Əsas səhifə Fəlsəfə

Fəlsəfə

Sarışan hallar nevrozu

                      Sarışan hallar nevrozu    Yəqin ki, çoxunuz gündəlik həyatda sarışan hallar sözünü eşitmisiniz. Və əminəm ki, əksəriyyətiniz sarışan halların nə olduğunu bilmir. Ümumiyyətlə, sarışan hallar çox insanın həyatında baş verir və əksəriyyətiniz bunu adi hal kimi qəbul edib, ona çox da...

Qızıl nisbət: İnsanlar nəyi “gözəl” hesab edir?

"Qızıl nisbət", "Qızıl proporsiya" və ya "Qızıl kəsik" riyaziyyat və incəsənətdə bir bütünün parçaları arasında gözlənilən, uyğunluq baxımından ən dəqiq ölçüləri verdiyi düşünülən geometrik və riyazi nisbətlərin bərabərliyidir. Qədim misirlilər və yunanlar tərəfindən kəşf edilmiş, memarlıqda və incəsənətdə istifadə edilmişdir.Bu, tamın iki qeyri-bərabər, lakin proporsional hissələrə bölməsinin nəticəsidir.Müasir dövrdə...

Klüver-Bucy sindromu. (Pedofiliya və zoofiliyaya yol açan sindrom)

  Klüver-Byüsi sindromu Dünyada pedofiliya, zoofiliya, hiperseksuallığa az rast gəlinmir. Odur ki, simptomları içində bu problemləri də ehtiva edən Klüver-Byüsi sindromu barədə ana dilimizdə bilgi olmadığına görə bu haqda kiçik məqalə hazırlamağı borc bilirik. Bu sindromun səbəbi olan Amiqdala problemlərinin tədqiqi gələcəkdə böyük cinayətləri önləyəcək müayinə və müalicə üsullarının yaradılmasına geniş...

Narkomaniya. Bir “narkomanın” çəkdiyi rəsmlər.

Narkomaniya ( narke- donub qalma, mania – psixiki pozuntu) şübhəsiz ki, 21-ci əsrin gündəm mövzusudur. Hər il 200 min insanın ölümünə səbəb olur və bunun 50 mini təkcə ABŞ-ın hesabına düşür. Lakin narkomaniyanın gündəm mövzusu olması heç də ölüm sayına görə deyil, insan orqanizminə göstərdiyi qeyri-adi təsirə və illik təxminən 400 milyarda yaxın...

Hisslərin qarışması; Sinesteziya

"Balqabağın dadı çəhrayı, pomidorun dadı yaşıldır. İspanağın dadı sarı olduğu üçün onu sevmirəm." -Josh Klaf nadir görülən sinir sistemi xəstəliyi Sinesteziyadan əziyyət çəkir. Sinesteziya-hisslərin birbirinə qarışdığı nevrolojik bir vəziyyətdir. Sinestezi xəstələri rəngləri eşidir, səsləri görür, toxunuşu dada bilir. Günümüzdə xəstəliyin 20-dən çox növünə rast gəlinir. Bu xəstələrin yarısında eyni...

İntellekt nədir ?

İntellektin  ümumi qəbul olunmuş tərifi hələ yoxdur. Bu qabiliyyət tədqiqatçılar tərəfindən fərqli şəkildə təsvir və izah edilir. "Oxford Dictionary of Psychology intelligence" məqaləsi belə başlayır : “ İntellekt koqnitiv (zehni, eyni zamanda əqli) qabiliyyətdir". Lüğət məqaləni Amerika psixoloqu Vekslerin (en. David Wechsler)  1944-cü ildə intellektə verdiyi təriflə davam etdirir. : “İndividual,...

SEVGİ: ALİMLƏR FİLOSOFLARA QARŞI

Biologiya elmlər doktoru Helen Fişer həyata, xüsusilə sevgiyə elmi prizmadan baxaraq materialistcəsinə yanaşır. Bu məqalədə isə biz onun təcrübələrinə istinad edəcəyik. Həmçinin bəzi filosofların, ədiblərin fikirlərini də müqayisəli şəkildə qeyd edəcəm. Bir sözlə,sevgi elm və fəlsəfənin gözündə! Sevgi dediyimiz şey orqanizmdə hormonların dəlicəsinə sintezidir. Misal üçün: Hər gördüyünüz insanı sevirsiniz? - Qanınızda testosteronun...

Emil Michel Cioran: Çürümənin Kitabı

Çürümənin Kitabı, Emil Michel Ciaron'ın (Emil Mişel Çoran) XX əsr Avropa mədəniyyətinin təbiəti ilə bağlı qələmə aldığı nihilistik, nüktədan və aforizmlərlə bəzənmiş təcrübələrindən yazdığı bir kitabdır. Rumıniyadan Fransaya köç etdikdən sonra fransızca yazmaq üçün çoxlu səylər göstərmiş Cioran, bu kitabını dəfələrlə başdan sona yenidən yazmış və tamamilə hazır olduğunu hiss etdiyində yayımlanmasını...

İNSANİ HİSLƏR-SEVGİ

İnsani hisslər ümumi məcmudur. Gəlin burdan “sevgi” adlı hissi alaq , çıxaraq ataq kənara sonra da onu incələyək görək sevilə bilirik mi, və ya bu sevgi adlı şey nədir? Açın baxın kitablara, kimiləri sevgini sekslə bağlayıb, kimiləri isə ən yüksək hiss kimi adlandırıb. Daha kitablardan və ya şəxslərdən örnəklər...

Şəxsiyyət pozuntuları

Şəxsiyyət pozuntularının müasir tipləri (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təqdim etdiyi təsnifat) 1.Paranoid 2. Şizoid 3. Dissosial 4. Emosional davamsız (affektiv), lmpulsiv sərhədi (aralıq) tip 5. lsterik (nümayişkar) 6. Anankastik (obsessiv-kompulsiv) 7. Təşvişli (yayınan) 8. Asılı 9. Digər tiplər l.Paranoid tip şəxsiyyət pozuntusu. Kənar şəxslərın nəzərində, adətən, qapalı, qeyri–səmimi həmişə özündən razı şəxs kimi tanınırlar. Eqoistlik və başqalarının fikri ilə razılaşmamaq meyli...