Əsas səhifə Fəlsəfə

Fəlsəfə

Çəkiclə tərbiyə.Biheviorizm

Keçmişdəki Bəzi psixoloji eksperimentləri etik olaraq təkrar etmək düzgün olmaz.Bu təcrübələr arasına "Balaca Albert" adlı təcrübə də daxildir. Amma bu təcrübənin aparılmasında yeganə problem etika deyil,həmçinin elmi təcrübənin özünün düzgün aparılmaması olmuşdur. 20-ci əsrdə psixologiyanı inkişaf etdirənlərdən biri istedadlı amerikalı gənc Con Brodes Uotson idi və 1913-cü ildə o psixologiyanın yeni...

Intihar yox komandasıdır.

Hərdən elə bilirəm bədənimi check up etsələr,ən pis xəstəliklər məndə çıxacaq. Hərdən elə bilirəm anidən huşum gedəcək,özümü boşluğa buraxacam.Onsuz da həmişə o cür olur. Bezirsən,dözə bilmirsən və özünü boşluğa buraxırsan. Nə stress,nə sərxoşluq,nə də heç bir acı- hər şey o yıxılmazdan öncəki ipləri buraxdığın an olur və sən döşəmədə uzanan...

Yunan mifologiyası:Herakl

Yunan mifologiyasında ən geniş yayılmış və çox tanınan əsatirlər arasında Herakl çoxgüman birinci yer alır.Heraklın 12 qoçaqlığı barədə növbəti dəfə yazı olacaq,indi isə onun bu 12 qoçaqlığı niyə etməsi ilə tanış olaq. Fiv çariçası Alkmenanın toyuna az qalmış quldurlar onun atasını və qardaşlarını öldürmüşdülər.Bunu görən Alkmena gələcək əri olmalı Amfitriondan...

Yunan mifologiyasına giriş.Dünyanın və insanın yaranması

Fəlsəfə      Yunan mifologiyası kiməsə sadəcə nağıllar toplusu kimi görsənsə də,dünya incəsənətinə və ümumilikdə bəşəriyyət tarixinə əvəzolunmaz,çox böyük təsir göstərmişdir.Əsrlər boyunca bir çox rəssamlar yunan əsatirlərindən ilhamlanıb bir çox şedevrlər yaratmışlar.Bundan başqa miflərin antik yunan filosoflarının formalaşmasında rolu olmuş,yunan mifologiyasının təsirindən bir çox ədəbiyyat nümunələri yaradılmışdır.      Yunan mifologiyası tarixcə...

Mifologiyadan elmə keçiş. Sorğulayanlar.

Yunan tanrılarından və mifologiyasından hər kəsin az-çox bilgisi var. Bəs necə oldu ki,o tanrılar bu günlərə qədər gəlib çıxmadı? Politeizm,yəni çox tanrılıq günümüzdə fanastik filmlərə mövzu olan bir mifologiyadır,amma vaxtilə Yunanıstanda insanların yaradılış fikirlərin əsasında politeizm dururdu. Tanrıları ilk sorğulayanın kim olduğunu bilə bilmərik,amma bugünə gəlib çıxan fəlsəfi əsərlərə...

Emil Michel Cioran: Nihilizm haqqında

Emil Michel Cioran: Rumıniyalı yazar. (8 aprel 1911 Răşinari, Rumıniya - 20 iyun 1995-Paris) filosof və tanınmış XX əsr ritorik sintezcisidir. Əsərlərinin bir hissəsini Fransız bir hissəsini isə Rumınca qələmə almışdır. Nihilist deyiləm. Elə olduğum deyilə bilər, amma bunun bir mənası yoxdur. Mənim üçün boş bir formuldur  bu. Sadələşdirsək, heçlik və ya daha çox boşluq...

Alber Kamyu: Absurd və İntihar

Fəlsəfənin bircə ciddi problemi var: intihar. Həyatın yaşamağa dəyib-dəymədiyinə qərar vermək elə fəlsəfənin ən başlıca sualına cavab verməkdir. Bütün başqa problemlər ikinci dərəcəlidir: dünyanın üç ölçülü olması da, təfəkkürün doqquz yaxud on iki kateqoriyasının olması da. Bunların heç bir əhəmiyyəti yoxdur! Qayda belədir: ilk öncə suala cavab verməlisən. Nitsşenin təbirincə...

Yeni tapılmış məktub Kamyu ilə Sartr arasındakı dostluğa dair müəyyən faktları ortaya çıxardı

Yeni tapılmış məktub Kamyu ilə Sartr arasındakı dostluğa dair müəyyən faktları ortaya çıxardı Fransa’nın XX əsrə damğasını vurmuş ən önəmli filosoflarından Jean-Paul Sartre ve Albert Camus arasındaki dostluğun bir müddət sonra müəyyən anlaşılmazlıqlar səbəbiyə bitdiyi bir çox fəlsəfə oxucularına məlumdur. Mövcudluq (ekzistensializm) cərəyanının bu iki əhəmiyyətli filozofunun dostluğunu bitirən mübahisələrdən bir neçə ay əvvəl Kamyu tərəfindən Sartra göndərilən...

Anterograd Amneziya. Uydurma yaddaş.

Amneziya müxtəlif təsirlərdən-alkaqol,fiziki zərbə,psixoloji travma və maddələrin beyinə təsirindən sonra yaranan yaddaş pozluğudur. Müxtəlif növləri vardır. Anterograd Amneziyada bunlardır biridir ki,sizə çox da yad deyil Christopher Nolan'ın rejissoru olduğu Memento filmini izləyənlər bu haqda bilərlər.Filmin baş rolu sevdiyi qadının intiqamını almaq istəyir. Ancaq adamın hadisələri ardıcılıqla yadında saxlamaqla bağlı...

Həyata fərqli baxış:İnsan nədir?

Hüceyrə modeli Həyatı var edən informasiya daşıyan zülal və nuklein turşularının qarşılıqlı münasibətidir. Bu mənim düşündüyüm dialektik materialist tərifdir,amma mən daxil hamımızı ilk dəfə tam aydınladan (19-cu əsrdə) heç bioloq da olmayan F.Engels olmuşdu:"Həyat zülali cisimlərin yaşama üsulu olub,öz mahiyyətinə görə bu cisimlərin kimyəvi tərkib hissələrinin daim öz-özünü yeniləşdirməsindən ibarətdir"....