu qlüten-senstitiv enteropatiyası...

Çox yemək psixoloji xəstəlik ola bilərmi? / Sinir Bulemiyası

 - Çox yemək psixoloji xəstəlik ola bilərmi? -BƏLİ. BUNA KOMPULSİV ÇOXYEMƏ DEYİLİR Bu xəstələrin digər ağır çəkili xəstələrdən fərqi odur ki,kompulsiv çoxyemə həm də sinir sistemi(nevrogen bulemiya) ilə bağlıdır. Yəni psixiatrik xəstəlikdir. Normalda arıqlamaq üçün günlərlə özünü aclığa məhkum edən adam vaxtaşırı tam əksinə hərəkət edir. Bir oturuma qısa müddət ərzində 3-4...

Peyvənd etmək məcburidirmi? – Peyvəndlər sayəsində qalib gəldiyimiz 6 xəstəlik

Peyvəndin lazımlılığı ilə bağlı çox müzakirələr gedir. Mediada peyvənddən ölən uşaqlar tez-tez gündəmə gəlir və valideynlərin beynində bir sual yaranır: Peyvənd etmək lazımdırmı? Əgər uşaqlarımız öləcəksə, niyə edək? Əvvəlcə, peyvəndin tarixçəsinə nəzər salaraq mövzuya giriş edək. Edvard Cenner və peyvəndin kəşfi Əsrlərdir dünya qorxunc bir bəlanın pəncəsində idi: çiçək xəstəliyi. Xəstələrdə...

Aşkenazi yəhudilərinin etnik xəstəliyi – Tey-Saks

Tey-Saks xəstəliyi və ya qanqliozidlipidoz Tey-Saks xəstəliyinə erkən uşaq amavrotik idiotiya xəstəliyi də deyilir. Heksozaminidaza fermentinin irsi çatışmazlığının nəticəsidir. Xəstəlik zamanı toxumalarda N-asetil heksozaminidaza fermentinin A-izofermenti çatışmır və buna görə qanqliozidlərin hidrolizi mümkün olmur. Xəstəlik zamanı N-asetil heksozaminidazanın B-izofermentinin fəallığı normal hüdudlardan artıq olsa da, bu, M2 tipli qanqliozidlərin toxumalarda toplanmasının...

Kəmağıllılıq, korluq və karlıq – Nimann-Pik xəstəliyi

Nimann-Pik xəstəliyi və ya sfinqomielinlipidoz.   Bu növ irsi sfinqomielinaza fermentinin irsi defekti ilə əlaqədar baş verir. Xəstəlik zamanı beyin qabığı hüceyrələrində, beynin ağ maddəsində, qaraciyərdə, dalaqda, sümük iliyində, böyrəküstü vəzilərdə, böyrəklərdə, limfa düyünlərdə, dəridə və qanın mononuklear hüceyrələrində (monositlər və limfositlər) sfinqomielinlərin miqdarı artır. Xəstəliyin ilk əlaməti həyatın ilk ilində (çox...