Qlükoza nədir?

Post date:

Author:

Category:

Qlükoza hüceyrədə ilkin yanacaq mənbəyi hesab olunur. Mürəkkəb quruluşlu şəkərlər və nişasta orqanizmdə əvvəlcə qlükozaya çevrilir. Bu yolla əmələ gələn qlükoza sonra istənilən anda metabolik sistemdə enerji mənbəyi olur. Qlükoza məhlulunu buxarlandırdıqda suyun bir hissəsinin ayrlması nəticəsində sirop əmələ gəlir. Qarğıdalı siropu qismən parçalanmış nişasta və qlükoza qarışığıdır. Onu Aspergillus oryzae bakteriyalarının köməyi ilə alırlar. Onun özlülüyünün yüksək olmasının səbəbi qısazəncirli birləşmələrinin su molekulları ilə əhatə olunması və hidrogen rabitələri əmələ gətirməsidir. Aspergillus oryzae bakteriyalarından düyünün etanola qıcqırdılmasında, Yapon arağı – sake istehsalında istifadə olunur.

Qlükoza qənnadı istehsalında istifadə olunur. Onun şirəsi davamlı və hiqroskopikdir. Saxaroza ilə qarışığı şüşəyəbənzər kütlə əmələ gətirir. Qlükozadan toxuculuq sənayesində istifadə olunur. Bir sıra xəstəliklərin müalicəsində qana qlükoza məhlulu daxil edilir. Qlükozadan C vitamini istehsal olunur.

STAY CONNECTED

20,764FansLike
2,507FollowersFollow
16,400SubscribersSubscribe

INSTAGRAM

Turqut Ağayevhttp://rezonanss.com
Xəzər Univerisitetində təhsil alır. Maraq dairəsində olan sahələr: Astronomiya, İnformasiya Texnologiyaları, Fəlsəfə

Əsrarəngiz yunan küçə filosofu Sokrat haqqında 7 fakt

Jak-Lui David tərəfindən çəkilən bu məşhur "Sokratın ölümü" rəsm əsərində Sokrat, ardıcılları ilə əhatələnərək zəhərlə dolu (red. baldırğan) fincanı içdiyi təsvir olunur.

İ.Kant və onun əxlaq fəlsəfəsi.

Kant fəlsəfəsinə ümumi baxış İ.Kantın (1724-1804) fəlsəfi inkişafı iki dövrə bölünür. Birinci dövr - «tənqidə qədərki dövr»...

Diffuz toksik ur (Bazedov) xəstəliyi nədir?

Diffuz toksik ur xəstəliyini ilk dəfə 1786-ci ildə ingilis həkimi Pyeri təsvir etmişdir. Bundan sonra xəstəliyi italyan alimi Falyani, sonralar ingilis alimi...