İNCƏSƏNƏT

Sizif- məğlubedilməzliyin, ümidin simvolu

Qədim yunan-roma mifologiyası tanrılar və insanların qarşı durması, dilemması ilə yadda qalan və nəticə olaraq cəzalandırılan qəhrəman insan obrazları ilə zəngindir. Öz cəzasına görə...

60-cı illərin röyası: Pink Floyd

1960-cı illərin İngiltərəsi. Seks, narkotik və sevginin havada uçuşduğu illər. Kembricdə bir qrup istedadlı və akademik keçmişə sahib olan gənclər - Rocer Sid Berit, Rocer...

Bərbər köməkçisi ilə söhbət – Wilhelm Reich (1935)

“Seksual inqilab” əsərinin müəllifi kimi, bəlkə də, daha çox məşhur olan Wilhelm Reich 1930-cu illərdə Marksist iqtisadiyyatın əsas konsepsiyalarını mürəkkəb iqtisadi terminlər və arqumentlər...

Bərbər köməkçisi ilə söhbət – Wilhelm Reich (1935)

“Seksual inqilab” əsərinin müəllifi kimi, bəlkə də, daha çox məşhur olan Wilhelm Reich 1930-cu illərdə Marksist iqtisadiyyatın əsas konsepsiyalarını mürəkkəb iqtisadi terminlər və arqumentlər işlətmədən izah edilməsinin mümkünlüyü haqqında nəzəriyyə təkmilləşdirdi. Bu mövzuda cəhdlərindən bir nümunə kimi Danimarkada sürgündə olarkən “Zeitschrift für politische Psychologie und Sexualökonomie” (“Siyasi psixologiya və...

Adekvat nədir? // Fəlsəfə lüğəti

ADEKVAT mahiyyət etibarı ilə digər qarşılığını tam mənası ilə qarşılayan, ehtiva edən düşüncə tərzidir   Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

Apriori, apeyron, aporiya nədir? // Fəlsəfə lüğəti

APEYRON – əbədi hərəkətdə olan, sonsuz, qeyri-müəyyən, keyfiyyətsiz materiyanı ifadə etmək üçün Anaksimandrın tətbiq etdiyi anlayış. Yunan dilindən Avropa dillərinə keçmişdir, hərfi mənada sonsuz, hüdudsuz deməkdi APORİYA...

Emil Michel Cioran: Çürümənin Kitabı

Çürümənin Kitabı, Emil Michel Ciaron'ın (Emil Mişel Çoran) XX əsr Avropa mədəniyyətinin təbiəti ilə bağlı qələmə aldığı nihilistik, nüktədan və aforizmlərlə bəzənmiş təcrübələrindən yazdığı bir kitabdır. Rumıniyadan...

ELM

Faqositoz nədir?/ Ensiklopedik bilgi

Orqanizmə daxil olan iltihabtörədici mikroorqanizmlərin zərərsizləşdirilməsinin əsas mexanizmlərindən biri-faqositozdur. Faqositoz prosesi orqanizmlərin bəzi hüceyrələrinin mikroorqanizmləri və makromolekulyar təbiətli yad maddələri aktiv...

Ləngiyən zamanı nece başa düşmək olar?

Hərəkət zamana necə təsir göstərər? Zamanın artıq nisbi olduğunu deməyə çox gümanki ehtiyac yoxdur. Bunu çox yaxşı başa düşürsən, bəs hörmətli oxucu zaman ləngiməsinin necə...

Mağara rəsmləri

Altamira  mağarası Altamira (isp. Cueva de Altamira) - İspaniyada Üst paleolit dövrünə aid mağara kompleksi. Mağaranın daxili uzunluğu 296 metrdir. Mağara 1879-ci ildə kəşf edilmişdir....

Yer kürəsinin həqiqətdə neçə yaşı var?

Yerin yaşı: Planetimizin həqiqi yaşının izlərini axtaran fosil axtarıcılar və radiometrik yaş təyini. Müəllif: Stifen Bakster (ing. Stephen Baxter) - "Revolutions in the Earth: James Hutton" (red. Yerdəki inqilablar: Ceyms Hatn) və "True Age of the World" (red. Dünyanın həqiqi yaşı) kimi bestseller kitabların yazarıdır....

SONUNCU MƏQALƏLƏR

Broun hərəkəti nədir?

Hər birimiz fikir verməsək belə ətrafda daim baş verən bu hərəkətlə heç olmasa bir dəfə rastlaşmış olmalıyıq. Məsələn, suya düşən kiçik...

X ; Y ; Z nəsilləri nəyi ifadə edir? Onlar necə formalaşır ?

Adətən, yaş fərqi olan insanlar ilə fikirlərimiz üst-üstə düşmədikdə "nəsil" ; "generasiya fərqi’" deyib keçirik. Çünki onlar yaşca bizdən böyük ya...

Kommersiya marketinqi nədir?

Marketinqin şirkətlər üçün çox uzun müddətdir imtina edilməz bir ünsür olmasının səbəbi davamlı inkişaf edən dinamik quruluşa malik olması və dəyişikliklərə asanlıqla...

Superkompüter nədir? (Ensiklopedik bilgi)

Superkompüter – çoxprosessorlu hesablama sistemidır və ilk superkompüter amerikan mühəndis Seymur Krey tərəfindən 1975-ci ildə yaradılmışdır və məhsuldarlığı sürüşkən vergüllü ədədlər üzərində...

Zehniniz nə qədər etibarlıdır? – Saxta xatirələr

Bir şeyi düzgün xatırladığınıza əmin olmağınız, heç də hər zaman, o anın tamamilə doğru olduğu mənasına gəlmir. Beynin...

Deskripsiya,Ekspansiya, Fallibilizm nədir? (Ensiklopedik bilgi)

Deskripsiya – məntiqdə predmeti onun müəyyən bir əlaməti və ya başqa predmetə münasibəti əsasında təsviretmə forması. Ekspansiya – başqa...