Strukturalizm nədir? // Fəlsəfə lüğəti

0
7

Strukturalizm [alm. Sturkturalismus; fr. Structuralisme; ing. Structuralism; lat. Structura – struktur, bünövrə] –
Son illərdə xüsusilə də Fransada inkişaf edən, əsas bir həqiqət olaraq sturktura əsaslanan struktur üzərində qurulan elm qaydası. Obyektlərin strukturun aşkara çıxarılmasını elmi tədqiqatın vəzifəsi kimi irəli sürən konkret elmi-metodoloji istiqamət

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here