Tibb

Mutasiyalar və onların növləri/ Ensiklopedik bilgi

İrsi əlamətlərin sıçrayışla dəyişməsinə mutasiya deyilir. Mutasiyalarla əlaqədar olan dəyişikliklərə həm somatik, həm də cinsi hüceyrələrdə təsadüf edilir. Cinsi hüceyrələrdə yaranan mutasiyaların nəticəsi övladlarda təzahür edir və sonrakı nəsillərə ötürülür. Somatik hüceyrələrdə meydana çıxan mutasiya isə yalnız yarandığı orqanizmə təsir edir.

Faqositoz nədir?/ Ensiklopedik bilgi

Orqanizmə daxil olan iltihabtörədici mikroorqanizmlərin zərərsizləşdirilməsinin əsas mexanizmlərindən biri-faqositozdur. Faqositoz prosesi orqanizmlərin bəzi hüceyrələrinin mikroorqanizmləri və makromolekulyar təbiətli yad maddələri aktiv surətdə udmasmdan və məhv etməsindən ibarətdir. Bu prosesi ilk dəfə rus alimi İ.İ.Meçnikov müşahidə etmişdir. Faqositoz prosesi canlı aləmdə çox...

Təbii doğuş və fiziologiyası/ Ensiklopedik bilgi

Doğuş- dölün, ciftin , döl qişalarının və dölyanı mayenin doğuş yolu vasitəsilə uşaqlıqdan qovulmasını təmin edən fizioloji prosesdir. Fizioloji doğuş (partus maturus normalis) hamiləliyin başlanğıcından 10 mamalıq ayı (qəməri ay) sonra baş verir (orta he­sabla 280 gün, yaxud 40 həftə). 37-40 həftə­lik hamiləlik müddətində baş verən doğuş...

Mədə xərçəngi

Epidemiologiyası-Mədə xərçəngi onkoloji xəstəliklərin ən çox rast gəlinən formasıdır və bütün lokalizasiyalı bəd xassəli şişlərin 40% - ni təşkil edir. Həzm sisteminin bəd xassəli şişləri içərisində isə kişilərdə birinci, qadınlarda ikinci yer tutur. Ümumilikdə isə kişilərdə 2, qadınlarda 4-cü ən çox rast gəlinən xərçəng növüdür.Ən sıx...

Qidalanma meylinin pozulması; Anoreksiya

Psixiatriyada qidalanma meylinin pozuntusu; Nevrotik anoreksiya və bulemiya başda olaraq bu iki sindromun atipik formaları və patoloji iştahla özünü göstərən sindromlardan  ibarət diaqnostik qrupdur. Qidalanma meylinin pozuntusu artıq bir əsrdir ki, tanınmaqdadır və buna diaqnoz qoymaq çox asan hesab olunur. Ancaq qidalanma...

Tetanusun törədicisi-Clostridium tetani

Clostridium tetani 1884-cü ildə A.Nikolayer tərəfindən kəşf edilmiş, təmiz kulturasını ilk dəfə 1889-cu ildə S.Kitazato əldə etmişdir. Morfo bioloji xüsusiyyətləri. C.Tetani 4-8x0,4-1,0 mkm ölçüdə iri, qram müsbət çöpvari bakteriyalardır. Hərəkətlidir, peritrix flagellalara malikdir. Girdə, oval formalı sporaları terminal vəziyyətdə yerləşən, bakteriya hüceyrəsinə xarakter «təbil ...

Vestibulyar hissiyyat (Müvazinət) – Ensiklopedik bilgi

Dəhliz analizatoru görmə və kinestetik analizator ilə birlikdə insanın məkan oriyentasiyasında vacib rol oynayır. Dəhliz analizatoru bədənin düzxətli və yaxud fırlanma hərəkətinin sürətlənməsini və yaxud ləngiməsi, həmçinin başın vəziyyətinin dəyişməsi barədə informasiyanı qiymətləndirir.

Beynimizin içində yaşayan “cücə adam”-Homunkulus nədir?

Homunkulus sözcüyünün əl-kimyada işlədilməsi tarixi, həmçinin bizə çoxalma,gestasiya,genetik mühəndislik və kibernetikanın ilkin təsvvürlərinin necə olduğu haqqında da məlumat verir. İntibah dövründə tibb elmində ana bətninin dölü qidalandırmaqdan başqa funksiyasının olmadığı, yalnız spermin mayalanmada əsas rol oynadığı düşünülürdü.

Uzunsov beyin-Medulla oblangata – Ensiklopedik bilgi

Əlavə beyindən uzunsov beyin və dördüncü mədəciyin aşağı hissəsi diferensiasiya edir. Uzunsov beyin, əlavə beyin qovuğunun – myelencephalon, törəməsidir. Əlavə beyin qovuğunun qalığı IV mədəciyin aşağı hissəsini təşkil edir.Uzunsov beyin arxa kəllə çuxurunda ənsə...

Dyurinq dermatiti nədir?

Dyurinq dermatiti - Herpesəbənzər dermatit klassik olaraq qalça nahiyyəsində,qol və ayaqların açıcı səthlərində yerləşən çox qaşıntılı,ekskoriasiyalarla,köpüşüklü və papula-vezikulyoz elementlərlə xarakterizə olan xəstəlikdir.Bəzi hallarda xəstəliyin yayıldığı səth daha geniş ola bilər. Xəstələrin 90 %-dən çoxu qlüten-senstitiv enteropatiyası...