Etiket: Antik yunan fəlsəfəsi

Materiya / Qədim fəlsəfə materiya haqqında

Materiya / Qədim fəlsəfə materiya haqqında

Materiya kateqoriyası fəlsəfi düşüncəni əski çağlardan dolambaclara salan çoxlu problemlər vermişdir. Həm idealist, həm materialist adlanan fəlsəfələr onların üstündə yetərincə baş sındırıblar. Materiya latın sözü olub nəsnəliyi, cismaniliyi bildirir. Əski ...

Yunan mifologiyası:Herakl

Yunan mifologiyası:Herakl

Yunan mifologiyasında ən geniş yayılmış və çox tanınan əsatirlər arasında Herakl çoxgüman birinci yer alır.Heraklın 12 qoçaqlığı barədə növbəti dəfə yazı olacaq,indi isə onun bu 12 qoçaqlığı niyə etməsi ilə ...