Etiket: 4 rəqəmi ilə göstərilir. Xalis K. – 4 pilləli və 2½ tonlu interval; x.4 işarə olunur.