Etiket: əshabi kəhf

Epimenides Paradoksu:Epimenides  kimdir?

Epimenides Paradoksu:Epimenides kimdir?

Biz eradan əvvəl  VII yüzillikdə Krit adasında Epimenides (yun. Ἐπιμενίδης) adlı bir müdrik insan yaşamışdır. Onun haqqında deyirdilər ki, o çoxlu möcüzələr göstərmişdir. Bir rəvayətə görə gənc yaşlarında Epimenides bir ma ...