Cisim nədir? // Fəlsəfə lüğəti

Post date:

Author:

Category:

CİSİM [alm. Körper; fr. Corps; ing. Body; lat. Corpus; ər.
جغى – [1. şüur xaricində özbaşına müstəqil olaraq kainatda yer tutan
hər hansı bir şey. 2. Fiziki baxımından götürdükdə isə bölünə
bilən və yer tutma qabiliyyəti olan maddə. Cisim sözündən törəyən.
Cismani isə maddi olan, cismə yaxud bədənə aid olan
deməkdir. Dilimizdə işlətdiyimiz cism sözü ərəbcədən bizə
keçmədir. .غى َج َfelinin [cəsəmə] məsdəridir. Bu feldən törəmə V
َج ّغَُ] təcəssəmə babda
َر [felinin məsdəri olan təcəssüm sözü də
işlənir. Fəzanın müəyyən bir qismini dolduran maddə, materiya,
şey; fəzada ayrıca şey. Bərk cisimlər. Maye cisimlər. Cisimlərin
düşmə qanunu. Göy cisimləri (planetlər, ulduzlar)

 

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

STAY CONNECTED

20,764FansLike
2,507FollowersFollow
16,400SubscribersSubscribe

INSTAGRAM

Ziya Mehdiyev
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİL ALIR. ƏSASƏN FƏLSƏFƏ,PSİXATRİYA/PSİXOLOGİYA,TİBB BÖLMƏSİNDƏ MƏQALƏLƏR YAZIR. REZONANSIN İDEYA MÜƏLLİFİDİR.

Rosenhan təcrübəsi – Ağıllı və dəliləri həqiqətən də, fərqləndirə bilirik?

Stanford universitetinin professoru David Rosenhan 1973-cü ildə psixiatrların (əslində elə bütün cəmiyyətin) psixologiyası normal olan və olmayan şəxsləri həqiqətən fərqləndirib-fərqləndirməyəcəyini görmək...

Matilda effekti – Cinsiyyətə görə təyin edilən etibar

Elmdə ən önəmli kəşflərə verilən nüfuzlu Nobel mükafatının indiyədək 800-dən çox kişi alim sahibi olsa da, qadın mükafatçıların 50-dən az olduğunu...

Edip kompleksi: mifologiya və psixologiya

"Kor Edip uşaqlarını tanrılara tapşırır", Benini Qaqnero (The blind Oedipus commending his children to the Gods, Benigne Gagneraux), Nationalmuseum, Stokholm