Əsas səhifə Fəlsəfə

Fəlsəfə

Dialektikanın qanunları / Fəlsəfə lüğəti

Qanun və qanunauyğunluq Qanun-əşyalar, hadisələr və ya proseslər arasındakı müəyyən zəruri münasibətdədir ki, bu da onların daxili tərəfindən, onların mahiyyətindən irəli gəlir. Qanun anlayışı obyektiv aləm hadisələrinin vəhdətinin, əlaqəsinin və qarşılıqlı asılılığının insanın insanı dərk etməsi pillələrindən biridir. Qanun və qanunauyğunluq terminləri eyni cür...

” İdeal dövlətdə komediya ciddi nəzarət altında olmalıdır”

Fransa. 13-cü əsrdə tikilmiş, qotik üslub nümunəsi olan Reims katedralı. Əsrlərlə kralların tac qoyma mərasiminə, tarixin bir çox ağır müharibələrinə şahidlik etmiş, dəfələrlə dağılma, yandırılma təhlükəsi yaşayan katedralın qarşısında 3000-dən çox heykəl mövcud idi. Lakin onlardan təxminən 2300-ü günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Bu heykəllərin hər biri fərqli...

Kişilərdə cinsi zorakılıq: Testosteronun rolu nədir?

Xüsusilə, son illərdə qadınların daha cəsarətli çıxışları nəticəsində zorakılıq halları daha çox aşkarlandı və cəmiyyətin müzakirəsinə çıxarıldı. Bunun bərabərində isə zorakılıq göstərən kişilərin psixologiyası ilə bağlı araşdırmalar da diqqət mərkəzində oldu. Məlumdur ki, insan bioloji, psixoloji və sosioloji varlıqdır və...

Çarli Çaplin və marksizmdəki yadlaşma

Çarli Chaplin sənayedəki istehsalat səhnəsini təsvir etdiyi "Modern Times" (red. 1936-cı ildə çəkilən filmin prodüseri, ssenaristi, rejissoru və nəhayət, baş rolu Çaplindir) filmindən bir səhnəyə baxaq. Dayamadan, fasilə vermədən irəliləyən bir dəzgah, dəzgahın üzərindən eyni fasilələrlə keçən məhsullar, dəzgahın arxasında gözləyib hər keçən məhsula eyni əməliyyatı etməklə...

Obsessiv-kompulsiv pozuntu (OKP) nədir?

Obsessiv-kompulsiv pozuntu (OKP) sarışan fikirlərin (obsessiya) və ya sarışan hərəkətlərin (kompulsiya), daha çox isə onların hər ikisinin mövcudluğu ilə xarakterizə olunan, kəskin stress pozuntusuna və dezadaptasiyaya gətirib çıxaran psixi pozuntudur. Obsessiya (akademik) – güclü təşviş yaradan, daim təkrarlanan arzuolunmaz fikirlər, meyillər və...

Hanna Arendt – “vita activa “

Hanna Arend və ya Arendt (Hannah Arendt) yəhudi intellektuallarının o nəslinə məxsusdur ki, buraya Markuze, Adorno və Valter Benyamin (Walter Benjamin, 1892-1940) aiddirlər. O, 1906-cı ildə Hannoverdə anadan olmuş və Şərqi Prussiyada Köniqsberqdə (indiki Kalininqradda) boya-başa çatmışdır. 1920-ci illərdə Arend Haydeggerin, Husserlin və Yaspersin rəhbərliyi altında fəlsəfəni...

“Yuxugörmənin açıq məzmunu”

Biz bilirik ki, yuxu beyinin fəaliyyət normasının minimal səviyyə enməsi və ətraf mühitə olan reaksiyaların azalması ilə müşayiət olunan təbii fizioloji prosesdir. Bunun ümumi anlamda yuxunun tərifi olduğunu bilirik və bu məlumat bizə yuxu nədir sualına cavab verə bilər lakin, yuxugörmə nədir sualına cavab axtarsaq cavabımızı bu...

Dialektik Materializm nədir?

Dünyanı anlamaq yetməz, onu dəyişdirmək lazımdır. Karl Marks Materiya nədir və o hansı formalarda mövcuddur. Materiyanın müasir fizikaya məlum olan iki növü var: maddə və sahə. Mexaniki kütləsi və ya fizikada deyildiyi kimi, sükunət kütləsi olan ...

“Cahil cəsarəti” Danning-Krüger sindromu

Danning-Krüger sindromu nədir? Sindromun tərifi, əlamətləri və təsiri nələrdir? Psixologiyada Danning-Krüger sindromu və yaxud cahil cəsarəti adı verilən hal, Cornell Universitetinin iki psixoloqu Justin Krüger və David Danningin aşkarladıqları bu nəzəriyyə bir hadisədən sonra qaynağlanmışdır. Beləki üzünə limon sürtərək görünməz olmağa cəhd...

Google Tərcümə- Vitqenşteynin dil haqqında nəzəriyyəsinin manifestidir

Dil fəlsəfəsi sahəsində tanınmış filosof olan Lüdviq Vitqenşteynin dil haqqında nəzəriyyələrinin yayınlamasından 60 il sonra Google Tərcümənin arxasındakı süni intellekt bizə bu nəzəriyyənin praktik bir nümunəsini təqdim etdi. Lüdviq Vitgenşteyn (26 aprel 1889, Vyana, Avstriya-Macarıstan – 29 aprel 1951, Kembric, Böyük Britaniya)  Adobeda dizayn proqramisti...