Musiqi

Vyana klassik məktəbi: Yozef Haydn, Volfhanq Amadey Motsart, Lüdviq van Bethoven

                                     Yozef Haydn V.A. Motsartın, L. Bethovenin müasiri, böyük avstiyalı bəstəkar Yozef Haydnın (ing. Joseph Haydn) yaradıcılıq yolu XVIII-XIX əsr dünya tarixinə düşmüş, Vyana klassik məktəbinin bütün inkişaf mərhələlərini əhatə etmiş və təqribən...