Metafizika nədir ? // Fəlsəfə lüğəti

0
17

METAFİZİKA [alm. Metaphysik; fr. Mètaphysique; ing.Metaphysics; yun. Meta physika; osm. tr. mabad-et-tarbiya].
Varlığın son təməlləri, özü və anlamı haqqında təlimlər.
Aristotelin ilk fəlsəfə adını verdiyi ―bütün var olanlar üçün ortaq ideyaları araşdıran abidə. 1. ―M.termini e.ə. I əsrdə Aristotelin fəlsəfi irsinin bir hissəsini göstərmək üçün meydana gəlmişdir

 

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here