Azteklər

Organizing history by tags.

Astek sivilizasiyası / Mezoamerika mədəniyyəti

Astek sivilizasiyası Mayya mədəniyyətinin süqutundan Kolumb dövrünə qədər ki, Mərkəzi Amerika sonuncu sivilizasiyaya daxil olur. Bu sivilizasiyanı yaradanlar asteklər (1200-1521) idi. Onlar özlərini şöhrətli rəhbərlərini...

Olmek sivilizasiyası / Mezoamerika mədəniyyəti

Amerika qitəsi sivilizasiyalarının inkişaf tarixinin ən parlaq səhifəsi onun mərkəzi hissəsində yaşayan xalqların mədəniyyəti ilə bağlıdır. Qitəni iki tərəfdən Sakit və Atlantik okeanları əhatə edir....

Mayya sivilizasiyası / Mezoamerika mədəniyyəti

Mərkəzi Amerika sivilizasiyaları içərisində öz orijinallığı və yüksək inkişafı ilə fərqlənən mədəniyyətlərdən biri də Mayyaların sivilizasiyası (b.e.ə.3000-ci il – XVI əsr) hesab edilir. Bu...