Eksperiment // Fəlsəfə lüğəti

Post date:

Author:

Category:

EKSPERİMENT [Alm. Erfahrung, experiment; fr. Experience;
ing.experience; experiment; yun.emperia; lat.experientia;
osm. tr. tecrübe; ər. أجشتح ;lat. experimentum – sınaq, təcrübə] –
hər hansı bir hadisənin tədqiqatın məqsədlərinə uyğun gələn yeni
şəraitin yaradılması vasitəsilə və ya prosesin gedişinin lazımi istiqamətdə dəyişdirilməsi vasitəsilə həmin hadisəyə fəal təsir
yolu ilə tədqiq edilməsi. Yunan dilindəki peria [təcrübə,
imtahandan keçirmə] kəlməsindən iki sıra söz törənmişdir: 1.
[mücərrəd və ümumi mənada işlədilən] emperia və törəmələri:
empirik, empirizm; II. [konkret və daha texniki mənada işlədilən]
experientia [lat. Experiri = təcrübə, təcrübədən keçirmə] və
növləri: experimenter, experimental, experimentation. I – Emperia
= təcrübə, təcrübədən keçirilənlər.

 

TƏSVİR [Alm. Beschreibung; fr., ing. Description; lat. Descriptio;
osm. tr. tasvir ər. شَذظى – [tədqiqatın elmdə qəbul olunmuş
müəyyən işarələr sisteminin köməyilə eksperimentin və ya
müşahidənin məlumatlarının qeyd edilməsindən ibarət mərhələsi

 

TƏCRÜBƏ [ing. Experiment; fr. Expérience; ru. Опыт; ər.
ذجشتح– [fəlsəfədə ənənəvi mənada xarici aləmin hissi empirikinikası. Təcrübə hər cür biliyin yeganə məmbəyidir [Empirizm,
Sensualizm]. Təcrübə, sınaq və türkiyə türkcəsindən yeni daxil
olan deneyim kəlmələri dilimizdə demək olar ki, eynihüquqlu
sözlərdir. Təcrübə sözünün fəlsəfi terminologiyada eksperiment
kimi xarici ekvivalenti də mövcuddur

 

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

STAY CONNECTED

19,696FansLike
2,176FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

INSTAGRAM

Ziya Mehdiyev
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİL ALIR. ƏSASƏN FƏLSƏFƏ,PSİXATRİYA/PSİXOLOGİYA,TİBB BÖLMƏSİNDƏ MƏQALƏLƏR YAZIR. REZONANSIN İDEYA MÜƏLLİFİDİR.

Kralların zəhəri və ya zəhərlərin kralı – Arsen

Napoleon Bonapartı öldürən, Claude Moneti kor edən, Vinsent Van Qoqun ağlını itirib qulağını kəsməsinə səbəb olan...

Biotibbi texnikada elektronika amili

Biotibbi texnikanın inkişafı bilavasitə elektronika sahəsində əldə olunan naliyyətlərə əsaslanır. Buna görə də elektronikanın inkişaf mərhələlərinə uyğun olarq biotexniki vaisətlərdə müxtəlif...

Müştərini əldə tutmağın yolları

“Sadəcə bir müdir vardır: Müştəri… Və o, başqa bir yerə pulunu xərcləyərək, rəhbərdən aşağıdakı bütün hər kəsi şirkətdən qova bilər.”...