Rasionalizm – İrrasionalizm // Fəlsəfə lüğəti

Post date:

Author:

Category:

RASİONALİZM [alm. Rationalismus; fr. Rationalisme; ing.
Rationalism; lat. Ratio – əql, osm. tr. aklıye; ər. خٍٍّعم ;rasionalisme]
– Akılcılık: əqli biliyə əsaslanan doğruluğun miqyasını
hisslərdə deyil, düşünmədə və nəticələrdə görən təlimin ümumi
adı. Bilik təlimində rasionalizm biliyin əqlə, təfəkkürə, düşüncəyə
əsaslandığını irəli sürür. Hər kəsdə bərabər dəyişməyən ağıl və
məntiqi qanunların doğuşdan olduğunu, onların təcrübədən müstəqil
olduğunu, beləcə bəzi apriori və açıq-aşkar həqiqətlərin varlığını
qəbul edən fəlsəfi görüş

 

İRRASİONALİZM [alm. Irrationalismus; fr. Irrationalisme;
ing. Orrationalism; lat. irrationalis – düşüncəsiz, şüursuz] –
Zəkanın, təfəkkürün idrakı imkanlarının məhdudluğunu israr edən
və intuisiyanı, hissi, instinkti və s.-ni idrakın əsas növü kimi qəbul
edən fəlsəfi təlim

FİDEİZM [fr. Fideisme, lat. fides – etiqad, inam] – elmi dinə
tabe etməyə, elmi biliklərdən dini ehkamların müdafiəsində
istifadəyə çalışan mürtəce təlim. Fideizm – inanma, möminlik:
Məlumatı ilahi vəhyə və imana dayandıran fəlsəfi görüş. Daha
çox irrasional bilikləri və informasiyanı əsaslandırmaq üçündür.
Fideistlərə görə insanın qəbul etdiyi rasional biliklərə irrasional
biliklər də daxil edilməlidir. Bu səbəbdən vəhy ilahi biliyi təmsil
edir və bizə həm bilmədiyimiz həm də əldə edilməsi qeyrimümkün
olan məlumatları çatdırır

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

STAY CONNECTED

20,758FansLike
2,378FollowersFollow
16,400SubscribersSubscribe

INSTAGRAM

Ziya Mehdiyev
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİL ALIR. ƏSASƏN FƏLSƏFƏ,PSİXATRİYA/PSİXOLOGİYA,TİBB BÖLMƏSİNDƏ MƏQALƏLƏR YAZIR. REZONANSIN İDEYA MÜƏLLİFİDİR.

Günəşin təkamülü: Necə var oldu və necə yox olacaq?

Nebulyar hipotezinə əsasən günəş və günəş sistemimizin bütün planetləri təqribən 4,5 milyard il əvvəl nəhəng bir molekulyar qaz və toz buludunun...

Epigenetika nədir?

İnsan genomunu kodlaşdırarkən dörd hərfdən istifadə olunur. S,Q,A,T.- bunlar DNT-zəncirini əmələ gətirən hərflərdir. Biz bu hərflərdan 3 milyonunu anamızdan, 3 milyonunu da...

“Affiliate” marketinq nədir?

"Affiliate" Marketinq qısaca olaraq məhsulların, xidmətlərin, veb saytların və ya şirkətlərin reklamlarını edərək hər uğurlu satışdan qazanc əldə etməkdir.