Aristotel

Organizing history by tags.

Məkan və zaman anlayışı

Məkan və zaman məsələsi fəlsəfə tarixində müxtəlif mənalarda izah edilmişdir. Bir çox filosoflar məkan və zamanı varlığın obyektiv xüsusiyyəti hesab edirlər,...

Məntiq tarixinə giriş

Məntiq tarixinə dair, məntiqin mənşəyi və insan zehni ilə əlaqəsindən başlayaraq klassik məntiq ədəbiyyatı,  sonra da müasir məntiq yanaşmaların təqdim edildiyi “Məntiq tarixi” yazı...

Məntiqin funksiyaları və əhəmiyyəti

Cəmiyyətin ən zəruri tələbatlarından meydana gəlmiş və onunla birlikdə inkişaf edən məntiq elmi öz növbəsində cəmiyyətə təsir edir. Məntiqin cəmiyyətdə sosial məqsədi və rolu...

Üçüncünü istisna qanunu nədir?

Üçüncünü istisna qanunu Bu qanun ziddiyyətsizlik qanunu ilə sıx bağlıdır. Əvvəlki məqalədə də deyildiyi kimi eyni vaxtda və münasibətdə bir-birinə əks söylənilmiş iki fikrin ikisi...

Orta əsrlərdə hər kəs dünyanın düz olduğunamı inanırdı?

Mif: "Orta əsrlərdə Dünyanın düz olduğuna inanılırdı. Hətta, buna görə Xristofor Kolumbun (Christopher Columbus) etməyə çalışdığı səyahətin nəticəsində onun Dünyanın kənarından düşəcəyindən qorxurdular. Avropalı elm...

Fəlsəfə tarixində elm (riyaziyyat, fizika-kimya və astronomiya)

Riyaziyyat. Əqli inkişafın Pifaqordan Platona kimi dövrünün araşdırılmasının nəticəsində biz görürük ki, fəlsəfə üçün riyazi təfəkkür tərzi nə qədər də vacibdir. Platon ideyaları və...