İnsanlar haqqında suallar : Nə? necə? niyə?

Post date:

Author:

Category:

İnsanlar haqqında adətən verilən üç sual nədir? O, hansı xüsusiyyətlərə malikdir? Bu xarakter necə formalaşmışdır? Niyə baş verdi? O, “Nə?” Sualına görə şəxsin xüsusiyyətlərini və aralarındakı əlaqəni aşkar etməyə çalışır. “Necə?” Həmçinin xarakterin necə təsir etdiyini soruşur. Genetik konstruksiya insan xarakterinə necə təsir edir? Sosial mühit insanlara necə təsir göstərir? Və “Niyə?” Sualına görə, fərdi davranışların səbəbləri və onların arxasındakı səbəblər haqqında məlumat əldə etməyə çalışılır.  Bir ailə və ya bir uşağın məktəbdə uğurlu olması bacarığıdırmı? Çox sevən bir ana – bu onun şəfqəti səbəbiylə mi, ya da bu vəziyyətə gətirib çıxaran öz uşaqlığının olmamasıdırmı?

Teorem bu üç sual növünə cavab verməlidir:

 

Nə, necə və niyə dörd fərqli məsələ ortaya qoyur və bu sualları cavablandırır:

Şəxsi quruluş,

Şəxsi proses (dinamik xarakterli görünüş ),

İnkişaf (başqalarından fərqli olaraq insan inkişafı),

Psixoloji dəyişiklik (insanların dəyişməsi və dəyişməyə müqavimət).

 

Xarakterik quruluş bir şəxsin digərini fərqləndirən, statik olan və zamanla dəyişməyən psixoloji keyfiyyətdir. Bu səbəblə, bədənimizin bir hissəsi olduğu kimi fizikada atom və ya molekul kimi qəbul edilə bilər.

Təhlil elementləri:

 

Fərqli şəxsiyyət nəzəriyyələri müxtəlif xarakterik xüsusiyyətləri təsvir edir. Bu, elmi təriflər, şəxsiyyətin müxtəlif nəzəriyyələri, müxtəlif təhlillər elementi şəklində edilə bilər.Bir stul alacaq olsaq , istədiyimiz stul haqqında insanlar qiymətinə, tikintisinə görə müxtəlif fikirlər bildirəcəklər. İnsanları təsvir etmək fərqli deyil. Müxtəlif analizlər istiqamətində insanlar şərh edilə bilər.

 

Ən ümumi analizlərdən biri şəxsi atributları müəyyən etməkdir. Siz bu analizi çoxdan etmisiniz.Əgər “sosial” və ya “dürüst” kimi xüsusiyyətlər baxımından bir dostu təyin etsəniz,analizdən istifadə etdirsiniz və buanalizin iki mənası vardır:

 

1-Dostunuzun ortalama gündəlik həyatına baxaraq çıxartdığınız nəticə

2-Dostlarınızı digər insanlarla müqayisə etdiyinizdə çıxardığınız nəticə

 

Digər bir analiz elementi tipologiyalardır. Məsələn, bəzi tədqiqatçılar üç növ insan tipi ilə qarşılaşdılar. Bir vəziyyətə asanlıqla uyğunlaşa bilən və özünü özünü müəyyən edə bilən bir şəxs. Sosial mühitdə utanc verən və duyğularını nəzarət edə bilməyən bir adam.

 

3 – Çəkinmədən  və tərəddüdsüz hərəkət edə bilən bir şəxs. (Asendorpf, Caspi & Hofstee, 2002).

Fərqli kateqoriyalarda insanların məhdudlaşdırılması, onlara az xarakterik xüsusiyyətlər verildiyini bildirmir. Bu onların fərqli xarakterik xüsusiyyətlərə malik olduğu anlamına gəlir. Bu insanları uzunluqlarına görə “qısa” və ya “uzun” kimi təsvir etmək üçün təsnifləşdirmə üsuludur, lakin bu metod psixologiyadan tamamilə xaricdir.  Uzunluğq ilə təsnifat psixoloji təsnifat hesab edilməsə də, “qadın” və ya “kişi” ifadəsinin gender baxımından psixoloji təsnifatı sayılır.

 

Xarakterə dair düşünmək üçün başqa bir üsul ,bir xarakter sistemi olaraq düşünməkdir. Sistem bütövlükdə ədədlərin davranışlarını nəzərdən keçirir. Bir xarakter sistemi kimi davranan nəzəriyyəçilər, insanların xüsusiyyətləri kimi təyin olunan xüsusiyyətlərə sahib olduqlarını başa düşürlər. Onlar mürəkkəb sistemi ilə sadə bir sistemə malik olanları təsnif edə bilərlər. Bəzi sistemlər təxminən eyni və ya əks xüsusiyyətlər toplusu ilə formalaşır.

 

iyerarxiya

 

İki şey iyerarxik şəkildə əlaqələlidir.

Məsələn – Yaratmaq

-Bir məqsədə xidmət etmək.

 

“İdman etmək” və “bədənin formasını almaq” arasında iyerarxik bir əlaqə var. ” İdman etmək ” məqsədinə xidmət edir. Tanınmış bu iyerarxik sistem; Üst səviyyənin aşağı səviyyəyə uyğunlaşmasıdır. Sinir sistemini düşünsək; Beyin üst səviyyədir və digər sistemləri təşkil edir. Vəziyyət biznes həyatında da eynidir. İdarə şöbəsi aşağı təbəqələri təşkil edir. Xarakterin iyerarxik qaydası bənzərdir. Yüksək səviyyəli hədəflərimiz (yaxşı insan, müvəffəqiyyətli olmaq və s.) Bizim aşağı səviyyəli hədəflərimizə təsir edir (kibar, ağır iş, Carver & Scheier, 1998). Başqa bir yanaşma iyerarxiyanın əhəmiyyətini azaldır. İki fərqli şəxsiyyətə diqqət edək:

impulslar istiqamətində hərəkət etmək, impulslara nəzarət etmək.

Bəzi hallarda hərəkətlərinizi idarə edə bilmirsiniz və davranışınızın nəzarətini itirirsiniz. Bəzən sinirlərinizi idarə edə və davranışınızı idarə edə bilərsiniz. Bu iki vəziyyət arasında yarana biləcək heç bir iyerarxiya  yoxdur.

 

Proses.

 

Şəxsi proses qısa müddət ərzində dəyişən davranışdır ki, bu da başa düşülməlidir. Davranışınız, düşüncələriniz və hissləriniz bir anda dəyişsə də, siz hələ də eyni şəxssiniz.Dərs oxuyanda, düşüncələriniz diqqətinizi dağıda bilər və bir müddət sonra bir şey yemək və çox yemək üçün günahkar hiss edə bilərsiniz. Sizin motivasiya, duyğu və düşüncələrinizin bu sürətlə dəyişməsi psixoloqların xarakter prosesindəki işlərdə bəhs etdiyidi şeydir. Şəxsi prosesdə, eləcə də şəxsi strukturda müxtəlif analiz üsulları var. Xarakter nəzəriyyəçiləri fərqli motivasiya metodlarına diqqət göstərmişlər. Bəziləri, gələcəyə dair proqnozları insanları biologiyadan daha çox motivasiya etməyə inanır. Bəziləri başqalarını xoşbəxt etməyi ,özünü xoşbəxt etməkdən daha çox motivasiya etdiyini düşünür.

Böyümə və inkişaf.

Bir tərif: fərdi inkişaf araşdırılır. Bunu edərkən iki fərqli üsul tətbiq edilə bilər. Onlardan biri; İnsanlar tərəfindən yaşanan inkişaf təcrübələrini xarakterizə etmək, eyni zamanda fərdi amillərdən meydana çıxan inkişaf faktörlərini də anlamağa çalışmaqdır. Fərqli fərdlər üzərində işləyərkən, ” insan təbiəti ” və ” insan inkişafı üslubu ” bir-birindən ayrılır. Bizlər indi hər kimsəyiksə bunun bir səbəbidə xasiyyətimizdir. Başqa bir səbəb ailə və sosial mühitdə yaşanan təcrübənin əks olunması ola bilər. Xarakterinizi sevməsəniz, kimi günahlandıra bilərsiniz?… Ailənin arxasında qalan genlər səbəbindən mi? Yoxsa ailənin böyüdüyü ətraf mühitə görə mi? 20-ci əsrin ortalarında tədqiqatçılar davranışa təsir göstərən ətraf mühitə təsir edən amillərə diqqət yetirdilər. Genetik quruluş görmməzlikdən  gəlindi. 1970-ci illərin əvvəllərində əkizlərin xarakterik oxşarlıqları öyrənilməyə başlandı. Bu iş genetik makiyajın davranışa təsirinin qəti sübutunu təmin etmişdir (Loehlin & Nichols, 1976). Son illərdə tədqiqatçılar genetik makiyaj və ətraf mühit faktorları arasındakı əlaqəni araşdırdılar. Ətraf mühit faktorları, bioloji mexanizmlər hərəkət edir. Zülal bədənin struktur elementi olduğu kimi ekoloji faktorları da bioloji orqanizm üçün də eyni şeydir (Gottlieb, 1998; Rutter, 2012). İnsan təbiəti və bioloji quruluşu – təcrübə və genetik – ayrı deyildir. Onlar birlikdə işləyir və formalaşdırırlar (Lewontin, 2000; Meaney, 2010). “Ətraf mühit və bioloji amillər hansı istiqamətdə insan təsir göstərir?” Sualına soruşmaq böyük və ehtimal olunan bir sualdır. Bu günün nəticələri ilə bu suala cavab verəcəyik.

Genetik Faktor.

 

Genetik faktor fərdi fərdlərə gətirib çıxarır (Kim, 2009). Günümüzün araşdırma nəticələri tədqiqatçılara xarakterə təsir edən xüsusi nöqtələrə toxunma imkanı verir. Əsas nöqtələrdən biri də itkin düşmüşdür. Bu müddət bioloji əsaslı emosional və davranış predispoziyalarına aiddir. Bu dərin duyğular, qorxu reaksiyaları və məhdud davranışlar barədə məlumatları ehtiva edir.

 

insanlar; Bilinməyən bir vəziyyətlə qarşılaşdıqda, onlar qorxduğu reaksiyalara görə onların temperamentində fərqlənirlər. Genlər qorxu reaksiyaları da daxil olmaqla beynə təsir göstərir. Genetik makiyajdan başqa, mühit də təsirli bir amildir. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, utancaq uşaqlar həmyaşıdları ilə mütəmadi olaraq vaxt keçirərkən utancaq olurlar. Xüsusiyyətlərin təkamül xarakteri ilə əlaqədar tədqiqat aparan psixoloqlar da xarakterin genetik əsasını öyrənmişlər. İnsanlar onların təkamül keçmişini təşkil edən psixoloji predispoziyalara sahibdirlər. Psixoloqlar təkamül köklərimiz tərəfindən yaradılan psixoloji predispoziyalar üzərində işləyirlər. Təkamül psixologiyası müxtəlif tədqiqat və analiz üsullarını başqalarına nisbətən istifadə edir. Təkamül psixologiyası fərdi fərqləri olan genləri qəbul etmir. İnsan təbiətindəki ümumi genlərdə qalır. Bir çoxumuz da digər insanlar tərəfindən aparılır. Bəzi irqi fərqlər səthi fərqlərə gətirib çıxarır; Dərinin rəngi kimi. Bu fərq beynimizdəki ümumi struktur fərqinə aiddir. Təkamüllə maraqlanan psixoloqlar, təbiətdə əks etdirdiyimiz davranışları əvvəlcədən hazırladığımız genləri müdafiə edir. Cinayətə qarşı maraq göstərdiyinizdə və ya bir hadisə və ya bir obyektə sahib olduğumuz emosional reaksiyalarda ortaya çıxarkən bir körpə ilə maraqlandığı zaman bu əksikliklər ortaya çıxa bilər. Amma duyğu təkamül mirası olsaydı onda , sevinc, xoşbəxtlik, kədər və qorxu  və s. bu günümüzdəki duyğuların yaratdığı ifadələr mədəniyyətdən mədəniyyətə də fərqlənəcəkdi. Xülasə, bəzi fərqlərin mədəniyyətlə əlaqəli olduğu düşünülürsə də, bunun ekoloji faktorlarla əlaqəli olacağı da düşünülür

Ətraf mühitin təsiri:

 

Xarakter ətraf mühitə görə formalaşır. Bir cəmiyyətdə yetişməmiş olsaydıq, bu anda bir sağlam insan olmazdıq. Bizim həyat tərzi, əsasən ətraf mühitin təsiri altında, şəxsi məqsədlərimizlə müəyyən edilir. Xarakter üzərində işləyərkən vurğulanan ətraf mühit faktorları bunlardır: sosial sinif, mədəniyyət, ailə və həmyaşıdlar.

Zehin və xarakter təkamülü.

 

Elmi psixologiyanın başlanğıcından bəri insan beyninin eynən keçmişdə qalan insan anatomiyası kimi təkamülün bir nəticəsinin varlığıdır deməkdir. William James’in (1890) Psixologiya Prinsipləri, Darvinin Darvinin təkamül nəzəriyyəsi və zehni anlayışının necə olduğunu izah edən kitabları bufəsli bitirmək üçün ən yaxşı kitablardan biridir.

Təkamülün bioloji təməlinin əsas prinsipləri və xarakter və ağılın psixoloji təhlili; Doğulduğumuz zaman, zehnimiz, irsi doğuşdan məhrum olan boş yazı lövhəsi deyil. Əksinə, insanlar özünəməxsus tendensiyaları və qabiliyyətləri ilə doğulur. Təkamül dövründən kənara sığmayan sübuta yetirilmiş psixoloji predispoziyalar yaradan sinir mexanizmi ruhi istehsalın doğuşdan ibarət bir hissəsidir. Bu gün heç bir xarakteri yaxşı öyrənən alim, xarakterin təkamülün bir hissəsi olduğunu dana bilməz. Bu əhəmiyyətli bir sual olaraq qalır. Zehni bir parça necə doğuşdan sonra olmağının əks vəziyyəti olan təkamül ilə izah olunur? təkamül; Bizim təkamül keçmişimiz üçün sübut, dəyişməz bir uyğunluq verirmi və ya zamanın ehtiyaclarına uyğunlaşa bilmək üçün rahatlıq verən bir beyin təklif edir?

Bu baxımdan; The Blank State (Steven Pinker, 2002) adlı kitabdan alınan məzmun təqdim edilmişdir. Pinker, insanların, xüsusi təkamül prosesin bir məhsulu olduqları düşüncəsini qəbul etməkdə çox yavaş olduqlarına inanır. Yeni təcrübələr istiqamətində, psixoloji keyfiyyəti də dəyişəcəyini də düşünürlər. Ümid edirik ki, bu daha yaxşı bir təhsil və işıqlandırılmış cəmiyyət ilə daha nəzakətli və xoşgörüşlü bir dünya yaradır. Bu dünya, daha az qərəzli və təcavüzkarlıq, daha çox dözümlülük və dinclik saxlayar. Təkamülün xarakteri formalaşdırmaqdakı təsirini anlamaq, insan təbiətinin sadə quruluşunu anlamaq üçün açar ola bilər. Bu açar daha sonra insanlığımıza tənqidi yanaşır, daha təsir edici ictimai siyasətlər meydana gətirməyi və ictimai siyasətlərin işə yaramadığını anlamağa kömək olur. Pinker’ın analizləri indiki vaxtda psixologiya sahəsində və kənarında müzakirə mövzusudur. Onun təkamül sisteminin, insan quruluşunu məhdud səviyyədə açıqladığını deyilər. İnsanlar, musiqi dinləyir ya da musiqi ilə məşğul olurlar, sənət üçün çalışırlar, din və ya fəlsəfi düşüncə üzərinə çalışırlar. Bu hərəkətləri edərkən xəyal güclərini və intellektual zəkalarını istifadə edirlər. Bu hərəkətlərə duyulan meyl ilə yalnız həyatda qalma və çıxarma səyi içində keçən təkamül prosesi arasında bağ qurmaq olduqca çətindir. Bioloqlar təkamül üzərinə çalışan psixoloqları, məlumatlarının qeyri-kafiliyindən və alternativ hipotez laqeydliyi üzündən tənqid edirlər. Eyni zamanda sabit gerçəklərdən çox təxmini məlumatlar üzərində fani dünya malından ötəri da tənqid ediblər. Şəxsiyyətimiz yalnız təkamülün gücü ilə formalaşmışdır.İndi əgər bir xarakteri yaxşı bilən mütəxəssis, zehinimizin Doğulduğumuzda boş bir lövhə olduğunu iddia edərsə, təkamül alimləri kafi bir sistem ilə sizə işini təqdim edəcək. Bu sual tapıntı, dəlil və fikirlər, irəli sürən psixologiya sahəsinin etibarlı müzakirəsidir.

 

Mədəniyyət

 

Mədəniyyət, insan olmanın nə demək olduğunu anlamağımız üçün açar faktordur. Hər mədəniyyət öz içində ənənə və sanksiyalara malikdir. Bu sanksiyalar insanlarda müəyyən bir inanc meydana gəlməsini təmin edər. Dəyərlər insan həyatındakı ən əhəmiyyətli şeylərdən biridir. Nəticə olaraq, bir mədəniyyətin insanları eyni xarakteristika xüsusiyyətləri paylaşmış ola bilər. Lakin insanlar xüsusiyyətlərinin doğuşdan gəldiyinə inandığı üçün ya da öz xüsusiyyətlərinin dünya üzərindəki bütün insanlar tərəfindən paylaşıldığına inandığından görə mədəni oxşarlıqları və mədəniyyətlər arası fərqlilikləri fərq etməkdə çətinlik çəkərlər. Mədəniyyət şəxsiyyətimizə nüfuz etmiş bir ünsürdür. Yaşadığımız mədəniyyət, münasib ətlərimizdəki davranışları, kədər ya da xoşbəxtliyi necə təsvir etdiyimizi, xəstə ya da sağlam ikən  necə göründüyümüzü və hətta ölüm və həyatla necə başa çıxdığımızı təyin edər.

 

sosial Sinif

 

Mədəniyyətin yanında xarakterimizə və inkişafımıza, içində olduğumuz mədəniyyətdə fərqliliklər göstərən ictimai sinif də təsir edər. Rolumuz, statusumuz, vəzifələrimiz və fərqliliklərimiz ictimai sinifə görə müəyyən edilir. Eynilə mədəniyyət kimi ictimai sinif də insanların tutumu, uyğunluqları üzərində təsirlidir. Eyni zamanda insanların bir vəziyyəti necə anlayacağını və geri dönüş edəcəyini də təyin edən faktordur.

 

Ailə.

 

Ailələrin tutumu fərqlilik göstərən bir ünsürdür. Ailəniz, sevgi dolu, qatı, həddindən artıq qoruyucu ya da düşüncəli tutumlar sərgiləyə bilər. Bu davranışlar sizlərə təsir edən bir digər amildir. Ailə, uşaqların davranışlarına 3 əhəmiyyətli yol istiqamətində təsir edər.

 

1- Öz davranışları istiqamətində, ailələr uşaqların yeni davranışlar sərgiləməsinə yol açar. (Xəyal qırıqlığı aqresivliyə səbəb olur.)

2- Ailələr uşaq üçün bir rol modelidir

3- Bəzi davranışlar ailələr tərəfindən təltif olunacaq.

 

Yaşıdları

 

Ailə xaricində uşaqlara təsir edən bir digər əhəmiyyətli ünsür də, içində olduqları peer qrupudur. ” Eyni ailədə yetişən uşaqlar necə bir-birindən fərqli olur? ” Sualının cavabıdır. Yaşıdları ilə birlikdə onlara təsir edəcək yeni təcrübələr yaşayarlar, yeni qayda və davranışlar meydana gətirərlər. Nümunə verəcək olsaq, yaxşı yoldaşlıqlar qura bilməmiş bir uşaq, müzakirəyə meyillidir və daha təcavüzkar davranışlar tutumu içərisində olarlar.

 

Tərcümə : https://www.ppd.com.tr/insanlar-hakkinda-sorular-ne-nasil-ve-neden/

STAY CONNECTED

18,757FansLike
1,987FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

INSTAGRAM

Dialektik Materializm nədir?

Dünyanı anlamaq yetməz, onu dəyişdirmək lazımdır. Karl Marks Materiya nədir və o hansı formalarda...

“Cahil cəsarəti” Danning-Krüger sindromu

Danning-Krüger sindromu nədir? Sindromun tərifi, əlamətləri və təsiri nələrdir? Psixologiyada Danning-Krüger sindromu və yaxud cahil cəsarəti adı...

Qısaca: Fovizm cərəyanı nədir?

1905-ci ildə Parisdə Payız Salonunda Henri Matisse, Georges Rouault, Maurice Vlaminck (Moris Vilamink) və başqa rəssamların əsərləri sərgilənirdi.