Etiket: bronxiol nədir

Bronxial ağac nədir? / Ensiklopedik Bilgi

Bronxial ağac traxeyadan ayılan iki baş bronxdan, baş bronxlardan çıxan pay bronxlarından, bunlardan çıxan seqmentar bronxlardan və son olaraq terminal bronxiollardan ibarətdir. Bronxların divarında epitel, əzələ qatları və ayparaşəkilli qığırdaq halqaları ...

Bronxoektaziya nədir?

Bronxoektaziya Bronxoektaziya-bronx divarlarının deformasiya edərək bayıra doğru qabarmalar əmələ gətirməsinə, stabil şəkildə genişlənmələrinə deyilir. Bu genişlənmə bronx divarının lokal bir hissəsində baş verərsə, buna kisəşəkilli bronxoektaziya; əgər bronx boyunca diffuz ...