Sənətin meydana gəlməsi və inkişafı.

Post date:

Author:

Category:

Sənət insanlıq tarixiylə birlikdə meydana gəlmə mərhələsinə keçən ictimai bir faktdır. İnsanlıq tarixinin keçirdiyi təkamül müddətində sənət də yaşamışdır. Bu müddət ərzində öz varlığını davam etdirə bilmişdir.
İnsanlar qrup birliyi içində yaşamağa, birlikdə iş görməyə başladıqdan sonra insanlıq tarixi sürətli şəkildə inkişaf göstərmişdir. Bu başlanğıc insana bağlı hər şeyin başlanğıcıdır. Dilin, sənətin, inancın, elmin..
İnsanın yaşaması nəticəsində ibtidai bir ünsiyyət dili yaranır.  Zaman içində heyvani səslərin inkişaf etməsiylə ünsiyyət dilinin funksiyası artır. Birlikdə yaşamaq, ortaq görülən işlər insan beynini sürətlə inkişaf etdirir. Bu inkişaf nəticəsində insan əllərini də istifadə etməyə başlayır. Təbiətdəki daşları, ağac parçalarını hər hansısa bir işə vasitə olaraq işlətməyi öyrənir. Sonra bunların daha istifadəyə yararlı oxşarlarını düzəltməyi öyrənir.
Dialektik bir təsir işində davam edən insanın insan olma müddəti vardır. Bu müddət içində konkret olaraq ayrılan ilk məhsul dildir. İnsanlar artıq sınaqlarını bir-birlərinə daha asan üsulla yaya biləcəklər. Təcrübələrini gələcək nəsillərə daha sağlam bir yolla ötürə biləcəklər.
Fiziologiya alimi Pavlovun da sübuta yetirdiyi kimi, ortaq şəkildə edilən işin insan beyninin yetkinləşməsinə, bu yetkinləşmənin isə insanın daxili dünyasının ortaya çıxmasına səbəb olur. Sənətin meydana gəlməsi, insanın bu dövrünü əhatə edir.

Bilinən ən qədim sənət əşyası (üstü deşilmiş bir ilbiz qabığı sırası) 75 min il əvvələ aid olsa da, 100 min yaşı var. Yəqin ki, boya saxlamaq üçün qablar da tapılmışdır.
Qədim Misir, Mesopotomiya, İran, Hindistan, Qədim Yunan, Roma, Mayya və s. mədəniyyətlərindən günümüzə bir çox sənət əsəri miras qalmışdır. Qədim yunan sənəti insan fiziologiyasının ideal nisbətdə təmsilinə diqqət ayırmışdır. Sonralar Bizans və Orta əsr Avropasında İncil və dini motivlər üstünlük qazanmış, bunları ucaldan tərzlər inkişaf etmişdir. Renessans, fiziki dünyanın rəsmə əks edilməsi və perspektivin sistematik olaraq tətbiq edilməsi rəsmdə üç ölçülü qavrayışın yaranması istiqamətində texnikalar kəşf edilmişdir.
Şərqdə, İslam sənətində ikonoqrafiyanın qadağan olması səbəbiylə həndəsi rəsmlər, xəttatlıq və memarlıq intensivləşmişdir. Uzaq Şərqdə də bu dövrlərdə din bədii istehsala istiqamətlənmişdir. Hindistan və Tibetdə rəngli heykəllər və rəqs ön plana çıxarkən,  dini rəsmlər də bu praktikalardan bəslənmişdir. Çində zərgərlik, bürünc işçiliyi, dulusçuluq,şeir, musiqi, rəssamlıq, teatr kimi bədii işlər başdaki sülaləyə görə dəyişiklik göstərmişdir.
Qərbdə 18-ci əsrə aid olan Aydınlanma ilə birlikdə rasional, saat kimi işləyən kainat anlayışı inkişaf etmiş, bu da Bleyk(Blake)nin ,Nyuton(Newton)nun müqəddəs bir həndəsə alimi kimi portretlənməsi və ya Deyvid(David)in təbliğatçılığı rəsmlərinə əks olunmuşdur. Daha sonra bu da yerini reaksiya olaraq duyğu və fərd olmağı ön plana çıxaran, akademik sənət, simvolizm, təəssüratçılıq, fovizm kimi bədii sənət axınlarına 19-cu əsrdə buraxmışdır.
20-ci əsrdə sənət tarixi bitib-tükənməyən sənət axtarışlarının əsri olmuşdur. Buna görə də, təəssüratçılıq, fovizm, kubizm, dadaizm kimi axımların parametrləri, icad edildikləri illərdən çox uzağa getməsə də, sonra gələn axımlara təsir elədi. Yüzilliyin ikinci yarısından etibarən modernizm mədəniyyətə hakim olmuş və Tiyodo V.Adorno (Theodor W.Adorno)nun 1970-ci ildə yayınlanan “Estetika Teoriyası” kitabında açılış cümləsində yazdığı kimi, “artıq sorğu-sual olunmadan qəbul edilən şey, sənət haqqında heç bir şeyin, nə sənətin özünün nə də sənətin dünyayla olan münasibətinin , nə də sənətin varolma haqqının, sorğu-sual olunmadan qəbul ediləcəyi.” [18] Relativizm labüd bir həqiqət olaraq qəbul edilmiş, bu da müasir sənət və postmodern tənqidi dövrünü başlatmışdır.

Mənbə: http://nedircevap.com/sanatin-dogusu-ve-gelisimi

 

Tərcüməçi: Fidan Səfərli.

Redaktə etdi: Şəfiqə Babayeva

STAY CONNECTED

19,112FansLike
2,049FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

INSTAGRAM

Karl Saqan – Təkamül (Dünya necə yarandı?)

Müəllif: Karl Saqan (ing. Carl Sagan) – “Cosmos” (II fəsil) Təkamül? Dörd milyard il əvvəl...

Yer kürəsinin həqiqətdə neçə yaşı var?

Yerin yaşı: Planetimizin həqiqi yaşının izlərini axtaran fosil axtarıcılar və radiometrik yaş təyini. Müəllif: Stifen Bakster (ing. Stephen...

Böyük Partlayış nəzəriyyəsi: Bütün zamanların ən böyük partlayışını necə sübut etdilər?

Müəllif: Naycl Henbest (ing. Nigel Henbest) – “Cambridge” Universitetinin doktoru, astronom, “The History of Astronomy” kimi 50-dən çox...