İNCƏSƏNƏT

XX əsrin müxalif incəsənəti-Dadaizm və ya Dada nədir?

"..Dada sonu olmayan dünya müharibəsi, başlanğıcı olmayan bir inqilabdır... " İncəsənət cərəyanları çox zaman tənqidçilər tərəfindən...

Kadrların arxasına gizlənənlərdən – Vivian Maier

Vivian Meyrın kəşfinə nə səbəb oldu? Küçələrə düşüb fotoqrafiyaya xəbərsizcə töhfələr verən bir dayədən danışmaq çox həyəcanlıdır. 150.000-dən çox şəkli gizlədərək kəşf edilməsi üçün lazım olan...

Diribaba türbəsi / Azərbaycan memarlığı

Diribaba türbəsi. Şamaxı rayonunun Mərəzə kəndində, dağın döşündə tikilmiş ikimərtəbəli türbə, həm də xatirə məscidi vəzifəsini görmüşdür. Birinci mərtəbədə iki otaq vardır. Bu otaqlar cənub tərəfdə,...

Əziz Nesin: Yeni il təbriki

1965-ci ili idi. İşə girdiyim iki həftə idi. Bir idarədə yazı işləri üzrə müdirin köməkçisiydim. Bayrama on gün qalmışdı ki, müdirim xəstələndi və işə gələ bilmədi. Səhəri gün sədr məni otağına çağırdı. - Buyurun, müəllim. - Təbrik kartları hazırdı, oğul? - Hansı təbrik kartları, müəllim? - Vaaayyy! Şükrü sənə deməyib? Bayram gəlib çatdı, təbrik...

Konfutsinin “Söhbətlər” əsərinə revyu

Konfutsi Söhbətlər qeyd: Konfutsinin «Söhbətlər» (Analects) kitabı sosial-ictimai məsələlərə toxunan klassik ədəbiyyat sayılır. Bu kitabı mütaliə edərək ordan bir icmal (review) çıxartmağa çalışdım. İcmala mümkün qədər...

Alternativ nədir? // Fəlsəfə lüğəti

ALTERNATİV [alm.=ing. Alternative; fr. Alternatif; lat. Alter – ikidən biri, osm. tr. şık, terdi; ər. ذٌرشد – [seçimdə müqayisə, iki şey arasında qeyri-könüllü seçim aparmaq. Fəlsəfədə hər...

Akselerant uşaqlar

19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində bir çox ölkələrdə uşaqların sürətli böyüməsi müşahidə olunurdu. Nəhayət, 1935-ci ildə E. Kox ilk dəfə olaraq uşaqların fiziki...

ELM

Pi (“π”) ədədi

  Pi ədədi riyaziyyat aləmində olduqca geniş  istifadə olunan və məşhur sirrlərlə dolu bir sabitdir. Pi ədədinin riyaziyyatda bir ədəddən daha artıq dəyər verilməsi çevrə ilə...

Yerdən Aya oksigen göndərilir?

1969 və 1972ci illər arasında Ayın səthinə 12 astronavt göndərilib. Lakin yeni araşdırmalara əsasən belə deyə bilərik ki, bizim planet öz peykinə başqa bir...

NASA kosmosda elektronları dinləyir

Kosmos nə boş, nə də səssizdir. Məkan texniki cəhətdən vakuum olsa da maqnit və elektrik sahələri ilə idarə olunan enerji hissəciklərini ehtiva edir və...

Genomdakı “tullantı DNT”-lərin rolu nədir?

Genetik açarlar: Mühit və “tullantı və ya faydasız DNT” genomda açar rolunu necə oynayır? Müəllif: Mark Henderson, “The Times” qəzetinin redaktoru və “50 genetic ideas you really know” (red. Həqiqətən bilməyiniz gərəkən 50 genetik fikir) adlı kitabın yazarı

SONUNCU MƏQALƏLƏR

X ; Y ; Z nəsilləri nəyi ifadə edir? Onlar necə formalaşır ?

Adətən, yaş fərqi olan insanlar ilə fikirlərimiz üst-üstə düşmədikdə "nəsil" ; "generasiya fərqi’" deyib keçirik. Çünki onlar yaşca bizdən böyük ya...

Kommersiya marketinqi nədir?

Marketinqin şirkətlər üçün çox uzun müddətdir imtina edilməz bir ünsür olmasının səbəbi davamlı inkişaf edən dinamik quruluşa malik olması və dəyişikliklərə asanlıqla...

Superkompüter nədir? (Ensiklopedik bilgi)

Superkompüter – çoxprosessorlu hesablama sistemidır və ilk superkompüter amerikan mühəndis Seymur Krey tərəfindən 1975-ci ildə yaradılmışdır və məhsuldarlığı sürüşkən vergüllü ədədlər üzərində...

Zehniniz nə qədər etibarlıdır? – Saxta xatirələr

Bir şeyi düzgün xatırladığınıza əmin olmağınız, heç də hər zaman, o anın tamamilə doğru olduğu mənasına gəlmir. Beynin...

Deskripsiya,Ekspansiya, Fallibilizm nədir? (Ensiklopedik bilgi)

Deskripsiya – məntiqdə predmeti onun müəyyən bir əlaməti və ya başqa predmetə münasibəti əsasında təsviretmə forması. Ekspansiya – başqa...

Мarketinq nədir?

Marketinq ingilis termini olub, ”market” sözündən əmələ gəlmişdir. Mənası «bazar, bazar yaratmaq» deməkdir. Marketinqin zəruriliyinə ehtiyac istehsalın və bazarın inkişafının müəyyən mərhələsində...