Əsas səhifə İncəsənət

İncəsənət

NİKKOLO MAKİAVELLİ və onun “HÖKMDAR” əsəri

         NİKKOLO MAKİAVELLİ VƏ ONUN «HÖKMDAR» ƏSƏRİ    Görkəmli italyan siyasi xadimi, yazıçısı, tarixçisi, hərb nəzəriyyəçisi Nikkolo Makiavelli 1469-cu ildə Florensiyada müflisləşmiş zadəgan ailəsində anadan olmuşdu. 1498-ci ildən Florensiya respublikasında yüksək dövlət vəzifəsi tutmuş və mühüm diplomatik tapşırıqları yerinə yetirmişdi. 1512-ci ildə...

“Cinayət və Cəza” – 150 illik siyasi şərh

"Cinayət və Cəza" 150 yaşında olmasına baxmayaraq Bu gününün siyasəti ilə dərindən əlaqəlidir. Fyodor Dostoyevskinin "Cinayət və cəza" kitabının nəşr olunmasından 150 il keçir (red. 2016-cı ilə aid məqaləni oxuyursunuz). İnanılmaz nüfuza sahib bu əsər eyni zamanda çağdaş siyasi əhəmiyyətə malikdir. Sujet xətti Sankt-Peterburqda...

Qısaca: Fovizm cərəyanı nədir?

1905-ci ildə Parisdə Payız Salonunda Henri Matisse, Georges Rouault, Maurice Vlaminck (Moris Vilamink) və başqa rəssamların əsərləri sərgilənirdi. İmpressionizmin (İmpressionizm (fr. impressionisme, impression — təəssürat) — XIX əsrin 60-70-ci illərində Fransada təşəkkül tapmış incəsənət cərəyanı. Ədəbiyyatda impressionizm geniş mənada XIX əsrin son rübündə yaranmış, müxtəlif əqidə...

Dekorativ – tətbiqi incəsənəti

Miniatür. Xəttatlıq Dekorativ-tətbiqi incəsənəti praktik təyin edilən bədii məhsulun emalıdır. İslam incəsənətində kitab miniatürü geniş yayılmışdır. Miniatür latın sözündən yaranıb (əlyazma kitablar üçün boyanın bir növüdür). Xüsusi bədii texnika ilə xüsusiləşmiş miniatür-forma ilə kiçik bədii əsərdir. Miniatür əlyazmalar kitab kimi papirusda, perqamentdə və...

Platon Mağara Alleqoriyası və Kinematoqrafiya

Platon, Mağara alleqoriyasında (Dövlət, e.ə 360) epistemologiya və inanc arasındakı nəzərə çarpacaq fərqi diqqət çəkici vizual ifadəylə gözlər önünə sərir. Bununla da bizə tarixin ilk filmini təqdim etmiş olur. Bu qısa pasaj fəlsəfə tarixində ən məşhur pasajlardan sayılır. Fəlsəfi tərəfdən...

XX əsrin müxalif incəsənəti-Dadaizm və ya Dada nədir?

"..Dada sonu olmayan dünya müharibəsi, başlanğıcı olmayan bir inqilabdır... " İncəsənət cərəyanları çox zaman tənqidçilər tərəfindən adlandırılır,ancaq dadaizm incəsənət cərəyanın elə bir növüdür ki, tarixdə birbaşa sənətkarların özləri tərəfindən adlandırılmışdır.Dada sözü fərqli dillərdə müxtəlif şəkildə tərcümə olunur.Məcazi mənada desək rabitəsiz uşaq...

“Absurd Teatr”- İnsan ilə dünya bir-birinə yaddır

Tanrısız insanın yalnızlığı və laqeydliyi ilə fərqli mədəniyyətlərə sahib insan kütlələrinin meydana gətirdiyi mədəni xaos, XlX, XX əsrlərdə baş verən və insan təbiətini təhdid edən tarixi hadisələr absurd hərəkatın, teatrın meydana gəlməsinə səbəb oldu. Dünya Müharibələrindən sonra ortaya çıxan pessimizm ilə Mövcudluq (Ekzistensializm) və Heçlik (Nihilizm) cərəyanlarının təsiri altında formalaşan...

Mohsen Maxmalbaf kimdir? / Rejissorlar

Mohsen Maxmalbaf (29 Mayıs 1957) iranlı rejissor, ssenarist filmmeyker və prodüsserdir. Ən önəmli İran kinomatoqraflarından (İran Yeni Dalğası, ikinci nəsil) biridir. Ölkəsində və dünyada kifayət qədər nüfusa sahibdir. Övladaları (iki qızı, bir oğlu) və həyat yoldaşı da rejissordur. Kinoya ilk addımını rejissorluğunu Manuçehr Xaqanipərəstin (Manuchehr Haghaniparast) etdiyi "Towjeeh" filmi ilə 1981-ci...

XIX əsr Rus mədəniyyəti – Puşkin, Dostoyevski, Tolstoy, Nekrasov, Turgenyev, Çexov

XIX əsr Rus mədəniyyəti Rus mədəniyyəti tarixində XIX əsr xüsusi yer tutur. Bu əsr rus mədəniyyətində indiyədək görünməmiş sıçrayış edərək, elm, təhsil, incəsənət, maarif, fəlsəfə, ədəbiyyat sahəsində qüdrətli sənətkarlar yetirmişdir. Artıq ötən əsrlərdən təşəkkül tapmağa başlamış rus ədəbi dilinin formalaşması milli mədəniyyətin təşəkkülündə ən dəyərli amillərdən biri idi. Rus mədəniyyətində...

Frida Kahloya aid bilinən tək səs yazısı tapılıb.

Meksikada rəssam Frida Kahloya aid olduğu bilinən ilk və tək səs yazısı tapılıb. Audio Kitabxanadan tapılan səs yazısı Fridanın ölümündən bir il sonra yayımlanan "El Bachiller" radio proqramının pilot versiyasına aiddir. Rəssam bu səsyazmada incəsənət aləminin ən qalmaqallı münasibətlərindən sayılan, həyat yoldaşı Dieqo Rivieraya aid yazdığı "Dieqonun portreti" adlı...