Rasionalizm – İrrasionalizm // Fəlsəfə lüğəti

Post date:

Author:

Category:

RASİONALİZM [alm. Rationalismus; fr. Rationalisme; ing.
Rationalism; lat. Ratio – əql, osm. tr. aklıye; ər. خٍٍّعم ;rasionalisme]
– Akılcılık: əqli biliyə əsaslanan doğruluğun miqyasını
hisslərdə deyil, düşünmədə və nəticələrdə görən təlimin ümumi
adı. Bilik təlimində rasionalizm biliyin əqlə, təfəkkürə, düşüncəyə
əsaslandığını irəli sürür. Hər kəsdə bərabər dəyişməyən ağıl və
məntiqi qanunların doğuşdan olduğunu, onların təcrübədən müstəqil
olduğunu, beləcə bəzi apriori və açıq-aşkar həqiqətlərin varlığını
qəbul edən fəlsəfi görüş

 

İRRASİONALİZM [alm. Irrationalismus; fr. Irrationalisme;
ing. Orrationalism; lat. irrationalis – düşüncəsiz, şüursuz] –
Zəkanın, təfəkkürün idrakı imkanlarının məhdudluğunu israr edən
və intuisiyanı, hissi, instinkti və s.-ni idrakın əsas növü kimi qəbul
edən fəlsəfi təlim

FİDEİZM [fr. Fideisme, lat. fides – etiqad, inam] – elmi dinə
tabe etməyə, elmi biliklərdən dini ehkamların müdafiəsində
istifadəyə çalışan mürtəce təlim. Fideizm – inanma, möminlik:
Məlumatı ilahi vəhyə və imana dayandıran fəlsəfi görüş. Daha
çox irrasional bilikləri və informasiyanı əsaslandırmaq üçündür.
Fideistlərə görə insanın qəbul etdiyi rasional biliklərə irrasional
biliklər də daxil edilməlidir. Bu səbəbdən vəhy ilahi biliyi təmsil
edir və bizə həm bilmədiyimiz həm də əldə edilməsi qeyrimümkün
olan məlumatları çatdırır

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

STAY CONNECTED

20,764FansLike
2,507FollowersFollow
16,400SubscribersSubscribe

INSTAGRAM

Ziya Mehdiyev
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİL ALIR. ƏSASƏN FƏLSƏFƏ,PSİXATRİYA/PSİXOLOGİYA,TİBB BÖLMƏSİNDƏ MƏQALƏLƏR YAZIR. REZONANSIN İDEYA MÜƏLLİFİDİR.

Rosenhan təcrübəsi – Ağıllı və dəliləri həqiqətən də, fərqləndirə bilirik?

Stanford universitetinin professoru David Rosenhan 1973-cü ildə psixiatrların (əslində elə bütün cəmiyyətin) psixologiyası normal olan və olmayan şəxsləri həqiqətən fərqləndirib-fərqləndirməyəcəyini görmək...

Matilda effekti – Cinsiyyətə görə təyin edilən etibar

Elmdə ən önəmli kəşflərə verilən nüfuzlu Nobel mükafatının indiyədək 800-dən çox kişi alim sahibi olsa da, qadın mükafatçıların 50-dən az olduğunu...

Edip kompleksi: mifologiya və psixologiya

"Kor Edip uşaqlarını tanrılara tapşırır", Benini Qaqnero (The blind Oedipus commending his children to the Gods, Benigne Gagneraux), Nationalmuseum, Stokholm