Şirkətlərdə marketinq anlayışının inkişafı

Post date:

Author:

Category:

Şirkət rəhbərləri tərəfindən marketinq, “şirkətin məqsədlərinə çatması üçün dəyişimlərin həyata keçirilməsi, ehtiyacları ödəyəcək əmtəə, xidmət və ideyaların inkişaf etdirilməsi, qiymətləndirilməsi, davamlılığının təmin edilməsinə əsasən planlanması və reallaşdırılması dövrü” olaraq tərif edilməkdədir.

Cədvəl 1.1: Marketinq anlayışının inkişafının mərhələləri:

Yuxarıdakı Cədvəldən də göründüyü kimi marketinq anlayışı illərə müvafiq olaraq müxtəlif cür təzahür olunur. 1930-a qədər marketinq istehsal, 1930-1950-ci illər arasında satış, 1950-1970-ci illər arasında marketinq, 1970-1990-cı illər arasında sosial marketinq və 1990-cı ildən isə müştəri münasibətlərinin idarəedilməsi olaraq adlandırılmışdlr. Bu adlandırma isə uyğun olaraq həmin illər aralığındakı marketinq münasibətlərini özündə əks etdirir.

Cədvəl 1.2: Müştəri əldə etmədən müştərini əldə tutmağa doğru strategiya dəyişikliyi

Qloballaşma ölkələr arasında əmtəə, xidmət, beynəlxalq sərmayə axımlarıvə texniki tərəqqinin sürətli bir şəkildə artması və sərbəstləşməsi nəticəsində ortaya çıxan iqtisadi inkişafı ifadə edir.

Qloballaşma ilə birlikdə şirkətlər arasındakı rəqabət artmışdır. Daha öncə regional bazada olan şirkətlər arasında rəqabət varkən, qloballaşmanın təsiri ilə rəqabət beynəlxalq səviyyəyə daşınmışdır. Şirkətlər rəqabətdə üstünlük əldə edə bilmək üçün ənənəvi marketinq anlayışları yerinə müasir marketinqdən istifadə etməyə başlamışdır.

Cədvəl 1.3: Müştəri münasibətlərində texnologiyanın təsiri yanaşması:

Mənbə:

İşletmelerde Stratejik Yönetim, Prof. Dr. Tahir Akgemici, Prof. Dr. Hasan

Redaktə etdi: Nisə Qulizadə

STAY CONNECTED

19,717FansLike
2,185FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

INSTAGRAM

Elekron necə kəşf edildi?

İlkin fikirlər Bizim eradan bir neçə əsr əvvəl qədim yunan alimləri yunla sürtülmüş kəhrəbanın yüngül cisimləri...

Beyin donması nədir?

Sizdə də heç belə olub? Soyuq, şirin, dadlı dondurma yeyirsiniz vəə... Budurr! sanki beyniniz donur! Nə baş verdi?

“Qara qızıl” – Neftin tarixi

Neftin fiziki və kimyəvi xassələri Neft, əsasən karbohidrogenlərin və digər üzvi birləşmələrin mürrəkkəb qarışığından ibarət spesifik iyə malik yanar mayedir....