Əsas səhifə Fəlsəfə

Fəlsəfə

Düşüncə Dünyasının Kölgədə Qalanları:Qadın Filosoflar

"Insan əsasən nə qadındır, nə də kişi. Cinsiyyətin fərqli olmasının məqsədi ,  cinsə məxsus olan forma fərqini yaratmaq deyil , törəməyə yaramasıdır " Maria Le Jars de Gournay : Qadınlarla kişilərin bərabərliyi haqqında)(Égalité des hommes et des femmes) Bu sətirlər Renesans dönəminin filosoflarından  ; Maria Le Jars de Gournay 'a aiddir....

Panteizm Nədir?

Panteizm Nədir? Panteizm yunanca “hər şey”anlamına gələn Pan və Allah anlamına gələn “ Theos” kəlimələrinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir . Panteos anlayışından əldə edilən və daha sonra Panteos sözünün sonuna- izm şəkilçisinin əlavə olunması ilə fəlsəfi bir sistemin adı olmuşdur . Konseptual olaraq Panteizm Müxtəlif formalarda ifadə olunan Panteizm haqqında mütəfəkkirlərin razılaşdığı yeganə...

Sekulyarizasiya Prosesi və Müasir Dövrdə Din

müəllif: s.f.d. Asəf Qənbərov Sekulyarizasiya nədir? Sekulyarizasiya, “institusional, ictimai və mədəni müstəvidə dinin əhəmiyyətini itirməsi və ya zəifləməsi” prosesini ifadə etmək üçün sosioloqlar tərəfindən irəli sürülən tezisdir . Sekulyarizasiya terminini “dünyəviləşmə” kəlməsi ilə əvəz etmək mümkündür. Dünyəviləşmə ilə qəsd edilən məna dini norma və dəyərlərin yerinə rasional, ağıla və təcrübəyə istinad...

Heyvanlar intihar edirmi? Təbiətdəki zombilər.

Krliça Viktoriyanın dövründə İngiltərə mediasında intihar edən heyvanlar haqqında hekayələr yazılırmış. Özünü suda boğan it, ördək, balaları öldüyü üçün özünü asan pişik və s. Bəs həqiqətən heyvanlar intihar edirmi?  Heyvanların da psixoloji problemləri ola biləcəyi bilinən bir haldır. Stresə yada depresiyaya düşə bilirlər ki, bunlar insanı intihara sürükləyən ünsürlər arasındadır. Eyni...

Məhəbbət nədir ? Məhəbbətin psixologiyası.

Məhəbbət intim qarşılıqlı münasibətlər içərisində ən mürəkkəb hadisədir. İnsanlar ona can atır, onun xatirinə yaşayır , ölür. Buna baxmayaraq , Mayersin qeyd etdiyi kimi yalnız son illər ərzində sosial-psixologiyada bu mövzuda ciddi tədqiqat işləri aparmağa başlanılıb. Əgər dostluq insanların mənəvi yaxınlığının ilk mərhələsi, aktıdırsa , məhəbbət bəşəri intimliyin son, zirvə...

Zamanın idarə olunması. Zamanı necə idarə edək?

İlk dəfə olaraq Danimarkada meydana gələn “Zamanın İdarə Olunması” adlı bir təlim hal-hazırda iş dünyasında xüsusən şirkətlərdə zamanın idarə olunması üçün tətbiq olunan üçün bir vasitədir. Zamanı biz necə idarə edə bilərik? Zaman elə bir məfhumdu ki, onu qorumaq və ya saxlamaq qeyri-mümkündür. Yəni,bir həkimin qəbuluna gedirsinizsə,ancaq o zamanda orada...

Sevgi dilləri.Sevgi yoxsa Eşq

“Eşq bir bəladır ki,girifdar olmayan bilməz.” Eşqi və sevgini bu cür poetik və gözəl sözlərlə ifadə edən dahi Füzuli eşqin və sevginin həyatda nə cür dərin və möhkəm duyğular olduğunu vurğulamışdır.Müdriklər sevginin həyatda əsas rol oynaması barədə həmfikirdirlər.Biz sevginin mükəmməl başgicəlləndirən bir duyğu olduğu düşüncələrlə böyüdük.Psixoloqlar sevginin son dərəcə...

Erix Fromm: Freyd və Yunqda psixoanaliz və din.

Freyd psixoanaliz və din problemini  ' Die Zukunft einer Illusion' əsərində araşdırır. Miflərin və dini idealların insan üzərində dərin təsirləri olduğunu ilk anlayanlardan biri olan Yung isə eyni mövzunu Yale Universitetində verdiyi Terry Fondu Konfranslarında işləmişdir. İndi mən bu   psixoanalitiklərin düşüncələri haqqında qısa bir esse yazmaq istəyirəm. Əvvəlcə bu yazının ortaya...

Gender və liderlik problemi. Sosial – psixologiya

Cəmiyyət həyatında qadının rolu günü-gündən artır. XX əsrin əsas istiqamətlərindən biri belədir. İctimai - siyasi hadisələrdə, xüsusilə qadın təhsilinin sürətli inkişaf axarında gender problemi əmələ gəlib və sürətlə inkişaf edir. XIX əsrin ənənəvi kişi və qadın peşə stereotipləri və etalonları vardı. Güman edirdilər ki, qadından mühəndis,  kosmonavt, rejissor olmaz :...

Adəmin ilk sevgilisi Lilit. Müasir həyatda Lilit Həvvaya qarşı.

Baxmayaraq ki, biz artıq XXI əsrdə yaşayırıq, elm və texnikanın inkişaf etdiyi dövürdəyik, lakin çoxları qalın divarlarla hörülmüş stereotiplərin əsiridir. Bu stereotiplərə görə, qadın passiv, emosional, həssas, utancaq, asılı olmalıdır. Məntiqi fəallıq, məqsədyönlülük, inam, yüksək intellekt kimi keyfiyyətlər isə kişilərə xas xüsusiyyətlər olduğu üçün qadına yaraşdırılmır. Halbuki qadın və...