Planetlərin Günəşdən olan məsafələri hansı qanunauyğunluğa tabedir?

Post date:

Author:

Category:

XVIII əsrin sonlarında Günəş sisteminin 7 planeti məlum idi. Onlardan Merkuri, Venera, Mars, Yupiter və Saturn hələ çox qədimdən müəyyən edilmişdir. O dövrdə səma mexanikasına əsasən planetlərin dolanma periodları və orbitlərinin ölçüləri kifayət qədər dəqiqliklə hesablanmışdır. Məlum olmuşdur ki, planetlərin Günəşdən olan məsafələri təqribən həndəsi silsilə ilə artır. Bu qanunauyğunluq Titsius-Bode qaydası adlanır.

0,4+0=0,4 a.v. – Merkuri
0,4+0,3=0,7 a.v – Venera
0,4+0,3×2=1 a.v. – Yer
0,4+0,3×4=1,6 a.v. – Mars
0,4+0,3×8=2,8 a.v – ?
0,4+0,3×16=5,2 a.v. – Yupiter
0,4+0,3×32=10,0 a.v. – Saturn
0,4+0,3×64=19,6 a.v. – Uran

Burada a.v. – astronomik vahiddir. Ardıcıllıqdan görünür ki, silsilənin 5-ci sırasına uyğun gələn planet yoxdur. Belə çıxır ki, təbiətdə simmetriklik pozulmuşdur. Astronomlar 30 ildən çox bu uyğunsuzluğun səbəbini axtarmışlar. Nəhayət, 1801-ci ildə italyan astronom Cuzeppe Piatsi Mars ilə Yupiter arasındakı boş olan 5-ci orbitdə kiçik ölçülü planet aşkar etdi. Bu göy cisminə qədim yunan-roma xalqlarında bərəkət ilahəsi sayılan “Serrera” adı verildi. Çox keçmədən Pallada, Vesta və Yunona adlandırılmış başqa kiçik planetlər də aşkar edildi.
Sonralar həmin orbitdə Günəş ətrafında dövr edən çoxlu miqdarda kiçik planetlər müəyyən edildi. Bu planetlər teleskopda kiçik ulduzlar kimi göründüyündən, V.Herşel onları “ulduzabənzərlər” – asteroidlər adlandırmağı təklif etdi.

Hazırda 8000-dən çox asteroid aşkar edilmişdir. Asteroidlərin ən kiçiyinin ölçüsü 1 km-dən başlayaraq, en kəsiyi yüzlərlə kilometrədək olan formasız bərk cisimlərdir. Fotometrik tədqiqatlar asteroidlərin, əsasən daş süxur və metal tərkibli olduğunu müəyyən etmişdir. Onların əksəriyyəti, Mars və Yupiterin orbitləri arasında Asteroid qurşağı adlandırılan, beşinci orbitdə hərəkət edir. Lakin istisnalar da vardır: məsələn, Troyan müharibəsi qəhrəmanları şərəfinə “Troyalılar” və “Yunanlar” adlandırılmış asteroid qrupları Yupiterin orbiti üzrə hərəkət edir. Ehtimal edilir ki, asteroidlər Günəş sisteminin formalaşma prosesində artıq qalan maddələrdən yaranmışdır. Böyük sürətlərlə baş verən asteroid toqquşmaları nəticəsində, onlar tədricən kiçik hissələrə parçalanmışlar.

STAY CONNECTED

20,764FansLike
2,507FollowersFollow
16,400SubscribersSubscribe

INSTAGRAM

Rosenhan təcrübəsi – Ağıllı və dəliləri həqiqətən də, fərqləndirə bilirik?

Stanford universitetinin professoru David Rosenhan 1973-cü ildə psixiatrların (əslində elə bütün cəmiyyətin) psixologiyası normal olan və olmayan şəxsləri həqiqətən fərqləndirib-fərqləndirməyəcəyini görmək...

Matilda effekti – Cinsiyyətə görə təyin edilən etibar

Elmdə ən önəmli kəşflərə verilən nüfuzlu Nobel mükafatının indiyədək 800-dən çox kişi alim sahibi olsa da, qadın mükafatçıların 50-dən az olduğunu...

Edip kompleksi: mifologiya və psixologiya

"Kor Edip uşaqlarını tanrılara tapşırır", Benini Qaqnero (The blind Oedipus commending his children to the Gods, Benigne Gagneraux), Nationalmuseum, Stokholm