Etiket: alimlər

Qısaca: Materializm Nədir?

Qısaca: Materializm Nədir?

Materializm - adından da göründüyü kimi təbiətdə və kainatda olan bütün hadisələrin maddə və onun törəmələri olduğunu və var olan hər şeyin fizika qanunları çərçivəsində baş verdiyini önə sürür. Yəni ...