Substansializm nədir? // Fəlsəfə lüğəti

0
4

Substansializm [alm. Tözçülük; fr. Substantialisme; ing. Substantializm; osm. tr. cevheriye; ər. حَجىهش –
bir ya da çox substansiyanın varlığını qəbul edən təlimlər. Ruhun bir substansiyası olduğunu qəbul edən təlim.

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here