Home Tags 5 rəqəmi ilə göstərilir. Xalis K. – 5 pilləli və 3½ tonlu interval; x.5 işarə olunur. Əksildilmiş K. (əks. 5) – 5 pilləli və 3 tonlu interval. Artırılmış K. (art. 5) – 5 pilləli və 4 tonlu interval.

Tag: 5 rəqəmi ilə göstərilir. Xalis K. – 5 pilləli və 3½ tonlu interval; x.5 işarə olunur. Əksildilmiş K. (əks. 5) – 5 pilləli və 3 tonlu interval. Artırılmış K. (art. 5) – 5 pilləli və 4 tonlu interval.