Əsas səhifə Fəlsəfə

Fəlsəfə

Elea məktəbi və Eleaçılar

//my.visme.co/visme-embed.jsMade with Visme Infographic Maker

Əksiklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunu

Əksiklərin vəhdəti və mübarizəsi qanunun özü haqqında danışmazdan öncə görək marksist dialektika “əksikliyi” və əksikliklərin “vəhdətini” necə başa düşür. Bizim hər birimiz dəfələrlə ən adi maqniti görmüşük və yaxşı bilirik ki, onun başlıca fərqləndirici əlaməti onun şimal və cənub qütbləri kimi bir-birini rədd edən...

İnkarı inkar qanunu / Dialektikanın qanunları

İnkarı inkar qanunu maddi aləmin inkişafının ümiumi istiqaməti meylini aşkara çıxırır. Bu qanun mahiyyətinin və əhəmiyyətini başa düşmək üçün hər şeydən əvvəl aydınlaşdırmaq lazımdır ki, dialektik inkar nədir və o inkişafda nə kimi yer tutur. Madi gerçəkliyin hər hansı bir...

Kəmiyyət dəyişmələrinin keyfiyyət dəyişmələrinə keçməsi qanunu

. Kəmiyyət dəyişilmələrinin keyfiyyət dəyişilmələrinə keçməsi qanunu onu göstərir ki, inkişaf prosesi necə, nə surətlə baş verir, bu prosesin mexanizmi necədir. Bu prosesi aydınlaşdırmaq üçün hər şeydən öncə aydınlaşdırmaq lazımdır ki, keyfiyyət və kəmiyyət nədir. Keyfiyyət və kəmiyyət anlayışı

Ziddiyətlərin müxtəlifliyi qanunu: Antoqonistlər

Ziddiyətlərin müxtəlifliyi qanunu: Dünyada başlıca ən müxtəlif ziddiyyətlər mövcuddur. Bunlardan biz daxili və xarici, antaqonist və qeyri- antaqonist ziddiyyətlər haqqında danışacayıq. Daxili ziddiyyətlər müəyyən predmetin bir-birinə əks tərəflərinin qarşılıqlı təsiri, mübarizəsidir. Məsələn, müsbət yüklü nüvə ilə mənfi yüklü elektronların qarşılıqlı təsiri “mübarizəsi “olmadan atom...

Dialektikanın qanunları / Fəlsəfə lüğəti

Qanun və qanunauyğunluq Qanun-əşyalar, hadisələr və ya proseslər arasındakı müəyyən zəruri münasibətdədir ki, bu da onların daxili tərəfindən, onların mahiyyətindən irəli gəlir. Qanun anlayışı obyektiv aləm hadisələrinin vəhdətinin, əlaqəsinin və qarşılıqlı asılılığının insanın insanı dərk etməsi pillələrindən biridir. Qanun və qanunauyğunluq terminləri eyni cür...

” İdeal dövlətdə komediya ciddi nəzarət altında olmalıdır”

Fransa. 13-cü əsrdə tikilmiş, qotik üslub nümunəsi olan Reims katedralı. Əsrlərlə kralların tac qoyma mərasiminə, tarixin bir çox ağır müharibələrinə şahidlik etmiş, dəfələrlə dağılma, yandırılma təhlükəsi yaşayan katedralın qarşısında 3000-dən çox heykəl mövcud idi. Lakin onlardan təxminən 2300-ü günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Bu heykəllərin hər biri fərqli...

Kişilərdə cinsi zorakılıq: Testosteronun rolu nədir?

Xüsusilə, son illərdə qadınların daha cəsarətli çıxışları nəticəsində zorakılıq halları daha çox aşkarlandı və cəmiyyətin müzakirəsinə çıxarıldı. Bunun bərabərində isə zorakılıq göstərən kişilərin psixologiyası ilə bağlı araşdırmalar da diqqət mərkəzində oldu. Məlumdur ki, insan bioloji, psixoloji və sosioloji varlıqdır və...

Çarli Çaplin və marksizmdəki yadlaşma

Çarli Chaplin sənayedəki istehsalat səhnəsini təsvir etdiyi "Modern Times" (red. 1936-cı ildə çəkilən filmin prodüseri, ssenaristi, rejissoru və nəhayət, baş rolu Çaplindir) filmindən bir səhnəyə baxaq. Dayamadan, fasilə vermədən irəliləyən bir dəzgah, dəzgahın üzərindən eyni fasilələrlə keçən məhsullar, dəzgahın arxasında gözləyib hər keçən məhsula eyni əməliyyatı etməklə...

Obsessiv-kompulsiv pozuntu (OKP) nədir?

Obsessiv-kompulsiv pozuntu (OKP) sarışan fikirlərin (obsessiya) və ya sarışan hərəkətlərin (kompulsiya), daha çox isə onların hər ikisinin mövcudluğu ilə xarakterizə olunan, kəskin stress pozuntusuna və dezadaptasiyaya gətirib çıxaran psixi pozuntudur. Obsessiya (akademik) – güclü təşviş yaradan, daim təkrarlanan arzuolunmaz fikirlər, meyillər və...