Əsas səhifə Fəlsəfə

Fəlsəfə

Emil Michel Cioran: Nihilizm haqqında

Emil Michel Cioran: Rumıniyalı yazar. (8 aprel 1911 Răşinari, Rumıniya - 20 iyun 1995-Paris) filosof və tanınmış XX əsr ritorik sintezcisidir. Əsərlərinin bir hissəsini Fransız bir hissəsini isə Rumınca qələmə almışdır. Nihilist deyiləm. Elə olduğum deyilə bilər, amma bunun bir mənası yoxdur. Mənim üçün boş bir formuldur  bu. Sadələşdirsək, heçlik və ya daha çox boşluq...

Alber Kamyu: Absurd və İntihar

Fəlsəfənin bircə ciddi problemi var: intihar. Həyatın yaşamağa dəyib-dəymədiyinə qərar vermək elə fəlsəfənin ən başlıca sualına cavab verməkdir. Bütün başqa problemlər ikinci dərəcəlidir: dünyanın üç ölçülü olması da, təfəkkürün doqquz yaxud on iki kateqoriyasının olması da. Bunların heç bir əhəmiyyəti yoxdur! Qayda belədir: ilk öncə suala cavab verməlisən. Nitsşenin təbirincə...

Yeni tapılmış məktub Kamyu ilə Sartr arasındakı dostluğa dair müəyyən faktları ortaya çıxardı

Yeni tapılmış məktub Kamyu ilə Sartr arasındakı dostluğa dair müəyyən faktları ortaya çıxardı Fransa’nın XX əsrə damğasını vurmuş ən önəmli filosoflarından Jean-Paul Sartre ve Albert Camus arasındaki dostluğun bir müddət sonra müəyyən anlaşılmazlıqlar səbəbiyə bitdiyi bir çox fəlsəfə oxucularına məlumdur. Mövcudluq (ekzistensializm) cərəyanının bu iki əhəmiyyətli filozofunun dostluğunu bitirən mübahisələrdən bir neçə ay əvvəl Kamyu tərəfindən Sartra göndərilən...

Anterograd Amneziya. Uydurma yaddaş.

Amneziya müxtəlif təsirlərdən-alkaqol,fiziki zərbə,psixoloji travma və maddələrin beyinə təsirindən sonra yaranan yaddaş pozluğudur. Müxtəlif növləri vardır. Anterograd Amneziyada bunlardır biridir ki,sizə çox da yad deyil Christopher Nolan'ın rejissoru olduğu Memento filmini izləyənlər bu haqda bilərlər.Filmin baş rolu sevdiyi qadının intiqamını almaq istəyir. Ancaq adamın hadisələri ardıcılıqla yadında saxlamaqla bağlı...

Həyata fərqli baxış:İnsan nədir?

Hüceyrə modeli Həyatı var edən informasiya daşıyan zülal və nuklein turşularının qarşılıqlı münasibətidir. Bu mənim düşündüyüm dialektik materialist tərifdir,amma mən daxil hamımızı ilk dəfə tam aydınladan (19-cu əsrdə) heç bioloq da olmayan F.Engels olmuşdu:"Həyat zülali cisimlərin yaşama üsulu olub,öz mahiyyətinə görə bu cisimlərin kimyəvi tərkib hissələrinin daim öz-özünü yeniləşdirməsindən ibarətdir"....

Qərbin Nihilizmi varsa, şərqin də Taoizmi var

 Qərbin Nihilizmi varsa, şərqin də Taoizmi var        Bəzilərimizin fəlsəfədən az da olsa anlayışı mövcuddur, amma çox insan üçün fəlsəfə "pafoslu söz yığını" deməkdir. Mənim fikrimcə isə fəlsəfə insanın kainatı görən gözüdür. Antik fəlsəfə Taleslə başlamış və indiki təbiət elimlərinin əcdadı sayılır. Modern fəlsəfənin isə ədəbiyyatda, kainatı və...

E.Munkun “Haray” Rəsm Əsərində Demək İstədikləri

 E.Munkun "Haray" Rəsm Əsərində Demək İstədikləri     Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisası" qədər məşhur olan "Scream" əsərini bir çoxunuz öncədən görmüşsünüzdür. Kimi üçün "qışqıran adam", "qoxmuş insan" və ya "kimisə çağıran" mənalarını verə bilər ancaq rəsmin tam təsviri haqqında məlumatı olanlar çox azdır.  E.Munkun "Haray" ("Scream") rəsm əsəri Ekzistensializm cərəyanının bədii...